Tuotannonohjaus ja projektinhallinta

Oscarin tuotannonohjauksen ja projektinhallinnan kokonaisratkaisun avulla ohjaat sujuvasti yrityksesi tuotantoa ja projekteja, valmistatpa sitten kemikaaleja tai teollisuusautomaatiota tai suoritat suunnitteluprojekteja.

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelun avulla saat pienennettyä tuotannon läpimenoaikoja ja sitä kautta saat lisää toimitusnopeutta ja -varmuutta. Kannattavuus paranee, kun tuotannon todelliset kustannukset ja kapeikot ovat tiedossa. Muuttuneisiin tilanteisiin pystytään reagoimaan tarvittaessa nopeasti.

 • Seuraa ja ohjaa tuotannon kuormitusta ja materiaalitarpeita
 • Priorisoi työjonoja
 • Laskennalliset valmistumisajat näkyvät heti muutosta tehtäessä, jolloin simulointi onnistuu
 • Kirjaa työtunteja tai materiaalitapahtumia työnumeroille ja projekteille jälkilaskennan, palkanlaskennan ja laskutuksen perusteeksi
 • Kuormitusseurannan avulla työnjohto yrityksen johtoa myöten on jatkuvasti selvillä koko yrityksen kuormituksesta sekä tarvittaessa jopa yksittäisen työntekijän kuormituksesta
 • Oscarin työjonokäsittelyn avulla työnjohtaja voi osoittaa töitä eri kuormitusryhmille ja yksittäisille henkilöille sekä muuttaa töiden keskinäistä työjärjestystä
 • Tuotannonsuunnitteluun tehdyt muutokset näkyvät automaattisesti työntekijöiden työjonoissa
 • Tarvelaskennan avulla voidaan hankintaehdotusten ja ostotilausten lisäksi luoda automaattisesti työnumeroita valmistettavista nimikkeistä, puolivalmisteista ja osavalmisteista
 • Gantt-kaavio helpottaa tuotannon kokonaistilanteen hahmottamista ja mahdollistaa muutosten nopean tekemisen
 • Määritä vaivattomasti myös keskeneräisen tuotannon arvo
 • Omat värikoodit määriteltävissä töille ja niiden vaiheistukselle
Pyydä lisätietoa

Projektien ohjaus

Oscarin kokonaisvaltaisen projektien ohjauksen ansiosta liikkeenjohdolla ja projektinvetäjällä on jatkuvasti saatavissa reaaliaikaista tietoa töistä ja projekteista. Ajantasalla olevien tietojen ja helpon käyttöliittymän avulla projektinhallinta voidaankin hoitaa keskitetysti yhden ohjelmiston avulla.

 • Varmista helposti projektien aikataulujen pitävyys ja kustannusten seuranta
 • Seuraa tuotannon kannattavuutta asiakas- ja tuotetasolla
 • Kapasiteetin riittävyys koko yrityksen tai yksittäisen kuormituspisteen osalta on helposti nähtävillä yhdellä silmäyksellä
 • Havainnollinen kalenterinäkymä, joka kertoo projektien tilanteen ja aikataulun
 • Tarvittaessa järjestelmä hälyttää poikkeamista esimerkiksi aikataulussa tai kustannuksissa
 • Skaalautuvuus yrityksen ja projektien tarpeiden mukaan
 • Projektinhallinta voidaan kohdentaa tuotannon kuormituspisteiden lisäksi yrityksen muihin toimintoihin
 • Projektin eri työvaiheita voidaan hyödyntää helposti jo tarjouslaskennassa
 • Projektin reaaliaikaisen seurannan mahdollistavat mobiilikäyttöliittymät, joilla kirjaukset onnistuvat helposti
 • Saumaton yhteys projektilta laskutukseen ja kirjanpitoon
 • Projektit ovat yhteydessä materiaalihallintoon ja varastoon, jolloin esim. hankinnat reagoivat aikataulumuutoksiin
 • Työajanseurannan tunnit linkittyvät projekteille
Pyydä lisätietoa

Tuotannon työkalut

Tuotannon työkalut auttavat tuotannon työnjohtoa ja työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään tarjoten vastuunkantajille oikeaa tietoa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

 • Työntekijät voivat kuitata töitä aloitetuksi suoraan omien työpisteidensä työjonoista
 • Töille voidaan kirjata myös materiaalitapahtumat, joko automaattisesti tai manuaalisesti
 • Käytetyn työajan kirjaaminen eri työvaiheille joko automaattisesti tai jälkijättöisesti
 • Työ- ja materiaalitapahtumien kirjaaminen onnistuu mobiilisti myös esimerkiksi matkapuhelimella tai PDA-laitteella
 • Työnjohdolle omat toiminnot esimerkiksi tuntikirjausten hyväksymiseen
 • Varaston- ja tuotehallinnan puolella tehtyjä nimikkeitä voi muokata tai luoda kokonaan uusia tuotteita tai tuoteversioita
 • Tuoterakenne voidaan saada haluttaessa automaattisesti suunnitteluohjelmasta
 • Dokumenttien hallinnan avulla työntekijä saa tarvittaessa työhön tarvittavat dokumentit sekä työohjeet suoraan päätteelleen
 • Työntekijä voi tarpeen mukaan tallentaa vapaamuotoista informaatiota ja dokumentteja töille, mikä parantaa sisäistä kommunikaatiota
 • Materiaalien keruu töille voi tapahtua automaattisesti varastorobotin avulla
 • Koneiden käynti- ja tahtiaikatiedot saadaan tarvittaessa kerättyä langattomasti ja automaattisesti