CRM-järjestelmä asiakkuudenhallintaan

Helppokäyttöinen ja monipuolinen CRM-ratkaisu

Oscarin toiminnanohjausratkaisuun saumattomasti sisältyvä cERP (Customer & Enterprise Resource Planning) -järjestelmä siirtää erilliset CRM-ohjelmistot (Customer Relationship Management) historiaan. Se antaa voimaa uusasiakashankintaan, asiakassuhteiden hoitoon, markkinointiin ja kampanjointiin sekä tehostaa myynnin seurantaa ja ohjausta. Asiakkuuksien hallinta on koko organisaation, ei pelkästään myynnin asia. Asiakassuhteen hoitaminen asiakastietojärjestelmämme avulla tuo hyötyä molemmille osapuolille niin myyjälle, kuin asiakkaalle.

Asiakastiedolla markkinoinnin kohdentaminen

Myyntituloksia johtamalla ja analysoimalla voidaan arvioida tulevaa kehitystä ja kohdentaa myynnin sekä markkinoinnin resursseja oikeaan suuntaan. Oscar CRM -järjestelmä mahdollistaa asiakkuuksien luokittelun ja segmentoinnin käytännössä ilman rajoituksia. Tämän avulla markkinointiin voi kohdentaa eri luokittelukriteereitä, tarjous- ja tilaustietoja hyödyntäen. Näin markkinointia voidaan tehdä kohdennetusti ja tehostaa sen vaikutusta.

 • Myynnin seuranta tilausrivi- ja laskurivitasolla
 • Asiakaskohtaisen myynnin kehittymisen seuranta
 • Kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Avausmäärien perusteella voidaan muodostaa soittolistat myynnille
 • Soittolistojen laadinta
 • Koko organisaatio voi kirjata myynnille vihjeitä/liidejä helposti
 • Kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto löytyy yhdestä järjestelmästä
 • Asiakkaan luokittelut ovat täysin muokattavissa kulloisenkin tarpeen mukaiseksi
 • Markkinoinnin automaation ratkaisu

CRM -järjestelmällä asiakastapahtumien hallinta

Oscarin asiakastietojärjestelmään pystyy kuka tahansa tarvittaessa kirjaamaan asiakkaaseen liittyviä menneitä tai tulevia tapahtumia. Näin tiedon lisääminen on helppoa ja se on reaaliaikaisesti kaikkien nähtävillä. Järjestelmä muistuttaa myös automaattisesti tulevista tapahtumista. Tapahtumat näkyvät aktiivisissa tehtävälistoissa ja kalenterinäkymissä, mikä auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa. Myyntijohto voi seurata myynnin aktiivisuutta koko organisaation tasolla helposti ja läpinäkyvästi Oscarin CRM-järjestelmän avulla. Käyttäjät voivat kirjata asiakastietoja ja seurata aktiviteettejaan vaivatta missä vain.

 • Tapahtumia on helppo kirjata ja seurata
 • Mobiilikäytön mahdollistava helppokäyttöliittymä liikkuvaan työhön
 • Myynnin aktiviteettien lisäksi kaikki asiakkuuteen liittyvät tapahtumat (mm. varasto, huolto ja tuotanto) nähtävissä samasta paikasta
 • Automaattiset tapahtumamuistutukset
 • Tarvittaessa koko organisaatio näkee myynnin aktiivisuuden
 • Tapahtumaan voi täydentää matkalaskutiedot tai päinvastoin

CRM myynnin työkaluna

Oscar CRM -asiakkuudenhallintajärjestelmä mahdollistaa myynnin ja asiakkuuksien kokonaisvaltaisen hallinnan aina myyntivihjeestä kaupantekoon ja sopimukseen asti. CRM ratkaisun avulla yritys pystyy hallitsemaan ja näkemään koko myyntiputken vaiheet ja pystyy läpivalaista koko projektin niin, että näkevät pintaa syvemmälle. Tämän avulla myyntitoimintosi tehostuvat ja pystyt hyöndyntää ihan uudella tavalla asiakastietojärjestelmää ja ottaa sen antamat tiedot käyttöön. Myynti voi käyttää CRM-järjestelmän perinteistä tehokäyttäjän käyttöliittymää tai liikkuvaan myyntiin suunniteltua helppokäyttöliittymää hyödyntäen.

CRM-järjestelmän hyödyt myyntiin

Oscarin avulla on mahdollista hallita myyntiä ja asiakkuuksia kokonaisvaltaisesti aina myyntivihjeestä kaupantekoon ja sopimukseen asti. Oscar tarjoaa ratkaisun, joka auttaa läpivalaisemaan myyntiputken vaiheet ja pureutumaan pintaa syvemmälle. Myynti voi käyttää järjestelmän perinteistä tehokäyttäjän käyttöliittymää tai liikkuvaan myyntiin suunniteltua helppokäyttöliittymää hyödyntäen.

 • Kattava myynnin raportointi ja seuranta halutulla aikavälillä
 • Asiakaskohtaisen myynnin kehittymisen seuranta
 • Myyjien myyntitulosten seuranta sekä myyjien keskinäinen vertailu
 • To do- ja tehtävälistat sekä automaattiset muistutus-/hälytystoiminnot
 • Myynnillä käytettävissä oikeat kustannus- ja hintatiedot tuotannosta, varastosta ja ostoista
 • Myyjillä tarvittaessa näkymä kaikkiin yrityksen prosesseihin mukaan lukien tuotanto ja talous
 • Erilaisten kohderyhmärekistereiden sekä osoitteistojen tuonti, vienti ja hallinnointi
 • Matkalaskujen käsittely ja ostolaskujen hyväksyntä sekä työajanseuranta samassa käyttöliittymässä
 • Asiakkaiden some-kanavat samassa käyttöliittymässä
 • Asiakkaiden laatutapahtumien seuranta
 • Rajatut käyttöoikeusmahdollisuudet esim. ulkopuoliselle Call Centerille tai muulle ulkopuoliselle myyntihenkilöstölle
Pyydä lisätietoja