Huolto- ja laitehallinta

Oscarin huolto- ja laitehallinnan avulla voidaan hoitaa asiakkaiden koneiden ja laitteiden sekä kohteiden huolto- ja kunnossapitotoiminta, huoltosopimusten seuranta sekä laskuttaminen. Tiedot ovat samassa järjestelmässä tarvittaessa tuotteen koko elinkaaren ajan.

Huoltosopimusten hallinta

Huoltosopimusten hallinnan avulla varmistat toimintasi kannattavuuden sekä ylläpidät kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Huoltosopimuksien kohderiveille voidaan kirjata yksittäisiä laitteita, muita kohteita tai vaikka käyttölisenssejä.

 • Kohteiden määräaikaishuollot ja toimenpiteet tarvittavine työvaiheineen muodostuvat annettujen tietojen perusteella
 • Huolto- ja ylläpitolaskujen muodostaminen automaattisesti sopimusrivikohtaisilla laskutusväleillä
 • Huoltosopimusten liiketaloudellisen kannattavuuden arviointi
 • Yksittäisten huoltokohteiden ja laitteiden kannattavuuden arviointi
 • Elinkaaren ajan liiketoiminnallinen kannattavuus aina myyntitapahtumasta romutukseen asti
 • Huolto- tai ylläpitokohde voidaan lisätä jo myyntitilausta tehdessä
 • Voidaan hyödyntää myös automatisoidussa ylläpitolaskutuksessa
 • Huoltohälytykset tarvittaessa annetun ajankohdan mukaan
Pyydä lisätietoja

Huoltotilausten käsittely

Huoltotilauskäsittelyssä käsitellään laitteiden saapumista huoltoon ja niiden mahdollista edelleen lähettämistä päämiehelle korjattavaksi sekä laitteiden paluuta. Huoltotyöt kirjataan huoltotilauksiksi, joista voidaan muodostaa töitä huollon työjonoihin.

 • Asiakkaat voivat myös kirjata itse huoltotilauksia helppokäyttöliittymän kautta
 • Huoltohenkilöstö voi kirjata tekemänsä työsuoritteet ja käyttämänsä varaosat sekä tarvikkeet suoraan huoltotyötilauksille, joista ne kohdistuvat yksittäiselle laitteelle tai kohteelle
 • Huollon seurannan ja huoltohälytysten avulla pysytään jatkuvasti ajan tasalla asiakkaan koneiden ja laitteiden huoltotarpeista
 • Huoltokutsut välittyvät huoltohenkilöstölle suoraan heidän mobiilipäätelaitteisiin
 • Huoltotilaus voi muodostua automaattisesti langattoman anturin antaman signaalin avulla
 • Huolto- ja toimenpidehistoria näkyy työntekijöille sekä asiakkaille

Huollon ja kunnossapidon työjonot

Huollon ja kunnossapidon työjonot kertovat tekijöille mitä kulloinkin pitäisi olla tekemässä ja missä. Työnjohto pystyy ohjaamaan toimintaa ja oma sekä alihankkijoiden työvoima näkee reaaliajassa oman työtilanteensa ja kirjaa tarvittavat tiedot.

 • Huoltotyön johtaja voi järjestellä töitä haluamallaan tavalla ja osoittaa niitä tarvittaessa vaikka yksittäiselle huoltohenkilölle
 • Huoltotöiden kuormitusta voidaan seurata kapasiteettiin nähden
 • Huoltohenkilöt näkevät reaaliajassa oman työjononsa
 • Työ- ja materiaalitapahtumien kirjaaminen onnistuu myös esimerkiksi matkapuhelimella tai PDA-laitteella
 • Alihankkijat näkevät vain omat työtehtävänsä ja kirjaavat työsuoritteet helposti
 • Töitä voi muodostua myös automaattihälytysten perusteella langattomaan anturiteknologiaan perustuen
 • Huolto- ja toimenpideohjeet saatavilla helposti
 • Dokumenttien ja kommenttien lisääminen tilaukselle tai kohteelle