Analyyttisyys ja automaatio on viety huippuunsa metalliteollisuuden tuotteita toisille yrityksille valmistavassa Puristeteoksessa. Jokainen kauppa ja tuotanto analysoidaan jälkilaskennassa ja automaatiota kehitetään jatkuvasti. Toimitusjohtaja Ville Mäenpää kääntää joka kiven ja kannon – hän tekee yrityksensä valinnat perustuen analysoituun tietoon.

Kun toimitusjohtaja Ville Mäenpää on sopinut asiakkaan kanssa kaupan, hänen työnsä myyjänä ei pääty siihen.

– Myyjänä minun tulee varmistaa, että työ tehdään kannattavasti, että tuotanto pääsee niihin tavoitteisiin, joiden pohjalta kauppa on tehty, Mäenpää sanoo.

Puristeteoksen koko liiketoiminta on mallinnettu Oscar Softwaren toimittamalle liiketoiminta-alustalle, joka näyttää reaaliaikaisesti, mitä yrityksessä tapahtuu joka hetki. Liiketoiminta-alusta kerää kaikki tiedot yhteen järjestelmään ja tuottaa automaattisesti jälkilaskennan jokaisesta työstä.

– Näen liiketoiminta-alustan BI-raportilta, mitkä olivat jokaisen ajetun kappaleen materiaalikustannukset ja työn kustannukset ja mitä kauppa meille tuotti, Mäenpää kertoo.

Mäenpään mielestä menestymisen edellytys on, että tehdään valintoja, jotka perustuvat analysoituun tietoon.

– Opimme liiketoiminta-alustan kautta menneestä. Näemme, minkälaisissa projekteissa meidän kannattaa olla mukana ja minkälaisiin asiakkuuksiin meidän kannattaa keskittyä. Voimme myös porautua syvemmälle ja tutkia, johtuiko huono kauppa asiakashinnoittelusta vai meidän omasta tekemisestä. Jokin meidän oma prosessin osa-alue voi olla pielessä ja keskittymällä sen tutkimiseen asia voidaan korjata, Mäenpää avaa.

Puristeteos optimoi yhdessä asiakkaan kanssa

Automaatiolla ja käsityöllä on omat tehtävänsä Puristeteoksella. Yrityksen tarina alkoi vuonna 1947 käsityönä valmistettavista kalastusuistimista ja käsityö on edelleen tärkeä osa tekemistä silloin, kun asiakkaalle valmistetaan proto tai nollasarja suunnitteilla olevasta metallituotteesta.

– Me olemme asiakkaillemme älykäs elinkaarikumppani. Se tarkoittaa, että voimme suunnitella asiakkaan kanssa tuotteen alusta asti. Teemme myös proton, jolla tuotetta testataan, asiakkaan niin halutessa. Tämän jälkeen voimme valmistaa koe-erän, niin sanotun nollasarjan. Lopuksi tuotetta valmistetaan piensarjoissa ja suursarjoissa, Mäenpää kertoo.

Kaikessa tekemisessä Puristeteosta ohjaa älykäs optimointi automaation ja hyvän suunnittelun kautta.

– Protoissa ja nollasarjoissa ihmiset ja käsityö ovat pääosassa, mutta kun siirrytään isoihin volyymeihin, robotit alkavat touhuamaan – ja siinä me olemme vahvimmillamme. Roboteilla hitsaaminen on nopeampaa, laadukkaampaa ja tasaisempaa kuin käsin hitsaaminen. Automaatiotaso on meillä korkealla, Mäenpää kertoo.

Puristeteos Oy on kasvattanut liiketoimintaansa Oscarin Liiketoiminta-alustan avulla. Toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kattavasti koko organisaatiossa.

– Annamme asiakkaillemme ehdotuksia, joilla voi tehdä kustannussäästöjä. Esimerkiksi asiakkaan piirtämä monen levyosan rakenne voidaan mahdollisesti korvata yhdellä putkella. Tuoteoptimoinneilla tarjoamme asiakkaalle välitöntä tulosta, josta hyödymme molemmat. Pyrimme olemaan asiakkaan kumppani – yhtä tärkeä heille kuin he ovat meille, Mäenpää sanoo.

