Toiminnanohjausjärjestelmä on ehdoton apu nimikeviidakon hallitsemiseen

Kun tuotteita on paljon, on niiden hallitseminen muualla kuin toiminnanohjausjärjestelmässä hankalaa, jopa mahdotonta. Nimikkeiden hallinta toimivan järjestelmän avulla helpottaa arkea ja tekee liiketoiminnasta kannattavampaa.

Nimikkeiden käsittely ja hallinta on keskeinen osa tukkukauppaa. Yksittäinen nimike kuulostaa vaatimattomalta, mutta sen taakse kätkeytyy paljon tietoa, josta osa kiinnostaa yhtä ja toinen toista. Materiaali- ja tuotenimikemäärät voivat helposti kasvaa varsin suuriksi, ja joillakin toimialoilla nimikkeitä voi olla jopa satoja tuhansia kappaleita.

Jos nimiketieto ei ole sähköistä ja järkevästi ryhmiteltyä, asioiden löytäminen käy nimikemäärien kasvaessa varsin hankalaksi. Tarvitseepa nimiketietoa sitten myyjä tai ostaja, on tärkeää, että kaikki tieto on sähköisessä muodossa ja löydettävissä yhdestä paikasta.

Hallittavuus helpottuu

Oscarin toiminnanohjausjärjestelmässä nimikkeet voidaan jaotella ylätason kategorioihin, joilla voi olla monta alatasoa. Alakategorioita on mahdollista jaotella edelleen vielä esimerkiksi tuotteen värin, valmistajan tai muun halutun tiedon perusteella. Näin helpotetaan hakemista ja tuotetiedon hallintaa.

Kaikki nimikkeet voidaan järjestelmässä perustaa ja hallita myös massana. Kaikkea ei siis tarvitse tehdä ja ylläpitää käsin. Kun tuotteet on perustettu järjestelmään, myös hintojen päivittäminen onnistuu massana.

Monien nimikkeiden hallinta muulla kuin järjestelmällä on hyvin hankalaa. Välillä hintoihin saattaa tulla yhtäkkinen nousu esimerkiksi maailmantilanteen vuoksi, jolloin hintojen päivittäminen käsin sadalle tuhannelle tuotteelle on mahdotonta. Lisäksi henkilöresursseille on yrityksissä parempaakin käyttöä, kuin hintojen ja tuotetietojen päivittäminen käsipelillä. Järjestelmän avulla aikaa vapautuu esimerkiksi myyntiin.

Verkkokauppa kulkee mukana

Kun nimikkeet on perustettu järjestelmään, ne voidaan viedä helposti myös verkkokaupan puolelle. Järjestelmässä on mahdollista määrittää tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti, mitä tietoa halutaan siirtää verkkokauppaan.

Jos käytössä on myös Oscarin verkkoliiketoiminnan palvelut, kaikki tiedot ja hintamuutokset päivittyvät automaattisesti verkkokauppaan.

Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa tuotetiedon saavutettavuutta

Nimikkeiden määrä on hyvin toimialakohtaista. Joillakin yrityksillä voi olla järjestelmässä 15 tuotetta ja suppeasti tietoa. Toisaalta nimikkeitä voi olla satoja tuhansia, ja samannäköisissäkin tuotteissa on pieniä eroja, jolloin ainoa vaihtoehto on tunnistaa tuotteet viivakoodin perusteella.

Tärkeintä sekä myyjän että ostajan kannalta on, että kaikki tieto löytyy samasta paikasta. Ostajaa tai loppuasiakasta kiinnostaa B2B-myynnissä yleensä tuotteiden hinta ja saatavuus, myyjiä taas esimerkiksi tuotetiedot ja katteet. Jokainen löytää tiedot kootusti samasta paikasta ilman soittelua ja tiedostojen viidakkoa.

Tarjousten tekeminen ja myynnin seuranta

Myynnissä ja tarjousten tekemisessä isossa osassa ovat tuote- ja saatavuustiedot. Myynnille on tärkeää nähdä esimerkiksi mistä tuote löytyy, onko tuotetta saatavilla tehtaalta ja kuinka paljon sekä mikä tuotteiden hinta on.

Järjestelmästä on nähtävissä muun muassa:

Tuotenimet ja kuvaukset

  • Paino ja koko
  • Pakkauskoot
  • Tuoteryhmätiedot
  • EAN-koodit
  • Hintatiedot
  • Vaarallisten aineiden käsittelytiedot
  • Tullitiedot
  • Varastojen hälytysrajat

Tuotenimikkeen alle on mahdollista tallentaa dokumentteja, esimerkiksi tuotekuvia, rakennekuvia tai turvaohjeita. Tarjouksia voi tulostaa niin, että esimerkiksi turvaohje tulostuu mukaan automaattisesti. Näin myyjän ei tarvitse erikseen muistaa antaa mukaan tarvittavia dokumentteja.

Nimikkeille voi järjestelmässä määrittää myös tuoterakenteita. Nimikkeellä voi olla myynnillinen rakenne, jolloin pakettina myytävän tuotteen kaikki komponentit poistuvat saldoilta yhtä aikaa. Valmistettaville tuotenimikkeille voi järjestelmään kirjata, mitä komponentteja kokonaisuuteen kuuluu. Tämä on olennaista tietoa niin myyjälle kuin tuotteen kokoonpanosta vastaavalle.

Lisäksi järjestelmä mahdollistaa myynnin seurannan. Kun tuotteita on varastossa, voidaan määritellä, miltä hyllypaikalta tuote löytyy. Jos on pilaantuvaa tai eräseurattavaa tavaraa, saadaan parasta ennen -päivät erille ja tiedot erien hyllypaikoista. Näin pystytään tarkistamaan, mitä erää ollaan toimittamassa, ja saadaan myös tieto, jos erä on vanhenemassa.

Seurattavuus auttaa kehittämään liiketoimintaa

Myynnin jälkeen on mahdollista seurata tuotteen polkua aina tehtaalta loppuasiakkaalle saakka. Järjestelmästä on seurattavissa, mitä tuotteita on myyty ja minne sekä millä katteella. Näin voidaan seurata ja johtaa tarkemmin omaa liiketoimintaa.

Liiketoimintaa ohjaavat päätökset on mahdollista perustaa luotettavalle tiedolle. Reaaliaikainen data tekee tiedolla johtamisesta entistä helpompaa ja tehostaa yrityksen toimintaa.

Kimmo Pyökkimies, Asiakkuuspäällikkö, Oscar Software Oy

Oscarin toiminnanohjausjärjestelmä varmistaa, että nimiketietoja ei enää tarvitse pyöritellä exceleissä. Kaikki tiedot saadaan yhdellä kirjauksella talteen samaan paikkaan ja niitä voidaan myös tarkastella halutusta näkökulmasta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!