Oscar Talousosasto® on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen


Taloushallintoliiton hallitus on 15.5.2018 järjestetyssä kokouksessaan hyväksynyt Oscar Talousosaston® liiton uudeksi jäseneksi.

Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen -tunnus on tae laadukkaasta palvelusta ja korkeasta osaamisesta. Taloushallintoliiton auktorisoidut jäsenyritykset ovat käyneet läpi tiukan laatuseulan, joten Oscar Talousosaston® asiakkaat voivat luottaa palvelun korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen. Valitessasi tilitoimistoa jäsentunnus on selkein todiste asiantuntemuksesta ja luotettava tapa varmistaa tilitoimiston osaamisen taso.

Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu ja Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita ammattilaisia.

Oscar Talousosasto® on palvelukeskus asiakkaillemme

Auktorisoituna jäsenenä Oscar Talousosasto® takaa, että palvelu on jatkuvaa ja vastuuvakuutukset ovat kunnossa. Oscar Talousosaston® laatu on tarkastettu ja kehitys jatkuu. Taloushallintoliitto ry. valvoo, että Oscarin tilitoimisto toimii hyvän tilitoimistotavan mukaisesti, toiminta on tiukasti lain mukaista ja että uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Taloushallintoliitto ry

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Taloushallintoliiton jäsenyritykset tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille. Liiton päämääränä on kehittää tilitoimistoalaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa.


Taloushallintoliiton jäsenyys on arvokas merkki palveluntarjoajan laadusta. Jäsenten valinnassa on tiukka seula, ja yrityksen tulee olla tietyn kokoinen, ikäinen ja kannattava. Noin 55% Suomen taloushallintopalveluita tuottavista yrityksistä kuuluu liittoon. 

Lisätietoa:

Päivi Soltin
Oscar Talousosasto®
Liiketoimintajohtaja
Puh:  044 548 2206
paivi.soltin@oscar.fi

Oscar Talousosasto®