Miksi ulkoasua kannattaa kehittää jatkuvasti ja mitä ottaa huomioon vuonna 2020?

Oletko pohtinut, pitäisikö sinun uudistaa verkkokauppasi ulkoasua? Milloin ja miksi tämä tulisi tehdä? Näihin kysymyksiin ei ole ainoita oikeita vastauksia, mutta tässä artikkelissa annan näkökulmia, joita vasten voit pohtia asiaa ja löytää suuntaviivat omaan, pidemmän aikavälinkin suunnitelmaan verkkokaupan kehittämiseksi. Erityisen tärkeän verkkokaupan kehittämisestä tekee se, että verkkoliiketoiminnassa nimensä mukaisesti toimitaan verkossa, jossa asiat ovat jatkuvassa muutoksessa.

Työssäni Oscar Softwarella olen saanut etuoikeuden olla mukana hyvin erilaisissa ja erikokoisissa verkkokauppaprojekteissa. Työskentelen Oscarilla Web Designerina eli suunnittelen ja toteutan verkkokauppa-asiakkaillemme ulkoasuja sekä tarpeen mukaan muutakin graafista materiaalia, kuten logoja, bannereita ja vaikka yrityksen graafisen ilmeen kokonaisuudessaan.

Web Designerina toteutan asiakkaan toiveita käyttöliittymän ja ulkoasun suhteen ja opin samalla uusia asioita, jotka ovat tärkeitä kauppiaan ja loppuasiakkaan kannalta. Oscarin ohjelmoijien kehittäessä uusia ominaisuuksia verkkokauppiaan tarpeisiin, minä pohdin asioita käytettävyyden ja jatkuvasti muuttuvien käyttäjän tarpeiden kannalta. Oppimani laitan kiertoon kehittäessämme verkkokauppa-alustaamme.

Muutokset brändissä, tuotteissa ja verkkokaupan ulkoasussa sovitetaan yhteen

Kun tarkastelemme verkkokaupan ominaisuuksia ja teknistä kehitystä, katsomme kokonaisuutta koko yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Johdonmukaisuus on tässä tärkeää: kun verkkokauppias laajentaa tuotevalikoimaansa tai kohderyhmäänsä, on aika harkita myös brändin hienosäätöä, verkkokaupan ulkoasun päivittämistä ja verkkokaupan käyttöliittymän kehittämistä. Kun liiketoiminnan muutokset sovitetaan yhteen brändin ja käyttöliittymän muutosten kanssa, kokonaisuudessa osat tukevat toisiaan. Verkkokaupan asiakas siis huomaa, että ulospäin jotakin on muuttunut, ja hän osaa odottaa muutosta myös syvemmällä palvelussa.

Erityisesti teknisestä näkökulmasta katsottuna verkkokaupan käyttöliittymään tehtävien muutosten tulee perustua käyttäjäkokemukseen ja tekniseen toimivuuteen niillä laitteilla, joita verkkokauppias ja hänen asiakkaansa käyttävät. Tästä näkökulmasta katsottuna nähdään, että verkkopalvelu ei ole koskaan valmis. Tekniikan kehittyessä ja päätelaitteiden kirjon laajentuessa tarvitaan verkkopalvelun jatkuvaa tarkkailua ja kehittämistä. Käyttäjäseurantaan ja tekniseen toimivuuteen löytyy paljon hyödyllisiä työkaluja. Näitä miettiessäni luin asiaa koskevia artikkeleita ja haluan nostaa esille muutaman ajankohtaisen trendin.

