Paras toiminnanohjausjärjestelmä PK-yritykselle?

Toiminnanohjausjärjestelmä – tai laajemmin liiketoiminta-alusta – tehostaa merkittävästi yrityksen prosesseja ja on siten yritykselle tärkeä kilpailutekijä ja kilpailussa mukana pysymisen perusedellytys. PK-yrityksillä on kuitenkin usein hyvin rajallisesti rahaa ja aikaa järjestelmähankkeisiin. Millainen toiminnanohjausjärjestelmä siis olisi paras PK-yritykselle ja mitä asioita on syytä ottaa erityisesti huomioon, kun haetaan kustannustehokasta, mutta samalla yrityksen liiketoimintaprosesseja mahdollisimman hyvin tehostavaa toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmää?

Mitä asioita on erityisen tärkeä ottaa huomioon valitessa PK-yritykselle parhaiten sopivaa ERP-järjestelmää?

Järjestelmän valmiit ominaisuudet, jotka tukevat yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueita monipuolisesti

ERP-järjestelmähankkeen hinta nousee huomattavasti sen mukaan, kuinka paljon järjestelmää täytyy räätälöidä. Siksi kustannustehokkainta on valita ERP-järjestelmäalusta, jossa on jo valmiina käytettävissä kaikki tarvittava toiminnallisuus ja ominaisuudet. Oscarin ERP on liiketoiminta-alusta, josta löytyy kattavasti tuki kaikille yrityksen prosesseille, kuten esimerkiksi tuotannonohjaus, materiaalihallinto, taloudenhallinta, verkkokauppa, asiakkuudenhallinta (CRM), henkilöstö- ja palkkahallinto ja monipuoliset raportointityökalut.

Lisäksi on tärkeää, että ERP-järjestelmästä löytyy valmiit rajapinnat integraatioita varten, jotta ERP:in integroiminen muihin järjestelmiin onnistuu luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Integraation avulla järjestelmä kommunikoi ulkoisten ja sisäisten järjestelmien kanssa reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Integraatioiden avulla säästetään työkustannuksissa ja vältetään rutiininomaisia työtehtäviä ja virheitä. Toimivat integraatiot ovat olennainen osa digitalisaatiota. Oscar ERP:issä on valmiit rajapinnat ja valmiita integraatioita lukuisiin eri järjestelmiin sekä valmius luoda myös aivan uusia yhteyksiä.

Valitse luotettava järjestelmätoimittaja

Yrityksen liiketoiminta pyörii toiminnanohjausjärjestelmän päällä, joten järjestelmätoimittajan toiminnan jatkuvuus on ehdoton välttämättömyys. On tärkeää, että toimittaja kehittää järjestelmää jatkuvasti eteenpäin, jotta alustaan on mahdollista saada kustannustehokkaasti uusia päivityksiä. Yrityksesi liiketoiminnan kasvaessa ja muuttuessa toiminnanohjausjärjestelmän pitää joustaa uusiin vaatimuksiin ja skaalautua tarpeiden mukaan. Järjestelmän elinkaarettomuus on erittäin tärkeää.

Oscar Software on voimakkaasti kasvava menestyjäyritys, joka on esimerkiksi ollut vuodesta 2008 lähtien Suomen Asiakastiedon vahvimpia platinaluokan yrityksiä. Oscar on saanut henkilöstötutkimuksessaan erinomaisia tuloksia ja on saanut siitä Suomen Innostavimmat Työpaikat -tunnustuksen, joka on eduksi kasvuyritykselle, kun toimialalla kilpaillaan jatkuvasti parhaista työntekijöistä. Tietysti työntekijöiden innostus ja tyytyväisyys heijastuu suoraan myös asiakastyytyväisyyteen.

Oscar Software Oy:n omistajarakenne muuttui 8.5.2018 kirjoitetulla sopimuksella siten, että Panostaja Oyj omistaa yrityksestä 55 % ja omistajayrittäjät yhteensä 45 %. Omistajayrittäjät osallistuvat aktiivisesti yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Heidän osaamisensa ja sitoutumisensa näkyy siinä tavassa, jolla Oscar hoitaa asiakkuuksiaan.

Käyttöönottoprojektin hallittu läpivienti

Järjestelmätoimittajaksi kannattaa valita kokenut ERP-järjestelmähankkeiden osaajayritys, joka pystyy hallitusti viemään läpi käyttöönottoprojektin. ERP-projektin onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että on valittu sopiva kumppani. Kumppanin tulee ymmärtää asiakasyrityksen liiketoiminnan tarpeita ja osata toteuttaa niitä tukeva luotettava ERP-järjestelmäratkaisu. Lisäksi kumppanin tulee pystyä ottamaan huomioon loppukäyttäjien näkökulma ja toteuttaa järjestelmän käyttöliittymä suoraviivaisen helppokäyttöiseksi. Tärkeää on myös kumppanin toimialaosaaminen, jotta kumppani ymmärtää yrityksen prosesseja. ERP-kumppanin kokemus ja osaaminen ovat erityisen tärkeitä projektin määrittelyvaiheessa. Oscar on kokenut ja luotettava kumppani toiminnanohjaukseen liittyviin hankkeisiin. Oscarilla on pitkäaikaista kokemusta hyvin monipuolisesti eri toimialoilta. Tutustu eri toimialojen referenssiasiakkaisiimme ja erityistoimialojen Oscar-ratkaisuihin.

