Markkinoinnin automaatio

Tehosta ja automatisoi markkinoinnin prosesseja

Markkinoinnin automaatio on yrityksen myyntiä edistävä prosessi, jonka tarkoitus on herättää potentiaalisen asiakkaan kiinnostus ja muuttaa hänet automatisoiduilla markkinoinnin toimenpiteillä luokitelluksi liidiksi ja edelleen asiakkaaksi.

Esimerkiksi järjestelmistämme löytyy tiedot, mitä asiakkaat ovat ostaneet ja mitä taas eivät sekä missä nettisivuilla vierailleet, mitä posteja avanneet ja linkkejä klikanneet. Näitä tietoja voidaan muun muassa hyödyntää automaattisessa markkinoinnissa. 

Se mikä erottaa Oscarin markkinoinnin automaatioratkaisun edukseen on sen saumattomuus Oscarin moderniin liiketoiminta-alustaan, joka sisältää liiketoiminnan kannalta kaikki tärkeät palvelut, kuten esimerkiksi:

Saumaton kokonaisuus tarkoittaa paitsi vaivattomuutta, myös huolettomuutta siitä, ettei yksikään asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan toimenpide jää huomaamatta. Kun tieto kerätään automatisoidusti, voidaan siihen myös reagoida automaattisesti ennalta sovitulla tavalla. 

 

Miten markkinoinnin automaatio auttaa kasvattamaan myyntiä?

Markkinointiautomaation avulla voidaan automatisoida markkinoinnin rutiinitehtäviä ja kohdennetusti lähettää asiakassegmenteille heitä kiinnostavia sisältöjä. Jos esimerkiksi potentiaalinen asiakas liittyy postituslistalle, voidaan markkinointiautomaation avulla lähettää hänelle ajastetusti ennalta kirjoitettuja asiakasta palvelevia sisältöjä ja markkinointiviestejä. Näin yritys pysyy asiakkaan mielessä ja asiakasta palvelevat sisällöt auttavat luomaan suhdetta prospektiin, eli potentiaaliseen asiakkaaseen. 

Markkinoinnin automaatio auttaa myös ymmärtämään paremmin prospekteja ja heidän mielenkiinnon kohteitaan, kun kampanja on yhdistetty analytiikkaan ja sitä hyödynnetään. Sitä kautta on myös mahdollista rikastaa asiakastietoja. Markkinointiautomaatio tukee koko myyntiputkea: se auttaa parantamaan yrityksen tunnettuutta, synnyttää kysyntää ja auttaa muuttamaan prospekteja kuumiksi liideiksi sekä aktivoimaan liidejä asiakkaiksi. Kun kaikki tämä on saatu toimimaan täysin automatisoituna prosessina, niin kyseessä on parhaimmillaan todella tehokas myyntikone. Automaatio parantaa yrityksen tulosta kasvattamalla markkinoinnin tuottavuutta. 

Myyjien työtä markkinointiautomaatio helpottaa merkittävästi tuottamalla valmiiksi lämmitettyjä kuumia liidejä. Markkinointiautomaatiojärjestelmästä myyjien on helppo poimia myyntivalmiit liidit, jotka ovat aktiivisimmin seuranneet yrityksen viestintää. Markkinointiautomaation putken läpi käyneet liidit tuntevat jo valmiiksi yrityksen tuote- ja palveluvalikoiman ja ovat siitä kiinnostuneita. Myyjän kannalta lähtöasetelma on siis hyvin erilainen kuin normaalisti kylmän liidin kanssa.

Sähköpostien lähettäminen markkinoinnin automaatiojärjestelmällä on sallittua vain asiakkaille ja markkinointiluvan antaneille kontakteille. Postituslistan määrätietoinen aktiivinen kasvattaminen onkin yksi keskeinen markkinointiautomaation onnistumisen edellytys. Meiltä saat tuen myös postituslistan kasvattamiseen. Yksi yleinen tapa postituslistan kasvattamiseen on esimerkiksi "hunajapurkki" - eli jotain erityistä sisältöä, jonka käyttäjä saa maksutta liittyessään postituslistalle. Esimerkiksi meidän sivuillamme on tätä ajatellen ladattavissa ERP-vaihtajan opas: "Toiminnanohjauksen Onnela ja Tuonela". Kannattaa tutustua!

Markkinoinnin automaation hyödyntämisessä on monia haasteita ja sen täyden potentiaalin saavuttaminen vaatii osaamista. Oscarilta saatte tähän kaiken tarvitsemanne tuen.

Pyydä lisätietoa