Tommi Ollila valmistui keväällä diplomi-insinööriksi Tampereen yliopistosta. Samalla hänestä tuli yksi ensimmäisistä Oscar Akatemian suorittaneista oscarilaisista. Oscar Akatemia on Oscarilla työskenteleville korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu kehityspolku, jossa opiskelija pääsee yhdistämään opinnot ja käytännön työtehtävät ja kehittymään niiden kautta oman alansa ammattilaiseksi. Jokaisen kehityspolku on erilainen ja muodostuu opiskelijan oman kiinnostuksen sekä Oscarin liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Esitimme Tommille 10 kysymystä Oscar Akatemiasta, mitä hän vastasi?

Kuinka kauan olet työskennellyt Oscarilla?

Aloitin alkuvuodesta 2018, joten vähän yli kaksi vuotta.

Millaista työtä teet? Mitä yleensä teet päivän aikana tai viikon aikana?

Toimin Oscarilla projektipäällikkönä. Isossa kuvassa työnkuvanani on hallita ja edistää asiakkaiden Oscarin käyttöönotto- tai kehitysprojekteja. Tavallista työpäivää ei ole helppo kuvata, koska työtehtävät ovat lähes joka päivä erilaisia.

Mitä ainetta opiskelit ja missä?

Tietojohtamista Tampereen Teknillisessä Yliopistossa (nyk. Tampereen Yliopisto). Pääaineina oli tiedon ja osaamisen hallinta sekä informaatioanalytiikka.

Mitä tutkit diplomityössäsi? Miksi päätit tutkia tätä aihetta?

Tutkin kuinka ohjelmistoyrityksen projektien kannattavuutta voidaan mitata pääosin kustannuslaskentaa hyödyntäen.

Millaisia tutkimustuloksia sait? Ja mitä tutkimuksesi kertoi?

Tutkimuksen tulos oli myynnin tukemiseen kehitetty mittari projektin kannattavuudesta.

Miten työn ja opiskelun yhteensovittaminen sujui sinun kohdalla?

Alkuun töiden teko vei mennessään ja tuntui paljon diplomityötä kiinnostavammalta. Lopulta kuitenkin kun diplomityön kanssa pääsi vauhtiin, niin sen sai yllättävänkin nopeasti kasaan.

Muuttuuko työnkuvasi valmistumisen jälkeen?

Työnkuvani elää vähän koko ajan, mutta valmistuminen ei siihen varsinaisesti vaikuttanut.

Millaisia ammatillisia haaveita sinulla on? Millaista työtä haluat tulevaisuudessa tehdä?

Tärkeintä on, että saa tehdä mielenkiintoisia sekä itseään haastavia ja kehittäviä töitä. Näitä on Oscarilla ollut tarjolla joka päivä.

Millainen työpaikka Oscar on?

Yhteisöllinen. Kysyä voi keneltä tahansa ja aina saa varmasti apua. Vietämme aikaa yhdessä myös vapaa-aikanamme.

Olisiko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa esimerkiksi opiskelusta, työstä tai työyhteisöstä Oscarilla?

Turha jäykkyys puuttuu Oscarilta kokonaan, joten hyvällä ja huonolla huumorilla pärjää pitkälle.

Lue myös: