Verkkokaupan raportit

Raportit, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämistä

Oscar Prosper –verkkokauppaohjelmistossa on monipuoliset raportit, joiden avulla myyntiä voi seurata, tehostaa ja varaston kiertonopeutta voi optimoida.

Kokeneemmat verkkokauppiaat tietävät, kuinka oleellista varaston kiertonopeuden tehokkuus on. Tavoitteemme on, että ohjelmistomme avulla alkavienkaan verkkokauppiaiden ei tarvitsisi oppia sitä kantapään kautta. Jos yrityksen rahat seisovat varaston tavaroissa, ei siitä hyvä seuraa. Raporttiemme avulla saat varaston kiertämään!

Verkkokauppiaan arki on suurelta osin numeropeliä. Siksi verkkokauppaohjelmiston monipuolinen raportointi on perusedellytys verkkokauppaliiketoiminnan kehittämiselle. Tälläkin osa-alueella Oscar Prosper on selvästi kilpailijoitaan edellä.

Katso esittelyvideo Oscar Prosperin raporteista:

Oscar Prosper –ohjelmisto sisältää monen tyyppisiä raportteja:

Yleiseen verkkokauppaliiketoiminnan seurantaan tarkoitetut raportit:

Yleisluonteisia lukuja

Raportissa on paljon erilaisia yleisluonteisia lukemia, kuten Tilauksen summa keskimäärin, Tilauksen kate keskimäärin, Asiakkaiden lukumäärä, Uutiskirjeen vastaanottajien lukumäärä, Avoimien lahjakorttien arvo yhteensä ja eri tilassa olevien tilausten lukumäärät ja yhteenlasketut arvot. Erityisesti raportista kannattaa seurata ainakin tilauksen keskimääräistä summaa ja katetta sekä niiden kehittymistä ajan mittaan. Oscar Prosper tarjoaa monia apuvälineitä tilauksen keskimääräisen koon kasvattamiseen, ja siihen kauppiaan kannattaa pyrkiä.

Verkkokaupan kehityksen seuranta

Verkkokaupan kehityksen seurantaraportilla näkee sekä käyränä että numeroina kuukausitason tilastot Tilausten määrästä, Liikevaihdosta, Uusien asiakastilisen lukumäärästä sekä Kilpailuihin osallistuneiden lukumäärästä. Käyrästä näkee myös helposti miten liiketoiminta kokonaisuutena on pidemmällä aikavälillä kehittynyt. Raportista pääsee myös tarkentamaan näkymän päivätasolle, jos halutaan arvioida esimerkiksi miten yksittäiset mainoskampanjat ovat vaikuttaneet kokonaismyyntiin.

Verkkokaupan myynnin kehityksen seuranta

Tämä raportti on saman tapainen kuin Verkkokaupan kehityksen seuranta -raportti, mutta siinä seurataan ainoastaan Myyntiä ja sen jakautumista seuraaviin: Verojen osuus, Liikevaihto, Toimituskulujen osuus kokonaismyynnistä, Liikevaihto tuotteiden myynnistä, Myytyjen tuotteiden inventaariarvo sekä Myyntikate. Raportin avulla voi sekä seurata myynnin ja katteen kehittymistä pitemmällä aikavälillä kuin myös sitä, minkälainen suhde yrityksesi maksamilla postikuluilla on siihen, mitä niistä asiakkailtasi veloitat – toisin sanoen, saatko toimituskuluista lisää katetta vai pienentävätkö alhaiset toimituskulut katettasi. Raporttia käytettäessä tulee huomata, että myyntikate ei ole tarkka ja todellinen lukema, vaan se on arvio. Tämä johtuu siitä, että raportti olettaa toimituskulujen kustannusten olevan tasan yhtä suuret kuin niistä on asiakkaalta veloitettu.

Kateraportti

Liikevaihto- ja kateraportti on yksi kiinnostavimmista raporteista siinä vaiheessa, kun suunnittelet verkkokauppasi tuotevalikoiman kehittämistä. Verkkokauppias näkee arjessa usein helposti, mitkä tuotteet liikkuvat kappalemääräisesti eniten. Kaupassa on yleensä kuitenkin hyvin erihintaisia ja erikatteisia tuotteita valikoimassa, ja siksi verkkokaupan kannattavuuden kannalta tärkeimmät tuotteet eivät välttämättä ole niitä, joita myydään kappalemääräisesti eniten. Ne tuoteryhmät, jotka tuovat eniten katetta verkkokaupalle, ovat tietysti sellaisia, joiden tuotevalikoimaa kannattaa mahdollisesti laajentaa. Liikevaihto- ja kateraportti esittää verkkokauppasi toteutunutta myyntiä ryhmiteltynä Tuotteittain, Kategorioittain, Asiakkaittain, Asiakasryhmittäin, Valmistajittain, Tavarantoimittajittain, Myymälöittäin, Myyjittäin tai Alueittain. Näet siis esimerkiksi valmistajakohtaisesti, mikä on ollut valitsemallasi ajanjaksolla kunkin valmistajan tuotteiden yhteenlaskettu Liikevaihto, Liikevaihdon osuus kaupan kokonaisliikevaihdosta, Myyntimäärät, Kate, Kate-prosentti ja Katteen osuus verkkokaupan kokonaiskatteesta.

Maksutaparaportti

Maksutaparaportti esittää, montako kertaa mitäkin maksutapaa on käytetty valitulla ajanjaksolla. Raportti auttaa siis arvioimaan sitä, kannattaako jotakin vähemmän käytettyä maksutapaa pitää valikoimassa mukana.

Kirjanpidon raportit

Veroerittely, Myyntierittely, Maksusuoritukset ja Avoimet myyntisaamiset -raportit ovat kirjanpitoon tarvittavat koontiraportit, jotka tulee tulostaa kuukausittain.

Veroerittely

Veroerittely-raportissa on kuukauden kokonaismyynti verokannoittain sekä kuukauden kokonaismyynti maksutapakohtaisesti verokannoittain.

Myyntierittely

Myyntierittely-raportissa on listattuna kaikki kyseisen kuun tilaukset ja tieto siitä, onko tilaus maksettu vai ei. Raportti ei oletuksena näytä kyseisen kuun aikana tehtyjä tilauksia, jotka ovat myös peruuntuneet saman kuun aikana, mutta tarvittaessa nekin saadaan näkyviin.

Maksusuoritukset

Maksusuoritukset-raportilta näkee kaikki valitun kuukauden aikana maksetut tilaukset, oli kyseessä sitten kyseisen kuun tai jonkin vanhemman kuun tilaus.

Avoimet myyntisaamiset

Avoimet myyntisaamiset -raportilla näkyy yhdessä listassa kaikki tilaukset, joita ei ole vielä maksettu.

Inventaario

Inventaario-raportin avulla pystyt tekemään lakisääteisen inventaarion. Raportissa ovat listattuina kaikki verkkokaupan tuotteet varastosaldoineen, ja varaston arvo on myös näkyvissä valmiiksi laskettuna. Voit itse valita, missä järjestyksessä haluat tuotteet listattavan raporttiin – esimerkiksi hyllypaikan mukaan. Voit myös valita, mitä tietoja haluat raporttiin. Halutessasi saat myös tuotteen viivakoodin kunkin tuotteen kohdalle näkyviin. Se helpottaa, jos joidenkin tuotteiden varastosaldoa täytyy korjata. Viivakoodinlukijalla löydät oikean tuotteen järjestelmästä hetkessä.

Tuotteiden hallinnan raportit

Tuotetohtori™

Tuotetohtori™ -raportti on suunniteltu helpottamaan ison tuotevalikoiman verkkokauppojen arkea. Varsinkin jos tuotteita on paljon, unohtuu helposti aina joltakin tuotteelta täyttää jokin kriittinen tieto, joka saattaa estää jopa tuotteen myymisen. Tuotetohtori™ löytää nuo puutteet hetkessä, ja pääset täyttämään vaillinaiset tiedot. Raportissa on seuraavat osiot:

