Mika Yletyinen, Oscarin uusi toimitusjohtaja, on ollut yrityksen vetovastuussa reilun kuukauden, joten eiköhän ole aika tutustua häneen vähän tarkemmin. Kuka Mika Yletyinen on? Mika pyrkii olemaan oikeudenmukainen johtaja, hän innostuu eteenpäin menemisestä ja uusien haasteiden ratkomisesta. Työn vastapainona Mika urheilee aktiivisesti eri lajien parissa, parhaiten hän kuitenkin rentoutuu musiikin ja kirjojen äärellä.

Mika haluaa olla reilu ja tasapuolinen johtaja, joka puhuu kunnioittavasti, mutta suoraan. Hän arvostaa työelämässä sitä, että tuetaan muita onnistumaan. Se usein synnyttää tahtotilan, jossa halutaan pelata samaa peliä, jolloin sooloilulle ei ole varaa.

– Oman edun tavoittelu muiden kustannuksella ei tee minuun vaikutusta, Mika sanoo.

Urheilutausta, etenkin joukkuelajien parissa, nostaa vastuunkannon Mikalle tärkeäksi arvoksi. Vastuunkannon lisäksi Mika arvostaa reiluutta ja tasapuolisuutta sekä toisten kunnioittamista.

– Kun sovitaan jotain, niin luotan että ne asiat hoidetaan, se on minulle perusarvo ja siihen pyrin omassa johtamisessani panostamaan, Mika kertoo.

Mikalle on tärkeää, että töissä on iloinen tekemisen meininki, jotta kaikki voisivat nauttia työstään. Työn tekemisen mielekkyyteen hän pyrkiikin panostamaan, sillä hyvä fiilis lisää meissä jokaisessa työn merkityksellisyyden tunnetta, joka välittyy yrityksestä myös asiakkaille päin.

Teknisestä asiantuntijamyynnistä liiketoiminnan strategiaan ja johtamiseen

Mikalla on vahva kokemus johtamisesta, hän on toiminut toimitusjohtajana, vetovastuullisena niin myynnin ja markkinoinnin kuin strategiankin parissa, viime vuosina digitalisaatio on ollut yhä suuremmassa roolissa hänen työpöydällään.

Uransa aikana Mika on asunut ulkomailla melkein 15 vuotta, Aasiasta Keski-Eurooppaan ja Ruotsin kautta takaisin Suomeen. Urallaan hän on toiminut yrittäjänä sekä työskennellyt muun muassa Nokialla, Tiedolla ja Intelillä, pitkää ja kansainvälistä työkokemusta on aina yhdistänyt teknologia.

Mikaa kiinnostaakin erityisesti se, mitä teknologialla voidaan saada aikaiseksi, miten sen avulla voidaan tehostaa meidän arkeamme ja mitä lisäarvoa asiakas voi teknologiasta saada.

Mika lähtee johtamaan Oscarin matkaa rakenteellisesti eteenpäin

Mikalta löytyy näkemystä ja kokemusta, kuinka yritystä johdetaan rakenteellisesti. Omana vahvuutenaan Mika näkeekin sen, että on kulkenut samankaltaisen matkan, joka Oscarilla on parhaillaan strategisena tavoitteena.

Oscarin vahvuuksina Mika kokee vahvan toimialaosaamisen sekä ”me hengen”, minkä hän sanoo oscarilaisten tekemisestä välittyvän. Positiivisesti Mikan on ehtinyt jo yllättää oscarilaisten halu ja into kehittää Oscaria eteenpäin. Hän näkee oscarilaisten asenteessa tervettä yrittäjämäistä ajattelua.

– On ollut hienoa huomata, että täällä selkeästi halutaan ratkoa asioita yhdessä, eikä ketään jätetä yksin. Lisäksi täällä aistii oscarilaisista positiivisen halun tehdä yrityksen eteen töitä. Mielestäni se on hienoa, Mika iloitsee.

Mika odottaa, että pääsee rakentamaan yhdessä oscarilaisten kanssa vielä vahvemmin rakenteellisen yrityksen, joka vaatii muun muassa sisäisten prosessien ja toimintatapojen vahvistamista. Mika uskoo pienten muutosten heijastuvan asiakkaille yhä jäsennellympänä toimintana.

– Oscarilla on tehty hyviä ja hienoja asioita ja oikeaan suuntaan ollaan menossa. Vahvistamalla rakenteita saamme tarkennettua fokusta. Tarkoituksena ei ole pomppia, vaan edetä roadmapin suunnan mukaan ja säilyttää laatu kohdallaan, Mika sanoo.

Urheilu ja musiikki tasapainottavat työtä ja vapaa-aikaa

Mika innostuu eteenpäin menemisestä, hän kokee, että innostuakseen askelten ei tarvitse olla edes isoja. Vaan pienetkin jutut voivat innostaa, kun pitää mielessä suunnan, jota kohti on menossa.

– Saan energiaa, kun huomaan, että asiat alkavat menemään oikeaan suuntaan. Ja totta kai, koska minulla on voimakas myyntitausta niin innostun isossa kuvassa siitä, että kauppa käy, Mika kertoo.

Vapaa-ajalla Mikan löytää useimmiten sporttiharrastusten parista, joko golfkentältä, kuntosalilta tai pappalätkätreeneistä, kuten hän itse jääkiekkoharrastustaan kutsuu. Mika rentoutuu musiikin ja kirjojen parissa, erityisesti elämänkerrat kiinnostavat häntä ja vie ajatukset pois työtehtävistä.