Verkkoliiketoiminta

Oscar mahdollistaa yrityksellesi verkkoliiketoiminnan, joka liittää yrityksesi sähköisesti kauppakumppaneiden ja rahdinkuljettajien tietojärjestelmiin. Lisäksi Oscar tarjoaa nykyaikaiset sähköiset palvelualustat ja tilausportaalit asiakkaiden ja sidosryhmien käyttöön. 

Verkkokauppa

Oscar eCommerce (verkkokauppa) on verkkokauppaohjelmisto, joka sisältää kattavien verkkokauppatoimintojen lisäksi myös sisällönhallintatyökalun sivuston sisällön ylläpitämiseen. Oscar eCommerce on toiminnanohjausjärjestelmään aidosti integroitu verkkokauppa- ja extranet-ratkaisu.

 • Tiivis integraatio ERP-järjestelmään vakiona – pitää kauppapaikan tiedot aina ajan tasalla
 • Päivittää automaattisesti ja reaaliaikaisesti esimerkiksi tuoterekisterin tiedot Oscarista
 • Asiakkaiden kauppapaikassa tekemät tilaukset siirtyvät myös automaattisesti Oscarin tilauskantaan
 • Oscar eCommercea voidaan käyttää sekä kuluttajakaupassa että yritysten välisessä kaupankäynnissä tai näiden yhdistelmässä
 • Mahdollisuus kaikille avoimeen tai pelkästään jälleenmyyjille tarkoitettuun suljettuun verkkokauppaan sekä näiden yhdistelmiin
 • Asiakaskohtaisten tilien ja asiakastasojen rakentaminen on mahdollista (esimerksi tuoterekisteri voidaan näyttää verkkokaupassa kaikille, mutta tilausmahdollisuus annetaan vain tietyille asiakkaille)
Pyydä lisätietoa

Sähköiset tilausyhteydet  – EDI/OVT

Oscarissa on valmiudet linkittyä suoraan kauppakumppaneiden ja rahdinkuljettajien tietojärjestelmiin, jolloin tiedot liikkuvat automaattisesti ja virheettömästi paikasta toiseen ilman turhaa työtä. Asiakkaan tilaukset kirjatuvat suoraan Oscarin tilauskantaan ja Oscarin lähettämät ostotilaukset siirtyvät sähköisenä toimittajille. Rahdinkuljettajat saavat tiedot kuljetuksista omiin järjestelmiinsä. Keljetushinnastojen vertailut tapahtuvat automaattisesti.

 • Manuaalisuudesta johtuvat virheet katoavat
 • Kauppakumppaneiden sitoutuneisuus paranee, kun helpot ja hyvät tilausyhteydet pelaavat
 • Henkilöstön tarve vähenee tai henkilöt voivat keskittyä tekemään olennaista työtä
 • Tilaus-toimitusketju nopeutuu ja kustannukset alenevat
 • Yhteyskustannukset ovat ennalta tiedossa ja tuotteistetut
 • Rahtikustannukset alenevat, kun voidaan valita helposti edullisin kuljetusliike

Extranet/intranet

Yrityksen tärkeille sidosryhmille rakennettua ERP-järjestelmään integroitua extranet-verkkopalvelua voivat hyödyntää esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät. Lisäksi yrityksen omaa henkilöstöä varten voidaan luoda intranet-näkymiä, joita aiemmin on totuttu pitämään erillisenä järjestelmänä. Extranetin ja intranetin avulla voidaan tehokkaasti sitouttaa ja palvella tärkeitä sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä.

 • Käyttäjätunnistuksiin perustuvan suojauksen ansiosta extranetiin voidaan sijoittaa luottamuksellista materiaalia
 • Eri käyttäjäryhmille voidaan antaa erilaisia oikeuksia, jolloin sisältöä voidaan räätälöidä käyttäjäryhmäkohtaisesti
 • Tarvittaessa sisältö voidaan muodostaa dynaamisesti jokaiselle käyttäjälle erilaisena
 • Käyttäjä voi päästä myös itse vaikuttamaan siihen, minkälainen näkymä hänellä on palveluun
 • Tarvittavat tiedot extranetiin ja intranetiin päivittyvät automaattisesti Oscarin toiminnanohjausjärjestelmästä
 • Tarvittava tieto on ajantasaista yhdellä päivityksellä kaikille tiedon tarvitsijoille
Pyydä lisätietoa