Nopeus

Yksi viimevuosien tärkeimpiä huomionkohteita on sivuston latautumisnopeus. Palveluiden määrän lisääntyessä käyttäjät vaativat palveluilta yhä enemmän, koska valinnanvaraa on. Akamain ja Gomez.com:in tekemän tutkimuksen mukaan noin puolet käyttäjistä olettaa, että sivu latautuu kahdessa sekunnissa tai alle sen. Googlen heinäkuussa 2019 voimaan tullut Google Speed Update rankkaa nopeammat sivut hakutuloksissa paremmille sijoille. Nämä asiat huomioiden täytyy nopeus ottaa huomioon verkkosivun ulkoasua suunnitellessa, mutta myös erilaisin toimenpitein voidaan jo olemassa olevaa ulkoasua tehdä nopeammaksi. Paitsi kuvien optimointi, myös sisällön lataaminen osissa, nopeuttaa sivuston latausta. Esimerkiksi tuotelistauksissa voidaan käyttää automaattista latausta, jolloin kerralla latautuvat vain ne tuotteet, jotka mahtuvat näytölle.

Epäsymmetria

Nopeuden lisäksi muita viimeaikaisia trendejä sivuston suunnittelussa ovat epäsymmetrisyys ja rikottu grid (grid = ruudukko elementtejä, jotka asettuvat näytölle). Tämä lienee jatkumoa täysleveiden verkkosivujen ulkoasujen yleistyttyä. Enää ei siis haluta rajata sisältöä kapeaksi ”liuskaksi” keskelle näyttöä, vaan halutaan ottaa koko tila käyttöön. Tämän myötä symmetria ja tiukkapipoinen ruudukkoajattelu ovat menettäneet otettaan. Linjat ovat toki edelleen tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on elementtien hierarkia sivulla siten, että käyttäjä hahmottaa hierarkian ja myös löytää katseellaan oleelliset asiat entistä paremmin. Myös laitteiden valtavan kirjon myötä sanomalehtimäinen sivu-ajattelu ei enää toimi, vaan sisällön pitää joustaa käytettävän laitteen mukaan.

Yhden sivun ulkoasu ja hierarkia

Nopeusvaatimusten ja epäsymmetrian lisäksi tai oikeastaan niihin saumattomasti liittyen verkkokauppojen ulkoasuissa ollaan yhä useammin luovuttu perinteisestä sivutuksesta, jossa käyttäjä kulkee sivulta toiselle linkkilista-tyylistä navigaatiota käyttäen. Sen sijaan nykyään yhä useammin verkkokauppaan suunnitellaan yhden sivun ulkoasu, jossa visuaalisten elementtien avulla käyttäjä johdatetaan palvelussa eteenpäin. Graafisilla elementeillä, väreillä ja muodoilla tehdään sivun hierarkiasta ja tasoista selkeä kokonaisuus, jossa käyttäjä hahmottaa, mistä hän näkee haluamansa tuotteen tai aiheen.

Verkkokauppaan tullaan nykyään useimmiten hakukoneen kautta, jolloin käyttäjä jo valmiiksi etsii jotain tietoa tai tuotetta saapuessaan verkkokauppaan. Näin ollen verkkokaupan hakuominaisuus on edelleen tärkeä väline löytää nopeasti haluamansa, mutta myös yhden sivun ulkoasun mukanaan tuomat tiedon suodattamisen työkalut toimivat tässä hyvin. Käyttäjä saa etsimäänsä sisältöä, kuten tuotteita, näkyviin muutamalla klikkauksella.

Loppukaneettina voitaneen todeta, että tehdessämme verkossa bisnestä, on erittäin tärkeää pysyä kartalla siitä, miten verkkokauppa-alusta kehittyy, miten kuluttajakäyttäytyminen kehittyy ja mitä ja miten muut tekevät asioita. Valveilla pitää olla myös palvelun teknisen toimivuuden suhteen. Nämä asiat yhdessä lisäävät asiakkaassa luottamusta ja tuovat hänet takaisin onnistuneen kokemuksen jälkeen.

Lähteitä ja muuta aiheeseen liittyvää lisäluettavaa:

www.theedigital.com/blog/web-design-trends

linchpinseo.com/does-your-website-need-a-redesign/