Oscar eCommerce on suomalainen verkkokauppakokonaisuus, joka on suunniteltu ratkaisemaan verkkokauppiaan myynnin ja ostamisen tarpeet monikanavaisesti, niin verkossa, kuin myymälässä.

Oscar eCommerce – tehokas verkkokauppa ja sähköinen palvelukanava

Verkkokauppajärjestelmä osana toiminnanohjausta tarjoaa ensiluokkaista käytettävyyttä. Tehokas verkkokauppajärjestelmä tarjoaa helppokäyttöisyyttä itsellesi ja asiakkaallesi. Valikoima pysyy ajan tasalla reaalisaikaisesti ja voit tarjota asiakkaallesi informatiivisen, helpon ja viihtyisän ostosympäristön.

Oscar Softwaren verkkokauppa – Os­car eCom­mer­ce, tarjoaa ensiluokkaiset käytettävyysominaisuudet sekä operoijan että asiakkaan näkökulmasta. Tämä sopii eri kokoisille toimijoille, jotka haluavat panostaa tuotteiden tai palveluiden myyntiin netissä. Verkkokauppajärjestelmä on integroitu osaksi Os­ca­rin toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­miä. Näin asiakkaat ja jälleenmyyjät saavat jatkuvasti ajantasaista informaatiota ja turha manuaalinen työ sekä sen synnyttämä virheriski minimoituu, nettikaupan toiminta tehostuu ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Pidä verkkokauppa avoinna 24/7 haluamallesi yleisölle

Oscar eCommerce taipuu joustavasti yrityksesi erilaisiin tarpeisiin. Se voi olla kaikille avoin tai vain valituille ryhmille, kuten jälleenmyyjille tai omille myyjille, avoin tai ns. suljettu verkkokauppa. Myös näiden erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia. Sinä päätät itse, miten haluat kauppasi rakentuvan. Muita erityisratkaisuja voidaan myös laittaa järjestelmään. Esimerkiksi verkkokauppajärjestelmä antaa mahdollisuuden esittää ajantasaiset tuoterekisterit kaikille vierailijoille, mutta tilausmahdollisuuden järjestelmä antaa vain tietyille käyttäjille. Verkkokauppa liitetään aina myös Oscar ERP:n ma­te­riaa­lin­hal­lin­toon, joka helpottaa päivittäistä työskentelyäsi, kun asiakas ja verkkokaupan ylläpitäjä syöttää tiedot vain yhteen paikkaan. Näin toimimalla verkkokauppa palvelee tehokkaasti kaikkia yrityksesi sidosryhmiä.

Oscar eCommerce on paljon muutakin kuin perinteinen verkkokauppa

Kevät 2021 muutti radikaalisti B2B-kenttämyyjien työtä, kun yks kaks kasvokkain tehtävä myyntityö ei ollutkaan enää mahdollista. Moni asiakkaistamme oli jo aikaisemmin vakuuttunut sähköisen kaupankäynnin hyödyistä ja ottanut laajasti käyttöönsä Oscar eCommercen työkaluja. Heillä tapaamisten vaihtuminen etätapaamisiksi ei ollut yhtä suuri muutos kuin monella muulla, koska digitaaliset kuvastot ja digitaaliset myynnin työkalut olivat jo kenttämyynnissä käytössä.

Osalle asiakkaista puolestaan verkkoliiketoiminnan mahdollisuudet valkenivat koronan myötä.

– Moni asiakas on oivaltanut, kuinka iso merkitys verkkoliiketoiminnalla on. Myyminen ei sinänsä ole koronan myötä muuttunut. Nyt vain asiakaskontaktit, asiakaspalvelu ja asiakkaan kanssa oleminen täytyy tehdä virtuaalisesti ja siihen löytyy verkkoliiketoiminnasta kanavat, kertoo Oscar Verkkoliiketoiminnan vetäjä Ilona Leppälä.

Leppälä arvelee, että myynnin ja ostamisen toimintatavat muuttuvat jossain määrin pysyvästi.

– On vaikea sanoa, koska päästään uuteen normaaliin. Maailman tilanne on nostanut verkkokauppojen ja verkkoliiketoiminnan arvoa. Asiakkailtamme tulee koko ajan kyselyitä, miten jonkin asian voisi muuttaa tai toteuttaa verkkoliiketoiminnan keinoin tai miten jotakin verkkokaupan työkalua voisi hyödyntää heidän liiketoiminnassaan.

Myös ostajat ovat Leppälän mielestä sopeutuneet sähköiseen kaupankäyntiin.

– Ostajien tapa etsiä tietoa on siirtynyt entistä enemmän webbiin ja puhelimeen. Ostaja on joutunut etsimään uusia tapoja löytää informaatiota ja tehdä valistuneita ostoja – hyppäämään nopeasti sähköisen kaupankäynnin muotoon.

Millaisia myymisen ja ostamisen vaihtoehtoja Oscar eCommerce sitten tarjoaa?

– Teemme asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja sekä tarjoamme sähköisiä myynnin välineitä, jotka sujuvoittavat ostajan ja myyjän välistä kanssakäymistä ja tarjoavat informaatiokanavan, Leppälä tiivistää.

Oscar eCommerce -verkkokauppa on muun muassa yrityksen digitaalinen katalogi, josta löytyy helposti tuotteiden kuvat ja tuotetiedot. Tämä on tärkeä asia ammattiostajille. Myyjille verkkokauppa on lisäksi nykyaikainen tarjoustyökalu.

– Myyjä voi esitellä etänä asiakkaalle eri tuotteita, sopia asiakkaan kanssa hinnoista, tehdä tarjouksia ja lähettää tarjouksen digitaalisena versiona asiakkaalle hyväksyttäväksi, Leppälä kertoo.

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä on samaa järjestelmää Oscar eCommerce -verkkokaupan kanssa. Tiedot tulevat verkkokauppaan automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmästä, jolloin muun muassa varastosaldot ovat luotettavasti ajan tasalla.

Verkkoliiketoiminta on kehittynyt merkittäväksi liiketoiminnan osaksi, eikä sitä voi enää ajatella vain perinteisen liiketoimintakonseptin toteuttamisena uudessa ympäristössä. Verkkoliiketoiminta mahdollistaa täysin uudenlaiset konseptit ja markkinointitoimenpiteet, sekä tarjoaa kustannustehokkaan keinon tavoittaa uusia potentiaalisia asiakasryhmiä.