  • Tuotteet, joille ei ole määritelty valmistajaa
  • Tuotteet, joille ei ole määritelty tavarantoimittajaa
  • Tuotteet, joille ei ole määritelty toimituskuluyksikköä
  • Tuotteet, jotka ovat piilossa, vaikka niitä on varastossa
  • Tuoteoptiot, jotka ovat piilossa, vaikka niitä on varastossa
  • Tuotteet, joilla on puutteelliset hintatiedot (Myyntihinta tai Inventaarihinta puuttuu)
  • Tuoteoptiolliset tuotteet, joilla optioiden yhteenlaskettu varastosaldo ei täsmää tuotteen saldon kanssa
  • Tuotteet, joille ei ole määritelty pääkategoriaa
  • Tuotteet, joille ei määritetty alv-prosenttia
  • Tuotteet, joilla ei ole tuotekuvaa

Lisäksi raportissa on linkki erilliseen toimintoon, joka näyttää sellaiset tuotteet, jotka eivät ole missään kategoriassa.

Tuotteiden konversiotaso

Tuotteen konversiotaso -raportin avulla on mahdollista tutkia, kuinka hyvin tuotteet konvertoivat. Tämän raportin avulla on mahdollista tehdä hyödyllisiä havaintoja ja niiden pohjalta tehdä muutoksia, jotka parantavat verkkokaupan myyntiä ja varaston kiertonopeutta. Tuotteen konversiotaso on indikaattori, joka kertoo, kuinka monta prosenttia tuotesivulla kävijöistä on päätynyt ostamaan tuotteen. Yksinkertaistettuna siis: 
tuotteen myynnit / tuotesivun lataukset * 100 = tuotteen konversiotaso

Mikä on hyvä konversiotaso? Tähän kysymykseen on mahdoton antaa yksiselitteistä vastausta, koska konversiotasot vaihtelevat suuresti mm eri toimialojen välillä. Siksi tässä raportissa konversiotasoa suhteutetaan verkkokaupan muiden tuotteiden konversiotasoon. Verkkokaupan yleinen konversiotaso vaikuttaa radikaalisti kaupan kannattavuuteen, ja sen parantamiseksi kannattaa nähdä vaivaa.

Verkkokaupan tuotteet merkitään värikoodeilla konversiotason ja sivulatausten perusteella neljään eri ryhmään, jotta ne tuotteet, jotka vaativat erityishuomiota ja toimenpiteitä, olisi helpompi huomata.

Tuotteet, joilla on huono konversiotaso ja paljon sivulatauksia

Näihin tuotteisiin on erityisen tärkeää puuttua kiireellisesti. Jos tuotteet saavat paljon sivulatauksia, on iso asiakasryhmä niistä kiinnostunut. Jostain syystä tuote kuitenkin konvertoi huonosti, joten tarkista seuraavat asiat: Onko tuotetta varastossa? Onko tuotekuvaus riittävän tarkka? Onko hinta kilpailukykyinen? Onko tuotekuvat riittävän hyvät? Sisältyykö tuotekuvaukseen ostokehotus?

Tuotteet, joilla on hyvä konversiotaso ja vähän sivulatauksia

Nämä ovat tuotteita, jotka myyvät hyvin. Ne jäävät kuitenkin ilmeisesti jostain syystä vähäiselle huomiolle sivuillasi, koska niillä on vähän sivulatauksia. Kokeile nostaa näitä tuotteita etusivulle, tai tuotelistauksissa ylemmäs, korkeammalle huomiotasolle. Koska näissä tuotteissa on korkea konversiotaso, tuottaa lisänäkyvyys todennäköisesti näiden tuotteiden myyntiä.

Tuotteet, joilla on huono konversiotaso ja vähän sivulatauksia

Näiden tuotteiden joukossa saattaa olla sellaisia, jotka kannattaa poistaa tuotevalikoimasta. Ennen kuin laittaa tuotteita poistomyyntiin, kannattaa tuotteista kuitenkin tarkistaa samat asiat kuin huonon konversiotason tuotteiden kohdalla.

Tuotteet, joilla on hyvä konversiotaso ja paljon sivulatauksia

Nämä tuotteet ovat myynnin kannalta vähiten ongelmallisia. Näitä tuotteita kannattaa todennäköisesti tuoda esiin mainonnassa.

