Oscar Software ja Intrum Rahoitus ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka avulla yhteiset asiakkaat saavat helposti ja nopeasti käyttöönsä nykyaikaisen laskurahoituspalvelun. Intrumin Laskurahoitus tarjoaa yrityksille tehokkaan rahoitusratkaisun kassavirran optimointiin sekä luotettavan myyntisaatavien valvonnan. Palvelu soveltuu käytettäväksi yritysten välisessä kaupassa sekä kotimaassa että vientikaupankin tukena.

Merkittävät muutokset yritysten toimintaympäristössä, kuten kustannusten ja korkojen nousu, ovat johtaneet siihen, että useat yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa säilyttääkseen toimintakykynsä. Tämä näyttäytyy esimerkiksi maksuviiveiden määrän kasvuna sekä vaatimuksina normaalia pidemmistä maksuehdoista. Yleinen taloustilanne huomioiden nyt onkin erityisen tärkeää pitää huolta yrityksen maksuvalmiudesta ja varmistaa, että myyntitulot saadaan kotiutettua mahdollisimman nopeasti yrityksen kassaan.

”Tehokas kassavirta on elinehto liiketoiminnan kannattavalle harjoittamiselle. Yhteistyössä Intrumin kanssa haluamme tarjota asiakkaiden käyttöön lisäarvoratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia,” kertoo Oscar Softwaren myynti- ja markkinointijohtaja Timo Räsänen.

Intrumin Laskurahoitus tarjoaa tehokkaan pakettiratkaisun maksuvalmiuden parantamiseen sekä kassavirran optimointiin. Palveluun ohjattujen laskujen pääomat tilitetään laskuttaneille asiakasyrityksille 100 %:n rahoitusosuudella heti laskun lähetyksen jälkeen, mikä parantaa tehokkaasti rahankiertoa ja asiakasyritysten maksuvalmiutta. Kotimaan myyntilaskujen lisäksi palveluun voidaan lähettää myös vientikaupan saatavat, mikä vähentää osaltaan myös vientikauppaan liittyviä riskejä.

Rahoituksen lisäksi palvelu sisältää myyntisaatavien valvonnan sisältäen maksusuoritusten kirjaukset, maksumuistutusten lähetyksen, tarvittavat perintätoimet sekä kattavan asiakaspalvelun. Yhteistyön sujuvuudesta vastaavat nimetyt yhteyshenkilöt, joiden tuella myös mahdolliset kysymykset saadaan ratkaistua nopeasti. Näin palvelun käyttö vapauttaa myös asiakasyritysten resursseja myyntisaatavien valvonta- ja hallintatyön osalta.

”Kassavirtaongelmat ovat tyypillinen hidaste pk-yritysten kehitykselle ja kasvulle. Laskurahoituksemme tarjoaa asiakkaillemme helpon ja joustavan rahoitusratkaisun, joka poistaa tämän haasteen. Palvelun avulla myyntilaskuihin sitoutuneet pääomat vapautetaan nopeasti asiakkaille kassavaroiksi, mikä parantaa merkittäväsi yritysten toimintaedellytyksiä. Valmiin palveluintegraation avulla palvelu saadaan myös nopeasti asiakkaiden käyttöön,”  kertoo Intrum Rahoituksen tuote- ja kehityspäällikkö Jouni Taskinen.

Tutustu tarkemmin palveluun ja sen tarjoamiin hyötyihin Intrumin verkkosivuilta: Laskurahoitus.

Voit myös pyytää yhteydenottoa täältä.

Laskemme mielellämme yrityskohtaisen tarjouksen Intrumin Laskurahoituksesta. Näin voimme tarkemmin arvioida yhdessä palvelun käytöstä saavutettavia hyötyjä.

Ota yhteyttä – rakennetaan yhdessä kasvutarina yrityksellesi.