Helppokäyttöisyys, koulutus ja tukipalvelut

Loppukäyttäjiä ei tule unohtaa, vaan he tarvitsevat riittävän koulutuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Hyvin järjestetty koulutus antaa käyttäjille eväät uusiin toimintatapoihin. Uusi järjestelmä alkaa palvella yritystä vasta kun sitä osataan käyttää oikein. Oscarin järjestelmätoteutukset ovat onneksi intuitiivisia ja niiden käyttö on helppoa ja nopea ottaa haltuun.

Oscarin asiakaspalvelu auttaa selvittämään ongelmatilanteet nopeasti. Kaikkiin järjestelmätoimituksiimme kuuluu kiinteänä osana jatkuva asiakaspalvelu, joista saa nopeasti asiantuntevan avun ongelmiin niin järjestelmän käyttöä koskevissa asioissa kuin virhetilanteissakin.

Case-esimerkkejä Oscarin PK-asiakasyrityksistä

Miten Oscar Software on onnistunut eri toimialojen PK-yritysten ERP-järjestelmätoimittajana? Katso videoilta asiakkaidemme kertomana, millaista on yhteistyö Oscarin kanssa ja miten Oscar näkyy asiakkaidemme arjessa.

 

OLP-Tuotanto Oy

OLP-Tuotanto Oy on metallituotteita valmistava yritys, joka käyttää Oscarin kokonaisvaltaisia ratkaisuja kaikessa toiminnassaan tilausten käsittelystä tuotannon- ja taloudenhallintaan sekä raportointiin. Oscarin käyttöönoton myötä toiminta on tehostunut ja rutiininomaiset tehtävät nopeutuneet huomattavasti. OLP-Tuotanto Oy:ssä kaikki järjestelmää käyttävät työntekijät tykkäävät Oscarista.

KATSO VIDEO

 

Värimiehet Oy

Värimiehillä ei ollut aiemmin käytössään laajaa toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmää. Värimiehille sopivan palvelupaketin muokkaaminen aloitettiinkin aivan alusta. Liikkeelle lähdettiin tukku- ja vähittäiskaupalle luodusta Oscar-ratkaisusta, jonka jälkeen yritys on ottanut käyttöön Oscar CRM -moduulin sekä verkkokaupan. Oscar on helpottanut Värimiehillä myyjien työtä ja tehostanut muitakin prosesseja. Erityisen tyytyväinen Värimiehet on ollut järjestelmän skaalautuvuudesta ja siitä, että jos on tullut tarpeita kehittää järjestelmää, Oscarilta on saanut hyvää sparrausta siihen, mikä olisi järkevin toteutustapa.

KATSO VIDEO

 

Satmatic Oy

Satmaticilla on Oscar käytössä läpi linjan muun muassa toiminnanohjauksessa, myynnin ja ostojen hallinnassa, työajanseurannassa ja liikelaskennassa. Viimeisimpänä Satmatic on ottanut käyttöön Oscarin verkkokaupan. Satmatic on loistava esimerkki jatkuvasti kehittyvästä Oscarin asiakasyrityksestä! Yhteistyö on jatkunut jo noin 15 vuotta. Satmatic arvostaa erityisesti sitä, että Oscar kehittää jatkuvasti järjestelmiänsä ja on tehnyt järjestelmiin muun muassa uusia helppokäyttöliittymiä.

KATSO VIDEO

 

Treeline.fi

Oscarin asiakas Treeline.fi on ulkoilun ja retkeilyn erikoiskauppa verkossa sekä myymälässä Kangasalla. Treelinelta löytyy laaja valikoima tuotteita kiipeilyyn, retkeilyyn, vaelluksille ja matkailuun.

Treeline käyttää toiminnassaan muun muassa Oscarin verkkokauppaa ja kassajärjestelmää, jotka antavat työkalut sujuvaan liiketoimintaan. Videolla Rami Valonen kertoo, että monipuolinen Oscar säästi rahaa muun muassa integraatioissa. Valonen myös kehuu oscarilaisia motivoituneiksi ja sanoo yhteydenpidon olevan helppoa.

KATSO VIDEO

 

Hellmanin Konepaja Oy

Yli 100-vuotiaan Hellmanin Konepajan ohjelmistoja lähdettiin kehittämään ja nykyaikaistamaan Oscarin kanssa jo yli viisitoista vuotta sitten. Nykyisin Hellmanin Konepajalla on käytössään myös Oscar Talousosasto® -palvelu, joka hankittiin, kun yritys halusi nopeuttaa kirjanpidon ja taloudenhallinnan raportointia. Toimitusjohtaja Niko Olanterän mielestä Oscar Talousosasto® -palvelun käyttöön ottaminen helpotti yrityksen toimintaa, kun kirjanpito siirtyi suoraan samaan järjestelmään.

- Saamme ajantasaista tietoa nopeammin, tarkemmin ja helpommin, Olanterä toteaa.

KATSO VIDEO