Henkilöstö- ja palkkahallinto – HRM

Nykyaikainen henkilöstö- ja palkkahallinto kattaa koko organisaation HR-asiat henkilöstöjohtamisen työkaluista palkanlaskentaan ja palkkatapahtumien keruuseen asti. Samalla voidaan myös suunnitella lomat ja työvuorot tuotantoon.

Henkilöstöjohtaminen ja rekrytointi

Henkilöstöjohtamisen työvälineet auttavat työntekijöiden tavoitteiden ja koulutusten suunnittelussa ja seurannassa, henkilöstön ja kompetenssien kehittämisessä sekä resurssien tehokkaassa hallinnassa.

 • Hallitse esimerkiksi työn vaativuutta ja ammattitaitoa kuvaavia pisteytyksiä kuten sertifiointeja, lupia ja oikeuksia sekä kielitaitoa
 • Henkilöittäin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, tutkinnot, kurssit, opintomatkat, osaaminen, kielitaito, aloitepalkkiot, ansiomerkit, lähiomaiset, työlupa-asiat, käyttöoikeudet ja luovutetut tavarat
 • Rekrytointiratkaisu sisältää virtaviivaisen ja alusta loppuun sähköistetyn ratkaisun rekrytointiprosessin hallintaan
 • Työpaikat avataan rekrytointisovelluksessa ja julkaistaan asiakkaan verkkosivustolla
 • Hakijan lomakkeelle täyttämät tiedot ja mukana toimittamat liitteet tallennetaan tietokantaan hakijoiden vertailua ja valintaa varten
 • Palkkaustilanteessa henkilötiedot siirtyvät suoraan varsinaiseen henkilöstöjärjestelmään ja palkanlaskentaan, mikä säästää aikaa ja vähentää virheitä
 • Kaikki henkilöstöjohtamiseen ja rekrytointiin liittyvä tietosisältö on muokattavissa asiakaskohtaisten erityistarpeiden mukaisesti
Pyydä lisätietoa

Työajanseuranta ja työvuorosuunnittelu

Oscar Työajanseuranta on helppokäyttöinen ja moderni ohjelmakokonaisuus, jonka avulla saavutetaan automaation tuomat edut. Leimauksista kerätyt tuntilajikohtaiset työaikatiedot ovat virheettömiä ja tarkkoja, ja järjestelmä suorittaa vertailun suunniteltuihin työvuoroihin. Näin palkanlaskennan vaatima työtunti-informaatio saadaan vaivattomasti tuotettua. Palkanlaskentadata saadaan tarvittaessa ulkoiseen palkanlaskentajärjestelmään sähköisesti liittymän avulla.

Työajanseurannan työvuorosuunnittelu pitää sisällään kattavan työvuorojen suunnittelun periodi- tai viikkopohjaisena sekä eri työpisteiden järjestelmällisen toiminnanohjauksen. Työajanseurannassa voidaan tarkastella henkilöiden tehtyjä, leimattuja ja suunniteltuja työvuoroja. Henkilöiden lomat voidaan suunnitella havainnollisen kalenterinäkymän avulla, jossa näkyy myös ansaitut lomapäivät.

 • Useita havainnollisia leimausnäkymiä eri tarpeisiin
 • Tehtyjen töiden tarkastelu, muokkaaminen ja hyväksyntä havainnollisessa kalenterissa, jossa värikooditus
 • Työntekijät näkevät reaaliajassa työaikasaldotietonsa
 • Työvuoroissa on oikea määrä oikeita henkilöitä
 • Lomat ja poissaolot ovat esillä läpinäkyvästi

Palkanlaskenta

Oscarin ratkaisujen avulla tehostat palkanlaskentaa. Voit tuoda tiedot helposti muista moduuleista, joita ovat esimerkiksi työajanseuranta ja tuotannonohjaus.

 • Tapahtumia voidaan syöttää myös käsin palkkalajikohtaisen tehotallennuksen tai erilaisten tuntikorttien avulla
 • Taulukoihin voidaan kirjata myös matka- ja kululaskuja
 • Kun palkka-aineistot on kerätty, palkanlaskentarutiinit ja ajojonoon kytketyt toimenpiteet voidaan hoitaa napin painalluksella
 • Työsuhteen päättyessä myös lopputili lomakorvauksineen ja esimerkiksi pekkassaldoineen voidaan maksaa ulos automaattisesti
 • Kaikki toimenpiteet voidaan perua helposti mahdollisissa virhetilanteissa
 • Järjestelmä mahdollistaa myös monenlaisten tietojen, esimerkiksi poissaolo- ja lomatietojen tai loma-anomusten keräämisen suoraan palkansaajilta helposti sähköisten lomakkeiden avulla
 • Tarvittaessa esimies hyväksyy sähköiset anomukset