Maailmamme mullistui äkkiä ja kerralla, ilman suurempaa ennakkovaroitusta. Hyvää tässä on se, että tilanne on kaikille sama, yhtä uusi, outo ja pelottava. Tällöin ehkä ymmärrämme paremmin toistemme tuntemuksia ja otamme ne huomioon omassa viestinnässämme – opettelemme olemaan läsnä myös etänä.

Lisäksi poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia ideoita, ajatuksia ja tekoja, ja tässä ajassa saattaakin syntyä aivan uusia näkökulmia. Muutamia esimerkkejä tästä olemmekin jo saaneet huomata, esimerkiksi yhä useampien palveluyritysten toiminnan laajentamisen verkkokauppaan ja ravintoloiden take away -palvelut, melko ketterää reagoimista muutokseen!

Etäilyä ja kahvitaukoja

Kuten monessa muussakin yrityksessä, myös meillä Oscarilla etäillään sujuvasti. Kaikki tapaamiset tapahtuvat edelleen naamatusten, mutta videon välityksellä. Toimii muuten yllättävän hyvin tuo elävä kuva, vaikka välillä taustalta kuuluu ja näkyy niiden maailman tärkeimpien strategisten hankkeiden elämää.

Eri puolilta on kuulunut myös viestejä siitä, kuinka ihmiset ovat lähentyneet toisiaan ja sellaisetkin, jotka normaalisti eivät kovinkaan paljon toisiaan tapaa, ovat nyt yhteydessä enemmän. Näin kävi myös meillä Oscar Talousosastolla®. Heti etäilyn alkupäivinä yksi tiimiläiseni ehdotti, että otamme käyttöön etäkahvitauot, joka oli aivan loistava idea! Tiimissämme on muutama enemmänkin etäilevä pitkänmatkalainen, joka ei ole aikaisemmin päässyt osallistumaan yhteisille kahvitauoille. Nyt saimme myös heidät mukaan turinatuokioon, eikä tästä enää luovuta, vaan otamme heidät jatkossakin etänä mukaan. Tämäkin on yksi uuden ajan keino, jolla pidetään huolta työntekijäkokemuksesta. Näinkin pienellä teolla ja oivalluksella luodaan lisää yhteisöllisyyttä.

Herkällä korvalla eteenpäin

Yrityksiin, työmarkkinoihin ja osakekursseihin vallitseva tilanne on vaikuttanut jo paljonkin, vaikka tämä ei asiantuntijoiden mukaan varsinainen finanssikriisi olekaan. Hallituksemme kehittää erilaisia tukitoimia erilaisille yrityksille ja nämä kannattaa itse kunkin selvittää ja hyödyntää omassa toiminnassaan, jos tarvetta on. Toki on kuulunut niitäkin viestejä yrityksiltä, että kauppa käy: yllättävä tilanne saattaa poikia ennalta-arvaamattomia tilaisuuksia! Nyt onkin tärkeää kuunnella asiakkaiden muuttuvia tarpeita herkällä korvalla ja tarjota heille merkityksellistä kumppanuutta, jossa voidaan kehittää esimerkiksi digitaalisia tapoja tehdä liiketoimintaa tai uudenlaisia, ennen lähes ”mahdottomilta” tuntuvia palveluita. Tilanne pakottaa meidät keksimään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja ja tämä tulee viemään monella taholla kehitystä roimasti eteenpäin.

Tulevaisuus on reaaliaikataloudessa

Tilanteemme on nyt varsin erikoinen ja maailma näyttää ennustamattomalta. Varmaa on kuitenkin se, että maailma tulee muuttumaan. Aika näyttää, millaisia muutoksia meille ja maailmalle muodostuu, mutta käynnissä on jo hyviä muutoksia, jotka on pantu alulle jo ennen tätä poikkeustilaa. Siirtyminen digitalisoituun talousjärjestelmään, reaaliaikatalouteen, jossa eri tahot jakavat tietoja keskenään reaaliaikaisesti, on Euroopan laajuinen hankekokonaisuus. En usko, että tätä taloushallinnon digiloikkaa jäihin laitetaan, sillä se tuo hyötyjä koko talousjärjestelmälle tuomalla muun muassa merkittäviä säästöjä yrityksille ja julkiselle hallinnolle.

Suomessa hankekokonaisuuden tavoitteena on, että meillä olisi noin 5–7 vuoden päästä käytössä fiskaalinen kassajärjestelmä ja ajantasainen verotus. Tätä kohti ollaan menty jo aimo harppaus parin viime vuoden aikana, kun kansallinen tulorekisteri ja veroilmoitusehdotus otettiin Verohallinnon toimesta käyttöön. Myös 1.4.2020 voimaan tullut Finvoice 3.0 -standardin käyttö ja muut tulevien vuosien hankkeet vievät meitä kohti reaaliaikataloutta. Tämä tarkoittaa useita uudistuksia taloushallinnon järjestelmiin ja prosessimuutoksia sekä uuden oppimista yrityksissä ja tilitoimistoissa. Joitain hankkeen osioita on jo käytössä muutamissa Euroopan maissa. Esimerkiksi transaktiokohtainen alv-ilmoitus on jo käytössä Ruotsissa ja Virossa.

Mielenkiintoisin alahanke on mielestäni eKuitin käyttöönotto. EKuitti poistaa paperikuittien pyörittelyn, tulostamisen, kuvaamisen ja manuaalikäsittelyn yrityksissä ja kirjanpidossa. Myös rakenteiseen tiedonsiirtoon siirtyminen tuo tulevaisuudessa suuria hyötyjä sekä yrityksille että viranomaisille, kun samojen asioiden moneen kertaan ilmoittaminen eri tahoille poistuu.

Miksi puhun tästä taloushallinnon hankkeena? Siksi että jokainen yrityksen tapahtuma päätyy pääkirjaan, tuohon Kirjanpitolaillakin säädeltyyn tärkeään dokumenttiin yrityksen tapahtumista. Näin kirjanpito on se, joka kerää kaiken taloustiedon ja tapahtumat yrityksestä, ja vie ne tietyssä muodossa eri viranomaisille ja instansseille. Oheisesta kuvasta näkee, kuinka hankekokonaisuus Suomessa etenee. Muun muassa Teknologiateollisuuden ja Taloushallintoliiton sivuilta löytyy hyvät sivustot aiheesta. Myös Oscar Talousosasto® pitää asiakkaansa aiheesta ajan tasalla.

Pidetään itsemme terveinä ja toisistamme hyvää huolta!

Klikkaa tästä, niin kuva reaaliaikatalouden hankkeiden aikataulusuunnitelmasta 2019–2027 aukeaa isompana.
Reaaliaikatalouden hankkeiden aikataulusuunnitelma 2019-2027