Lue artikkeleistamme lisätietoja siitä mitä tarkoittaa verkkokaupan konversiotaso ja miten voit parantaa verkkokaupan konversiotasoa.

Pyydetyt tuotteet

Verkkokaupassa on mahdollista näyttää varastosta loppuneiden tuotteiden tuotesivulla ilmoitus ”Tilapäisesti loppu. Tilaa tästä sähköpostiisi ilmoitus, kun tuotetta on taas varastossa.” Ne tuotteet, joita on tämän toiminnon kautta pyydetty, näkyvät tällä raportilla samoin kuin tuotetta odottavien asiakkaiden lukumäärä kunkin tuotteen kohdalla. Tuotekohtaisesti pystytään myöskin tulostamaan lista tuotetta odottavien asiakkaiden sähköpostiosoitteista. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi tuotteen loppuessa kokonaan niin, että se joudutaan korvaamaan toisella tuotteella, voit lähettää kyseistä tuotetta odottaville sähköpostilla erillisen ilmoituksen tuotteen saatavuusongelmasta ja mainostaa sen sijaan korvaavaa tuotetta.

Piilossa olevat tuotteet

Raportti listaa kaikki tuotteet, jotka ovat jollakin kielellä piilossa. Tämä helpottaa esimerkiksi tuotetietojen kääntäjän työtä, kun hän voi käydä tarkistamassa, onko jokin tuote vielä piilossa sen vuoksi, että sen tuotetietoja ei ole vielä käännetty.

Alennetut tuotteet

Tältä sivulta näet kätevästi yhdestä listasta kaikki tarjouksessa olevat tuotteet. Tuotteista näytetään seuraavat tiedot: id, tuotenimi, normaali hinta, tarjoushinta, alennusprosentti sekä tarjouksen alkamispäivä ja loppumispäivä, mikäli kyseessä on määräaikainen alennus.

Hinnasto

Hinnasto on toiminto, jonka avulla voit tulostaa helposti tuotteista hinnaston paperille. Voit ennen tulostamista valita, mitä tietoja haluat hinnastoon näkyviin.

Myyntiraportit

Kassaraportti

Kassaraportin avulla voit esimerkiksi päivän päätteeksi tarkistaa, paljonko käteismyyntiä on tullut eli paljonko kassassa pitäisi olla rahaa.

Valmistajan ja Tavarantoimittajan myyntihistoria -raportit

Raporteista näkee kuukausikohtaisesti, montako valmistajan tai tavarantoimittajan tuotetta on myyty sekä mikä on ollut niiden yhteenlaskettu myynti ja liikevaihto. Lisäksi myyntihistoria-raportti näyttää valitun valmistajan tai tavarantoimittajan tuotteiden yhteenlasketun varaston inventaariarvon ja yhteenlasketun myyntihinnan.

Myydyt tuotteet

Myydyt tuotteet -raportin avulla saat listattua kaikki tuotteet, jotka on myyty valittuna ajanjaksona. Raportissa on myytyjen tuotteiden kappalemäärät, varastosaldo, hyllypaikka ja summa. Listaan voi rajata halutessaan vain tiettyämyymälää, myyjää tai toimitustapaa koskevat myynnit, vain tuotteet, joita on varastossa, tai vain maksetut tilaukset. Raporttia voi käyttää työkaluna esimerkiksi silloin, kun tarvitsee täydentää myymälän hyllyjä varastosta sen mukaan, mitä tuotteita myymälästä on myyty tietyllä ajanjaksolla.

Vientikaupan raportti

Vientikaupan raportista näkee maakohtaisesti, paljonko alv-palautuksia on tehty kuukauden aikana ja paljonko arvonlisäveroa on maksimissaan palauttamatta.

Kävijäseuranta

Oscar Prosper on valmiiksi integroitu Snoobin ja Google Analyticsin web-analytiikkajärjestelmiin. Kävijäseuranta kannattaa aktivoida käyntiin heti verkkokaupan käyttöönoton yhteydessä. Analytiikkajärjestelmän raporttien kautta saat paljon arvokasta tietoa, jota ei näe verkkokaupan raporttien kautta.