Kustannustehokkuuden kannalta pk-yrityksille on tärkeää pystyä keskittymään liiketoimintansa ytimeen. Eli toimintaan, jonka yritys parhaiten osaa, ja joka tuottaa yritykselle parhaiten tulosta. Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa yrityksessä työtä ja resursseja, jonka myötä luodaan perusta kannattavalle liiketoiminnalle.

Nimensä mukaisesti toiminnanohjausjärjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on ohjata koko yrityksen toimintaa. Yhden järjestelmän avulla voidaan hallita niin tilauksia, projekteja, ostoja ja myyntejä, kuin tuntikirjauksia ja varastojakin. Samalla se toimii koko yrityksen yhteisenä tiedonhallintajärjestelmänä tuottaen luotettavaa dataa raportointiin.

Onko teilläkin käytössä useita eri järjestelmiä, joihin vastuuhenkilöt syöttävät tarvittavia tietoja? Siirrättekö tietoa manuaalisesti järjestelmästä toiseen, jotta kaikki ovat kartalla siitä, missä mennään ja mitä tehdään? Liiketoiminnan kehittämiselle syntyy esteitä, mikäli tieto ja data ei liiku sulavasti järjestelmästä toiseen, eikä näin ollen ole henkilöiden saatavilla.

Puristeteos Oy:llä oli vastaava ongelma. Järjestelmiä oli paljon ja niitä piti muistaa pitää ajan tasalla päivittäin, jotta tieto järjestelmästä toiseen liikkui. Osa tiedoista oli excelissä ja sieltä tiedot täytyi muistaa päivittää järjestelmiin manuaalisesti. Työntekijät odottivat työmääräyksiä ja linjasto seisoi.

Soitto Oscarille ja toiminnanohjauksen asiat kuntoon alusta maaliin asti, yhdellä järjestelmällä, Oscar Liiketoiminta-alustalla.

”Oscar on tuonut läpinäkyvyyden meidän tekemiseen, minkä avulla olemme pystyneet nostamaan tuottavuuttamme huomattavasti. Esimerkiksi viime vuonna kasvoimme 29 %, samoilla henkilöresursseilla.  Nyt johdamme tiedolla emme mutulla, tuotto on tosi kovaa, kun tiedämme mitä pitää ja mitä ei pidä tehdä. Oscarin avulla onnistuimme poistamaan kaikki päällekkäiset toimenpiteet ja sen kautta tehostamaan meidän konttorin toimintaa yli 50 %:lla.”

Puristeteos Oy:n toimitusjohtaja Ville Mäenpää

”Jos miettii aikaa ennen yhteistyötämme, työn määrä oli moninkertainen. Käytännössä meillä oli käytössä monta eri järjestelmää, joihin jokaiseen syötettiin tietoja erikseen, eivätkä järjestelmät keskustelleet keskenään. Tämä teki muun muassa raportoinnista haastavaa. Oscarin ratkaisu on tuonut mukanaan helppoutta, ennustettavuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi se on tuonut läpinäkyvyyttä konsernin sisälle ja mahdollistaa eri tasoisia integraatiota asiakkaiden sekä toimittajien suuntaan järkevillä kustannuksilla.”

Vainio-yhtiön toimitusjohtaja Tommi Lähteinen

Kuva tuotantoympäristöstä tekstillä "Yli 700 suomalaista pk-yritystä luottaa Oscariin"

Oscar Liiketoiminta-alusta – Alusta maaliin asti

Mikä liiketoiminta-alusta? Oscar Liiketoiminta-alusta kattaa kaikki yrityksen toiminnanohjaukseen tarvittavat elementit ja auttaa liiketoiminnan eri osa-alueita kommunikoimaan keskenään tehokkaammin.

Liiketoiminta-alusta integroi yrityksen eri osa-alueet yhdeksi kattavaksi informaatiojärjestelmäksi, jolloin data on saatavana reaaliaikaisesti. Näin yrityksen johdolla on mahdollisuus tehdä nopeammin tietoon perustuvia päätöksiä.

Liiketoiminta-alustamme pitää sisällään kaikki yrityksen keskeisimmät toiminnot yhdessä paketissa. Liiketoiminta-alustan käyttöönotto tehostaakin merkittävästi yrityksen prosesseja ja on siten yritykselle tärkeä kilpailutekijä.

