Tiedätkö, mitä tuotannossa todella tapahtuu? Kattava ja digitaalinen tilannekuva on tuotannon tehostamisen a ja o. Liiketoiminta-alustan avulla varmistat hallinnantunteen materiaalihankinnoista tuotannonsuunnitteluun.

Digitaalinen tilannekuva auttaa hahmottamaan monia asioita, joilla tuotantoa on mahdollista kehittää tehokkaammaksi. Ajantasaisen tilannekuvan avulla materiaaleja ja laitteita on mahdollista hyödyntää optimaalisella tavalla, ja työnjohtaminen sekä tuotannonsuunnittelu perustuvat tarkkaan tietoon.

Myös erilaiset päätökset on helpompi perustaa tarkkaan dataan, mikä vähentää arvailua ja helpottaa muutostenhallintaa. Tässä artikkelissa käymme läpi tilanteita, joissa liiketoiminta-alusta ja sen tarjoama digitaalinen tilannekuva auttavat tehostamaan tuotantoa.

Helpota suunnittelua: hyödynnä tuotantoresursseja tehokkaasti 

Tuotanto jaetaan materiaalitarpeisiin ja henkilö- tai koneresurssitarpeisiin, joista muodostuu valmistettava tuote. Tilannekuva puolestaan on näiden yhdistelmä, ja sitä voi tarkastella liiketoiminta-alustasta.

Materiaalien hankinnassa tehokkain tapa ohjata tuotantoa on tunnistaa datan avulla, onko materiaaleja järkevää hankkia varastoon vai vasta, kun valmistettavasta tuotteesta tehdään tilaus. Tällä voidaan välttää ylivarastointia, ja siten myös ylimääräisiä kustannuksia.

Tärkeintä on, että tuoterakenne on ajan tasalla toiminnanohjausjärjestelmässä. Tämän jälkeen liiketoiminta-alustan avulla saatava tilannekuva auttaa hahmottamaan, millaisia materiaaleja kulloinkin kannattaa hankkia. Näin materiaaleja on aina oikeassa suhteessa tarpeeseen nähden.

Tuotannonsuunnittelussa on tärkeää tietää, kuinka paljon tuotantokapasiteettia on käytettävissä. Liiketoiminta-alusta auttaa valvomaan sekä tuotannon karkeakuormitusta että hienotason suunnittelua. 

Digitaalisen tilannekuvan avulla on mahdollista ohjata tuotantoa niin, että vältetään sekä ylikuormitus että ylimääräinen joutokäynti. Esimerkiksi kalliita tuotantokoneita on mahdollista hyödyntää tehokkaasti ja mahdollisimman korkealla käyttöasteella.

Hienotason suunnittelu, eli päivittäinen työnjohtaminen, puolestaan varmistaa sen, että oikeat työt tehdään oikeaan aikaan. Työnjohto voi hyödyntää tilannekuvaa päivittäisten työjonojen suunnittelussa ja varmistaa, että tärkeimmät asiat ovat aina työjonon kärjessä.

Lisäksi tuotannon kuormitusta on mahdollista vähentää siirtämällä sopivat työt alihankkijoille. Liiketoiminta-alustan tieto pohjautuu liiketoimintapäätöksiin, ja alustan materiaali- ja tarvesuunnitteluominaisuuden avulla on mahdollista kartoittaa tarkasti, mitä töitä kannattaa ostaa alihankkijoilta.

Vähennä arvailua: tee päätöksiä ajantasaisen tiedon avulla

Liiketoiminta-alusta kertoo, mitä tuotannossa tapahtuu. Tämä vähentää arvailua ja helpottaa työnsuunnittelua, sillä alusta mahdollistaa tuotannon kokonaisvaltaisen tarkastelun pistemäisen tai muistinvaraisen tarkastelun sijaan.

Kun työnsuunnittelu ei ole työnjohdon oman muistin varassa, vapautuu kaistaa strategisempaan suunnitteluun. Monesti ajatellaan, että hyvän suunnittelun avulla on mahdollista luoda tilannekuva, jota seurata ja jäljittää. Me Oscarilla taas ajattelemme päinvastoin – kattava tilannekuva helpottaa suunnittelua.

Liiketoiminta-alusta perustuu mahdollisimman helppoon tapaan tehdä työleimauksia, sarjanumerokirjauksia ja laatukirjauksia, jotta ne eivät jää hätäisiksi merkkauksiksi lapunnurkkaan. 