Vauhdikas vuosikymmen

Puristeteoksen kehitys komponenttitoimittajasta metalliteollisuuden älykkääksi elinkaarikumppaniksi on vienyt runsaan kymmenen vuotta. Tuona aikana yritys on investoinut robottihitsauskoneisiin, putkilasereihin, putkentaivuttimiin, rakennuttanut uudet toimitilat Kangasalan Lentolaan ja vaihtanut liiketoiminnan ohjaamisessaan kolmen järjestelmän käytön yhteen liiketoiminta-alustaan, johon on integroitu valtava, 600 neliön kokoisen toiminnallisen tilan vaativa levytyökeskuksen ja laserin yhdistelmä, niin sanottu Combikone.

– Meillä on yhden alustan toimintamalli. Kaikki tapahtuu Oscarin liiketoiminta-alustan kautta. Kun Oscarissa tehdään työn tilaus, Combikoneen oma softa tutkii, mitä muita töitä on tilattu ja yhdistelee ajoja. Näin voidaan samalla asetuksella ajaa usean asiakkaan tilaus, käytetään materiaali tehokkaammin ja pystytään leikkaamaan pienemmillä energiakustannuksilla. Kun kone on ajanut työnsä valmiiksi, se raportoi Oscarille automaattisesti jokaisen kappaleen omakustannehinnan, Mäenpää kertoo.

Runsaaseen vuosikymmeneen on mahtunut paljon uuden opettelua ja suunnittelua.

– Vuonna 2010 hankimme ensimmäisen hitsausrobottimme ja aloimme harjoitella sen käyttöä ja tuotteiden suunnittelua. Vuoteen 2015 mennessä suunnittelusta oli tullut meille kannattavaa liiketoimintaa. Toiminnanohjauksessa meillä oli ennen raakilemainen ERP, erillinen työajanseuranta ja erillinen taloushallinto. Nyt kaikki on yhdessä järjestelmässä liiketoiminta-alustalla.

Puristeteoksella kaikki työntekijät käyttävät liiketoiminta-alustaa, joko Oscar cERP -helppokäyttöliittymän tai tehokäyttöliittymän kautta. Oscar cERP on kevyt käyttöliittymä, jolla työntekijät muun muassa kirjaavat työtuntinsa ja aloittavat ja lopettavat eri työvaiheet tuotannossa. Oscar cERPiä voi käyttää tabletilla. Tehokäyttöliittymällä voi tarkastella yrityksen laajempaa tietokantaa ja esimerkiksi työnjohto käyttää tehokäyttöliittymää Oscar cERPin ohella.

Mäenpään mielestä Oscar Liiketoiminta-alusta on nopeuttanut kaikkea tekemistä ja selkiyttänyt tuotannon työtä.

– Yhdessä järjestelmässä tehdään tarjous, sovitaan kauppa, vahvistetaan toimitusaika, tehdään työnumerot. Tuotannon suunnittelu nostaa töitä aktiiviseen tilaan, tuotannon henkilöt saavat hienokuormitettua työtä suoraan tabletilta, voivat tulostaa työmääräimen, saavat ohjeistuksen ja tavoiteajan työlle. Kun kappaleet ovat valmiit, työntekijä pystyy kertomaan myös, kuinka monta huonoa kappaletta tuli, jolloin materiaali poistuu ja saldot pysyvät oikeina, sitten toimittaa tuotteet seuraavaan työvaiheeseen. Kaikki kulkee notkeasti itseohjautuvan tuotannon läpi, Mäenpää kertoo.

Kannattavuus kasvaa liiketoiminta-alustalla

Oscar Liiketoiminta-­alusta on Suomessa kehitetty, monipuolinen ja mukautuva toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), jolla yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet kommunikoivat keskenään reaaliaikaisesti. Järjestelmä koostuu useista moduuleista, ja uusia toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen perusteella. Puristeteos sai kipinän Oscarin käyttöönottoon etsiessään yhtä järjestelmää, joka sisältäisi kaiken heidän tarvitseman, myös ulkoistetun taloushallinnon.

– Totesimme, että vanha toimintamallimme oli aivan liian työläs ja aikaa vievä. Minä olen myös aina ollut kiinnostunut koneista ja automaatiosta, niin oli aivan selvää, että jos voimme saavuttaa parempaa tulosta toiminnallisesti, liiketoiminta-alusta kannattaa hankkia, Mäenpää kertoo.

