Tilaus-toimitusketjun hallinta

Oscar on suunniteltu tehokkaaseen tilaus-toimitusketjun hallintaan yrityksille, jotka haluavat ketterän järjestelmän. Oscarin avulla hallitset vaivattomasti koko prosessin myynneistä, ostoista ja varastonhallinnasta sähköisiin tilausyhteyksiin ja verkkokaupaan

Tuotevalikoiman hallinta

Oscarin avulla hallitset tuotevalikoimaa kätevästi ja teet tuotepäätöksiä helpommin ajantasaisen ja tarkan informaation avulla. Tuotteita pystyy helposti luokittelemaan erilaisten asiakaskohtaisten tekijöiden avulla. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotehauissa ja raportoinnissa.  

 • Ajantasainen ja tarkka toteutunut tieto esimerkiksi tuotteiden kannattavuudesta ja menekistä
 • Tuotteiden toteutuneet ja ennustetut myynnit
 • Soveltuu erilaisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien hallintaan samanaikaisesti
 • Yhdessä paikassa ylläpidettävää tuotetietoa voidaan hyödyntää useassa eri paikassa, kuten eri verkkokaupoissa
 • Erittäin laajat taustatiedot saatavilla tuotteiden taakse
 • ABC-analyysit esimerkiksi menekin ja katteen mukaan
 • Heikosti kiertävien tuotteiden vaivaton tunnistaminen
Pyydä lisätietoa

Myynnin hallinta

Oscarin myynnin hallinta on rakennettu joustavaksi ja myyntiä palvelevaksi. Voit hoitaa sujuvasti niin tukkukaupan, teollisuuden kuin projektitoiminnankin myyntitoiminnot. Kassatoimintojen avulla hoituu tarvittaessa myös vähittäismyynti.

 • Luo ja ylläpidä myyntiennusteita, tarjouksia ja myyntitilauksia samassa paikassa
 • Tehdyt tarjoukset on helppo muuttaa myynti- ja ostotilauksiksi käden käänteessä
 • Tuote- ja palvelurakenne on helposti myyjän muutettavissa – missä tahansa myyntivaiheessa
 • Luotettava myynnin ja katteen seuranta
 • Kassatoiminnot vähittäismyyntiin
 • Myyntitilauksiin on helppo integroida verkkokauppa lue lisää Oscarin eKaupasta
 • Tilausten luonti onnistuu myös varaston ja myynnin helppokäyttöliittymillä
 • Projektien ja tuotannon työ- ja materiaalitoteutumien vaivaton käsittely
 • Monipuolinen tarjouslaskenta, joka huomioi myös tuoterakenteiden ja työvaiheiden eri katevaatimukset
 • Kuljetuskustannusten reaaliaikainen hinnoittelu rahtihinnastojen mukaisesti
 • Tilaukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja vahvistukset tarvittaessa automaattisesti kauppakumppanin järjestelmään/järjestelmästä

Ostojen hallinta

Ostojen hallinnassa hoidat joustavasti yrityksen kaikki hankintatoiminnot. Hankintojen suunnittelu on sujuvampaa ja todelliseen informaation perustuvaa. Hankintatarpeet ovat koko ajan reaaliajassa ostajien hyödynnettävissä.

 • Luo ja ylläpidä ostotilauksia, tarjouspyyntöjä ja saapuneita tarjouksia
 • Suunnittele hankintoja ennusteiden sekä ostoehdotuksien avulla
 • Ostojen automatisoinnin avulla ostot tapahtuvat tarvittaessa nappia painamalla suoraan toimittajille
 • Pitkän toimitusajan tuotteiden ostobudjetointi
 • Ostojen saapumisten hallinnan avulla suurienkin lähetysmassojen vastaanotto on jouhevaa
 • Tehokkaan ja oikeaan ajoitetun oston avulla katteen kasvattaminen on monesti helpompaa kuin myyntitoimin
 • Projektien ja tuotantotöiden ostaminen työn vaiheistuksen mukaisesti oikeaan aikaan ja tarpeeseen