Heli aloitti työt Oscar Talousosasto®:lla laskentakonsulttina marraskuussa 2012. Hänen työtehtäviinsä kuuluu monipuolisia ja vaihtelevia töitä Oscarin asiakasyritysten taloushallinnossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksissä ja verotuksessa. Työhön kuuluu myös asiakkaiden neuvontaa ja taloushallinnon raportointia.

1. Minkälainen on Oscarin yrityskulttuuri?

Oscarin yrityskulttuuri on avoin ja kannustava. Työntekijät pääsevät vaikuttamaan työhönsä ja  samalla yrityksen kasvuun. Jokaisen työ on tärkeä osa kokonaisuutta.

2. Miten oscarilaisuus näkyy työarjessasi? Entä ulospäin yrityksestä?

Oscarilaisuus merkitsee minulle tiimityöskentelyä, jossa saa kehittää järjestelmää ja uusia toimintatapoja asiakkaiden hyväksi, mukavien työkavereiden kanssa.

3. Mikä oscarilaisia yhdistää? Kuvaile kolmella adjektiivilla.

Ahkeruus, Motivoitunut, Rentous

4. Mikä on siisteintä Oscarilla?

Oscarilla työntekijöihin luotetaan ja yhteishenki on hyvä sekä tekemisen meininki on rentoa. Pääsen vaikuttamaan omaan työnkuvaani ja kehittämään ammattitaitoani monipuolisissa työtehtävissä.

Tutustu myös