 • Tilaus- ja toimitusketjun hallinta
 • Taloushallinta ja BI
 • HR ja palkat
 • Asiakkuudet ja myynti
 • Tuotannonohjaus
 • Projektinhallinta
 • Työajanseuranta
 • Sisäinen viestintä
 • Materiaalihallinto
 • Varastonhallinta
 • Huolto- ja laitehallinta
 • Verkkokaupparatkaisut

Liiketoiminta-alustan hyödyt asiakkaalle

✔ Yrityksen johto saa reaaliaikaisen näkymän yrityksen tilasta
✔ Automatisoi ja virtaviivaistaa rutiinitoimenpiteitä
✔ Roolipohjaisten käyttäjien käyttö on miellyttävämpää ja jokainen saa helposti sen tiedon jota työhönsä tarvitsee
✔ Työntekijät saavat työkaluja ja dataa, joita he tarvitsevat onnistuakseen työssään
✔ Yhteistyö kolmansien osapuolten toimittajien kanssa helpottuu
✔ Tieto on yhdessä paikassa, jolloin tiedon tarkkuus, yhtenäisyys ja turvallisuus voidaan taata, eikä tieto pääse muuttumaan matkalla
✔ Auttaa uudistamaan vanhentuneita prosesseja
✔ Tuottavuus ja laatu lisääntyy, kun toiminta kehittyy prosessimaiseksi
✔ Tarjoaa tehokkaita raportointi- ja ennustustyökaluja, joita voit käyttää päätöksenteon tukena

Ilman digitalisaatiota on vaikea pärjätä nykypäivän yritysmaailmassa. Pienikin pk-yritys tarvitsee digitaalisia työkaluja vähintään rahaliikenteen ja taloushallinnon hoitamiseen. Puhumattakaan tilausten ja varaston hallinnasta tai monimutkaisemmasta tuotannon pyörittämisestä. Olemme vahvimmillamme teollisuuden ja tukkukaupan toimialoilla, joissa on useita prosesseja. Parhaimmillaan yrityksissä on tuhansia erilaisia elementtejä, joista liiketoiminnan kokonaisuus koostuu. Palasia on helppo kontrolloida, jos ympärillä on hyvä ja toimiva järjestelmä, mutta erittäin työlästä, mikäli ei ole.

”Sähköiset yhteydet, reaaliaikainen tiedonsaanti ja tiedon oikeellisuus ovat tätä päivää. Tähän Oscar antaa hyvät mahdollisuudet.” 

Suomen Kotikylmiö Oy:n tehtaanjohtaja Seppo Argillander

”Oscar on ollut meille selkeästi strateginen valinta. Arvostamme, että kotimaisella ohjelmistotalolla on omaa tuotekehitystä ja alan monipuolista osaamista.”

Orneule Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Uotila

”Uutta järjestelmää etsittäessä tärkeintä oli löytää kokonaisvaltainen ratkaisu toiminnan- ja taloudenohjaukseen, mikä oikeasti toimii.”

Suomen Kodinkonetukku Oy:n toimitusjohtaja Seppo Jarva

Kokonaisuuksien hallinnasta tulee kilpailuetu, kun prosessien monipuolistumisen myötä liikkuvien osien määrä moninkertaistuu. Liiketoiminta-alusta tarjoaa parhaan ratkaisun muuttuviin prosesseihin ja tehostaa merkittävästi yrityksen toimintaa ollen yritykselle tärkeä kilpailutekijä. Oscar Liiketoiminta-alusta voidaan ottaa osissa käyttöön yrityksen kasvun myötä. Haluamme Oscarilla auttaa ratkaisemaan liiketoimintahaasteitanne toimien yrityksenne kasvun mahdollistajana.

Etusi Oscarin asiakkaana

 • Kokonaisvaltaisuus, kaikki liiketoimintaprosessit hankintojen suunnittelusta laskujen lähettämiseen pystytään ratkomaan samassa järjestelmässä
 • Räätälöitävyys, Oscarin oma tuotekehitys mahdollistaa asiakaskohtaisen sovittamisen asiakkaan liiketoimintaan
 • Kumppanuus, meiltä saat kasvun tueksi ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin
 • Tehokkuus, olemme vieneet teollisuuden ja tukkukaupan toimialojen parhaat käytännöt ohjelmistoon, jota kehitämme jatkuvasti
 • Kitkattomuus, Oscarin asianatuntijat auttavat rautaisella ammattitaidolla

Lataa ERP-vaihtajan opas sähköpostiisi ➡

Opas saa sinut pohtimaan:
 • Onko toiminnanohjausjärjestelmänne ajan tasalla?
 • Saatteko kaiken nykytekniikan mahdollistaman hyödyn nykyisestä järjestelmästä?
 • Miten järjestelmän käyttöä voisi tehostaa?
 • Mistä tietää, että on aika vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmää?

Opas antaa lisäksi tärkeää tietoa siitä, kuinka valita sopiva järjestelmä yrityksen käyttöön ja mitä asioita yrityksen tulee huomioida järjestelmävaihdon yhteydessä viedäkseen projektin ongelmitta läpi.