Puristeteos aloitti Oscar Liiketoiminta-alustan käytön maaliskuussa 2019. Käyttöönottovuonna yritys ei vielä varsinaisesti hyötynyt uudesta ohjelmasta, vaan hyöty ”valui” järjestelmän rakentamiseen.

Seuraavana vuonna 2020 rakennettiin mittaristoja ja sähköisiä työkaluja, ja yrityksen käyttökate parani 51 %.

– Vuonna 2020 pääsimme jo nauttimaan ohjelman toimivuudesta ja syksyllä aloimme käyttöönottamaan täysin sähköistä tuotannonohjausta, Mäenpää kertoo.

Vuonna 2021 Puristeteoksen koko toiminta oli siirretty sähköiseen ympäristöön ja käyttökate parantunut kahdessa vuodessa 142 %.

Oscarin käyttöönoton myötä Puristeteoksella on onnistuttu poistamaan kaikki päällekkäiset työtehtävät. Mäenpää kertoo, että he ovat pystyneet tehostamaan Oscarin avulla toimiston toimintaa 50 %:lla.

– Oscar on tuonut läpinäkyvyyden meidän tekemiseemme, minkä myötä olemme pystyneet nostamaan meidän tuottavuuttamme huomattavasti. Vuonna 2021 kasvoimme 29,5 % samoilla henkilöresursseilla. Järjestelmä maksaa itsensä takaisin älyttömän nopeasti, kun ei tehdä turhia työvaiheita ja tehdään asioita tietoon perustuen eikä mutulla, Mäenpää sanoo.

Vuoden 2023 strategiana toimia joustavammin, notkeammin ja nopeammin

Mitä vuosi 2023 tuo tullessaan Puristeteoksella?

– Meidän tavoitteemme on kasvaa. Jotta voimme kasvaa, tarvitsemme konkreettisesti lisää tilaa koneille ja tuotannoille. Tämä tarkoittaa, että meidän pitää pienentää varastoamme. Se onnistuu nopeuttamalla materiaalivirtausta, Mäenpää toteaa.

Puristeteoksella on siis edessä toimintamallin muutos, jossa entistä nopeammin ja notkeammin valmistetaan tuotteita – ja vain tarpeeseen, ei varastoon.

– Uuden mallin myötä pystymme edelleen toimittamaan asiakkaalle varastovalmiustavaraa nopeasti: Jos tilaus tulee tänään, tavara on huomenna asiakkaalla, Mäenpää lupaa.

Liikevaihdon kasvattaminen ei ole yksistään Puristeteoksen tavoitteena, vaan yritys haluaa kasvaa kannattavasti, ei väkisin.

– Haluamme nostaa meidän prosenttiosuutta käyttökatteen kohdalla. Tässä on oleellisena keinona analysoida, millaiset asiakkuudet ja tuotannot soveltuvat meille parhaiten. Haluamme olla niissä asiakkaillemme ykköskumppani. 

Puristeteoksen vuoden 2023 strategia on toimia joustavammin, notkeammin ja nopeammin.

– Toimintamme kasvaa, mutta teemme tuotekokonaisuuksia pienemmissä erissä – notkeasti, nopeasti ja joustavasti. Se on meidän ensi vuoden juttu.

Lisätietojen antajat:

Oscar Software Oy

Markku Virtanen

Liiketoimintajohtaja, ohjelmistoratkaisut

puh. 010 820 1014

markku.virtanen@oscar.fi

Puristeteos Oy

Ville Mäenpää

Toimitusjohtaja

puh. 040 591 8893

ville.maenpaa@puristeteos.fi

Lue myös: Pk-yritysten toiminnanohjaus siirtyy web-sovelluksiin

Kuvat

Oscar Software asiakkaamme
Puristeteoksen toimitusjohtaja Ville Mäenpää ja Oscar Softwaren markkinointipäällikkö Minna Valtee iloitsevat Puristeteoksen menestyksestä. Kuva: Oscar Software Oy

Oscar Software Oy
Vuolteenkatu 2
33100 Tampere

010 820 1000
https://www.oscar.fi/