Verkkoliiketoiminta nähdään usein pelkästään verkkokauppana: tilauksia vastaanottavana kanavana. Sen potentiaali ulottuu kuitenkin paljon laajemmalle. Tämä pätee erityisesti teollisuuden, kuten konepajojen kaltaisiin toimialoihin, jotka eivät perinteisesti ole olleet verkkokaupan eturintamassa. Verkkoliiketoiminta voi tarjota monia etuja, jotka parantavat asiakaspalvelua, tehostavat toimintaa ja lisäävät läpinäkyvyyttä.

Kuluttajakäyttäytyminen vs. B2B-liiketoiminta

Kuluttajat etsivät verkkokaupoista vahvistusta ostopäätöksilleen ja tutuilta toimittajilta uusia tuotteita. B2B-maailmassa tämä käyttäytyminen näkyy vastaavalla tavalla. Ostajaorganisaatiot voivat käyttää verkkosivuja ja -portaaleja löytääkseen lisätietoa tuotteista, tarkistaakseen teknisiä tietoja tai vertaillakseen vaihtoehtoja ennen ostopäätöstä. Tämä korostaa tarvetta informatiivisille ja helppokäyttöisille verkkosivustoille myös teollisuudessa.

Tekoälyn ja automaatioiden vaikutus

Tekoäly ja automaatio ovat merkittävässä roolissa tilausten sähköistymisessä. Nykyään robotiikka ja tekoälypohjaiset ratkaisut voivat käsitellä PDF-tilauksia ja muita sähköisiä dokumentteja tehokkaasti, mikä vähentää manuaalista työtä ja virheitä. Tämä on erityisen tärkeää pienille toimijoille, jotka toimivat alihankintaketjuissa ja jotka perinteisesti ovat joutuneet käyttämään paljon aikaa ja resursseja tilausten hallintaan ja erityisesti niiden manuaaliseen näpyttelyyn järjestelmiin.

Oscar Softwaren verkkoliiketoiminnan mahdollisuudet

Oscar Software tarjoaa verkkoliiketoiminnan ratkaisuja, jotka avaavat sähköisen näyteikkunan mille tahansa toimialalle, mukaan lukien teollisuus. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä verkkoliiketoiminta mahdollistaa:

  • Dokumenttien ja tilausarkistojen käytettävyys: Ostajaorganisaatioille voidaan tarjota pääsy lasku- ja tilausarkistoihin dokumentteineen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi piirustusten tarkistamisen, mikä lisää luottamusta ja avoimuutta toimittajaan.
  • Tilausten seuranta ja läpinäkyvyys: Avoimet tilaukset ja niiden vaiheet tuotannossa voidaan näyttää reaaliajassa asiakasportaalissa. Nykyisellään tilauksen tilaa seurataan usein vasta toimituksen jälkeen, mutta ERP-järjestelmä voi tarjota reaaliaikaista tietoa keskeneräisistä työvaiheista.
  • Reklamaatioiden ja laatupoikkeamien hallinta: Asiakkaat voivat seurata reklamaatioiden ja laatupoikkeamien käsittelyn tilaa ja historiaa. Tämä lisää luottamusta toimittajan laatuun ja avoimuuteen.
  • Joustavuus ja muutokset: Asiakasportaalin kautta asiakkaat voivat tehdä muutoksia, kuten piirustusten revisiointeja, jopa työstön aloitukseen asti. Tämä lisää joustavuutta ja mahdollistaa reaaliaikaisen datan käytön.

PK-sektorin mahdollisuudet

Oscar Software mahdollistaa näiden ratkaisujen käyttöönoton myös PK-sektorin toimijoille. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat nyt tarjota samaa läpinäkyvyyttä ja joustavuutta kuin suuret toimijat.

Päätelmä

Verkkoliiketoiminta tarjoaa teollisuudelle ja konepajoille valtavan potentiaalin parantaa asiakaspalvelua, tehostaa toimintaa ja lisätä läpinäkyvyyttä. Tekoälyn ja automaation avulla pienetkin toimijat voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Oscar Softwaren tarjoamat ratkaisut mahdollistavat tämän kehityksen, tuoden digitalisaation hyödyt kaikkien toimialojen ulottuville.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!