Digitaalisen tiedon avulla on mahdollista saada jokaiseen käyttötapaukseen juuri oikeaa dataa. Kun jokin työ aloitetaan, tuotannonsuunnittelija voi olla varma, että työpisteellä on tiedossa viimeisimmätkin asiakkaan toivomat muutokset.

Kun esimerkiksi varastosaldot ja tuotannon näkymät päivittyvät reaaliajassa, epäröinti ja avun kysyminen työnjohdolta vähenee. Aikaa ei tarvitse hukata tiedon etsimiseen, ja raportoinnissa voi luottaa saatavilla olevaan dataan. Tuotannonsuunnittelu puolestaan voi keskittyä analysoimaan tietoa ja katsomaan tulevaan, kun aika ei kulu virheiden estämiseen tai korjaamiseen.

Tunnista syyt: tehosta tuotantoa oikealla tuotannonohjaustavalla

Tuotantoa voi ohjata ainakin neljällä eri tavalla:

  • Lopputuote valmistetaan varastoon
  • Lopputuote valmistetaan tilauksesta
  • Suunnittelu aloitetaan tilauksesta
  • Kokoonpano aloitetaan tilauksesta

Tuotannonohjaustavan valinta tapauskohtaisesti on ensiarvoisen tärkeää, jotta toiminta on tehokasta. Olennaista on tunnistaa syy, minkä vuoksi tuotetta ylipäätään tehdään. Tehokkaimman ohjaustavan valinnan jälkeen tulee tunnistaa sen asettamat tilannekuvavaatimukset, jotta tuotantoa voidaan seurata ja ohjata.

Valmistamalla tuotetta varastoon, saadaan toimitusaika nopeaksi, mutta samalla varasto sitoo kustannuksia. Jos tuotteita taas ei ole varastossa, vaan ne valmistetaan tilauksesta, tuotannon läpimenoajalla on suurempi merkitys. Työvaiheet tulee suunnitella niin, että työ sujuu joutuisasti ja valmistuu tehokkaasti.

Suunnittelun aloittaminen tilauksesta asettaa tilannekuvalle omat vaatimuksensa. Pitkäkestoisissa projekteissa lopputulos ja tuoterakenne ei aluksi ole vielä välttämättä selvillä, jolloin esimerkiksi materiaalibudjetti, työkustannusbudjetti ja yleiskustannukset on tärkeää saada kirjattua järjestelmään, jotta niitä voidaan seurata projektin edetessä.

Lisää joustavuutta: mukaudu muuttuviin tilanteisiin

Muutokset ovat tuotannossa arkipäivää, eikä tilannekuvan ole tarkoitus pysyä muuttumattomana. Tuotantoprosessiin voi tulla muutoksia, koneita saattaa hajota ja ihmisiä sairastua.

Etenkin pk-sektorilla tulee olla kykyä mukautua myös muuttuviin toimitusaikavaatimuksiin. Alihankintaverkossa toimitaan usein asiakkaan ehdoilla ja lenkkinä isommassa toimitusketjussa. Isot tilaajat saattavat tilata tuotteita tarpeeseen nopealla aikataululla ja kiire valuu koko toimitusketjuun, jolloin tuotantoresurssien tehokas käyttö ja ajantasainen tilannekuva ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Kun suunnitelmat, tilaukset, toimitusajat ja määrät elävät, moni kokee, että taistelussa voittaa se, joka kykenee mukautumaan tilanteisiin optimoimalla kokonaisuuden parhaiten.

Liiketoiminta-alusta auttaa muutosten hallinnassa, kun tiedot muutoksista viedään järjestelmään. Alustan avulla nähdään muutosten vaikutukset tilannekuvaan ja havaitaan esimerkiksi, mitä tapahtuu, jos jokin työvuoro jää pois tai työpiste on remontissa.

Me Oscarilla haluamme varmistaa, että teollisuuden tuotannonsuunnittelu, varastonhallinta sekä muutosten hallinta sujuvat vaivattomasti ja tuotanto pyörii tehokkaasti. Kysy lisää Oscarin liiketoiminta-alustan ominaisuuksista asiantuntijoiltamme!

Haluatko tietää lisää toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista? Kattava oppaamme ”Tuotannon ohjaaminen tiedolla” kertoo, kuinka voit parantaa tuotantoprosessiasi ja tukea yrityksesi menestystä.