Integraatiot ja rajapinnat

Oscarin integraation avulla Oscar ERP-järjestelmä kommunikoi ulkoisten ja sisäisten järjestelmien kanssa reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Oscarin integraation avulla säästetään työkustannuksissa ja vältetään rutiininomaisia työtehtäviä ja virheitä.

Tyypillisesti integraatiot toteutetaan nykyisin WebService-rajapinnoilla. Lähtökohtaisesti integraatio on toteutettavissa, mikäli vastapuolen järjestelmästä löytyy valmius siihen.

Ulkoiset järjestelmät

Ulkoisia järjestelmiä ovat tyypillisesti asiakkaan ja toimittajan eri tietojärjestelmät. Oscarin ja asiakkaan tai toimittajan järjestelmien välisellä integraatiolla on runsaasti erilaisia hyötyjä, kuten:

 • Tilaus-toimitusketjun hallinnan parantuminen ja toimitusten huomattava nopeutuminen
 • Varaston kiertonopeuden kasvu
 • Varastoon sitoutuneen käyttöpääoman tarpeen pienentyminen
 • Osto- ja myyntitilausten, vahvistusten sekä laskujen sähköinen ja automaattinen siirtyminen eri järjestelmien välillä
 • Manuaalisen työn aiheuttamien virheiden ja niistä johtuvien toimitusten viivästymisten tai tilausten hukkumisten vähentyminen

Usein asiakkaan tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja/tai reskontrien hoidon, jolloin tilaus-/laskutustiedot siirtyvät Oscarista tilitoimiston käyttämään järjestelmään. Tarvittaessa taloushallinto hoituu myös Oscar Talousosasto® -palvelussa suoraan asiakkaan järjestelmään ilman turhia tiedonsiirtoja.

Pyydä lisätietoa

Sisäiset järjestelmät

Yrityksen omat tietojärjestelmät ovat sisäisiä järjestelmiä. Oscarin integraatiot yrityksen sisäisiin järjestelmiin vähentävät manuaalista työtä ja siitä syntyviä kustannuksia ja virheitä. Esimerkkejä sisäisten järjestelmien välisistä integraatioista voivat olla esimerkiksi verkkokauppaintegraatio tai integraatio ulkopuoliseen tuotannon tiedonkeruu- tai ohjausjärjestelmään. Integraatioita on toteutettu myös esimerkiksi varastoautomatiikkaan ja erilaisiin suunnittelujärjestelmiin (CAD/PDM) ja dokumenttien hallintaan.

 • Tiedot syötetään vain kerran
 • Virheiden määrä vähenee
 • Manuaalista työtä säästyy jopa useita henkilötyövuosia
 • Tuottavuus paranee
 • Työskentely on mielekkäämpää
Pyydä lisätietoa

Konserniyhtiöt

Samassa konsernissa toimivien yritysten rutiinien automatisointiin Oscarista löytyy erityinen Oscar InHouse -tuote, joka mahdollistaa konsernin sisäisten transaktioiden automatisoinnin, kuten myös erilaisten tietojen päivittymisen ja synkronoinnin eri yritysten välillä. Turhaa manuaalista työtä säästyy ja läpinäkyvyys paranee.

 • Konsernin sisäiset myynnit ja ostot automatisoituvat
 • Laskut liikkuvat ilman operaattoreita konserniyhtiöiden välillä
 • Asiakas- ja tuotetiedot ovat ajan tasalla kaikissa yrityksissä
 • Taloushallinnon tilit ja seurantakohteet ovat yhteneväiset
 • Sisäiset tapahtumat ovat eliminoitavissa tilinpäätöstä tehdessä
Pyydä lisätietoa