4 syytä, miksi data ja raportointi ovat liiketoiminnan kulmakiviä

Maailma muuttuu jatkuvasti hektisemmäksi ja myös liiketoiminnassa on oltava ajan hermolla, oli sitten kyse tuotteiden saatavuudesta, oikea-aikaisesta ostamisesta tai myynnin tarpeista. Ratkaisu johtamisen haasteisiin on reaaliaikainen ja tarkka data. Tiedolla johtamisen ytimessä on toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP.

Viime vuosina ajantasaisen ja mahdollisimman täsmällisen datan merkitys on korostunut entisestään yrityksen johtamisessa ja suunnan määrittämisessä. Datan ja raportoinnin avulla on mahdollista tarkastella mennyttä, mutta samalla ennakoida myös tulevaa – siis tiedolla johtamista parhaimmillaan. Sekä pitkän aikavälin suunnitelmat että arjen päivittäiset muutosliikkeet onnistuvat, kun reaaliaikainen tieto yrityksen toiminnasta on kaikkien ulottuvilla.

Monissa yrityksissä dataa hyödynnetäänkin paljon, mutta käytössä saattaa olla useita eri järjestelmiä, joissa tieto on hajautettuna. Näin yhtenäistä digitaalista tilannekuvaa on hankala muodostaa. Yrityksen sisällä eri henkilöillä saattaa olla myös vastuu tietystä oman osa-alueensa datasta. Tämä johtaa usein siihen, että tieto ei ole täysin reaaliaikaista ja relevanttia.

Me Oscarilla ajattelemme, että yhtenäinen liiketoiminta-alusta ja toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) sen ytimessä, auttavat luomaan läpinäkyvyyttä, kun kaikki tieto on saatavilla yhdestä ja samasta paikasta. Tässä blogikirjoituksessa listaamme, miksi datalla ja raportoinnilla sekä yhtenäisen järjestelmän tarjoamalla kattavalla digitaalisella tilannekuvalla on niin suuri merkitys liiketoiminnassa.

Tiedolla johtaminen tehostaa tilaus-toimitusketjua

Reaaliaikainen data on omiaan parantamaan oman toiminnan suunnittelua. Tyypillisesti dataa hyödynnetään esimerkiksi ostamiseen ja myymiseen liittyviin tarpeisiin. Toisin sanoen, tiedon avulla voidaan varmistaa, että tavaraa on varastossa tarpeeksi, mutta ei liikaa.

Myös toimitusaikoihin on mahdollista vaikuttaa. Tarkan ja oikean tiedon avulla voidaan tehostaa tilaus-toimitusketjua mahdollisimman optimaaliseksi, kun tuotteita pystytään tilaamaan ja toimittamaan juuri oikeaan aikaan. Näin myös asiakkaat saavat palvelua mahdollisimman nopeasti ja tuotteet pystytään toimittamaan luvatussa aikataulussa tai parhaimmillaan jopa nopeammin. Tämä näkyy myönteisenä asiakaskokemuksena ja asiakaspalvelun parantumisena.

Raportoinnin avulla voidaan puolestaan murtaa mahdollisia vääriä oletuksia omasta toiminnasta. Jos on esimerkiksi muodostunut harhakuva siitä, että tietty tuoteryhmä myy hyvin, voidaan todellista myyntiä tarkastelemalla havaita, että lopputulos saattaa olla jotakin aivan muuta, kuin on kuviteltu.

Lisäksi datan avulla myyntiä osataan kohdentaa juuri niihin tuotesegmentteihin, jotka käyvät kaupaksi ja joita on kannattavaa myydä, niin katteiden kuin volyyminkin kannalta.

Saata tilannekuva myös asiakkaan tarkasteltavaksi

Loppuasiakkaille datan tehokas hyödyntäminen voi nopean palvelun lisäksi näkyä muinakin hyötyinä. Kun kaikki organisaation tieto on yhtenäisessä järjestelmässä, voidaan muodostaa digitaalinen tilannekuva, joka on mahdollista saattaa myös asiakkaiden nähtäville.

Oscarin liiketoimintajärjestelmässä loppuasiakkaalla voi olla käytössään verkkoportaali, josta on mahdollista tarkkailla tilauksen etenemistä tai vaikkapa sitä, missä vaiheessa valmistettava tuote on. Tarjolla on siis läpinäkyvästi ajantasaista tietoa koko myynti- ja toimitusketjun ajan. Näin voidaan auttaa myös asiakasta poistamaan omia myynnin esteitään.

Katso peräpeilin lisäksi myös tulevaisuuteen

Usein toiminnanohjausjärjestelmän avulla katsotaan yrityksen toimintaa turhan hanakasti vain peräpeilin kautta. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin pelkästään, miten asiat ovat menneet, raportoinnissa ollaan liikkumassa entistä enemmän myös tulevaisuuden ennustamiseen.

Monia yrityksiä ohjataan edelleen ennemmin oman tuntuman kuin raportoinnin avulla. Kun tietoisesti halutaan kasvattaa yritystä, tiedolla johtaminen on erityisen tärkeää. Datan avulla saadaan tietoa menneestä, mutta samalla voidaan myös varautua jo tuleviin haasteisiin. Datan tarkastelu luo ennustettavuutta, jonka pohjalta on mahdollista suunnitella myös tulevaa.

Hyödynnä tekoälyn mahdollisuudet

Ennustettavuus ja datalla johtaminen tekoälyn avulla nostavat nyt vauhdilla päätään ja erilaiset tekoälyratkaisut auttavat käsittelemään dataa uudella tavalla. Tämä puolestaan vähentää datan syöttämiseen ja käsittelyyn tarvittavia henkilöresursseja.

Tekoälyn avulla on esimerkiksi mahdollista viedä asiakkaan sähköpostilla lähettämiä pdf-muotoisia tilauksia suoraan myyntitilauksiksi toiminnanohjausjärjestelmään. Kun tilauksia ei tarvitse syöttää käsin, säästyy paljon manuaalista työtä.

Sami Kosmala

Liiketoimintajohtaja, Oscar Software Oy

Oscarin yhtenäinen liiketoiminta-alusta ja sen tarjoama digitaalinen tilannekuva auttavat pureutumaan dataan tehokkaasti ja yksityiskohtaisesti. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää, kuinka voit kehittää datan ja raportoinnin avulla muun muassa yrityksesi toiminnanohjausta, asiakaspalvelua ja tulevaisuuden suunnittelua.

Haluatko tietää lisää toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista? Kattava oppaamme ”Tuotannon ohjaaminen tiedolla” kertoo, kuinka voit parantaa tuotantoprosessiasi ja tukea yrityksesi menestystä.