Tuotteiden konversiotason raportointi

Tuotteen konversiotaso on indikaattori, joka kertoo prosentteina, kuinka moni tuotesivulla kävijä on päätynyt ostamaan tuotteen. Raportti luokittelee tuotteet niiden konversiotason ja tuotesivujen latausmäärän mukaan. Raportti havainnollistaa, mille tuotteille kannattaa tehdä optimointia esim. kuvien, tietojen tai sijainnin osalta. Näillä toimilla voit vaikuttaa tuotteiden menekkiin yllättävän paljon.

Yksinkertaistettuna siis: 
tuotteen myynnit / tuotesivun lataukset * 100 = tuotteen konversiotaso

Mikä on hyvä konversiotaso? Tähän kysymykseen on mahdoton antaa yksiselitteistä vastausta, koska konversiotasot vaihtelevat suuresti mm eri toimialojen välillä. Siksi tässä raportissa konversiotasoa suhteutetaan verkkokaupan muiden tuotteiden konversiotasoon. Verkkokaupan yleinen konversiotaso vaikuttaa radikaalisti kaupan kannattavuuteen, ja sen parantamiseksi kannattaa nähdä vaivaa.

Verkkokaupan tuotteet merkitään värikoodeilla konversiotason ja sivulatausten perusteella neljään eri ryhmään, jotta ne tuotteet, jotka vaativat erityishuomiota ja toimenpiteitä, olisi helpompi huomata.

Kuva: Tuotteen konversiotasoraportissa tuotteiden jaottelu eri ryhmiin suhteessa konversiotasoon ja tuotesivun latausten määrään.

 Tuotteet, joilla on huono konversiotaso mutta paljon sivulatauksia

Näihin tuotteisiin on erityisen tärkeää puuttua kiireellisesti. Jos tuotteet saavat paljon sivulatauksia, on iso asiakasryhmä niistä kiinnostunut. Jostain syystä tuote kuitenkin konvertoi huonosti, joten tarkista seuraavat asiat: Onko tuotetta varastossa? Onko tuotekuvaus riittävän tarkka? Onko hinta kilpailukykyinen? Onko tuotekuvat riittävän hyvät? Sisältyykö tuotekuvaukseen ostokehoitus?

 Tuotteet, joilla on hyvä konversiotaso, mutta vähän sivulatauksia

Nämä ovat tuotteita, jotka myyvät hyvin. Ne jäävät kuitenkin ilmeisesti jostain syystä vähäiselle huomiolle sivuillasi, koska niillä on vähän sivulatauksia. Kokeile nostaa näitä tuotteita etusivulle, tai tuotelistauksissa ylemmäs, korkeammalle huomiotasolle. Koska näissä tuotteissa on korkea konversiotaso, tuottaa lisänäkyvyys todennäköisesti näiden tuotteiden myyntiä.

 Tuotteet, joilla on huono konversiotaso ja vähän sivulatauksia

Näiden tuotteiden joukossa saattaa olla sellaisia, jotka kannattaa poistaa tuotevalikoimasta. Ennen kuin laittaa tuotteita poistomyyntiin, kannattaa tuotteista kuitenkin tarkistaa samat asiat kuin huonon konversiotason tuotteiden kohdalla.

 Tuotteet, joilla on hyvä konversiotaso ja paljon sivulatauksia

Nämä tuotteet ovat myynnin kannalta vähiten ongelmallisia. Näitä tuotteita kannattaa todennäköisesti tuoda esiin mainonnassa.

Lue lisää konversiotasosta ja sen parantamisesta

Lue artikkeleistamme lisätietoja siitä mitä tarkoittaa verkkokaupan konversiotaso ja miten voit parantaa verkkokaupan konversiotasoa.

Raportin sisältö

Oscar Prosper verkkokauppaohjelmistossa voit valita Tuotetason konversiotaso-raportissa aikavälin, jolla haluat raportin suorittaa, ja valita, että haluatko ajaa raportin kaikista tuotteista vai esimerkiksi vain tietyn valmistajan tuotteista. Sen jälkeen raportissa on ensin tiivistelmä kaupan yleisistä tuotetason konversioon liittyvistä asioista: Keskimääräinen konversiotaso, Paras konversiotaso (ja mikä tuote kyseessä), Huonoin konversiotaso (ja mikä tuote kyseessä), Tuotesivun latauksia keskimäärin, Eniten tuotesivun latauksia (ja millä tuotteella), sekä Vähiten tuotesivun latauksia (ja millä tuotteella).

Varsinaisessa raportissa on tuotekohtaisesti seuraavat tiedot: Tuote, Konversiotaso, Tuotesivun latauksia, Myyntejä, Tilauksia, Päivitysaika, Varastosaldo, Hinta keskiarvo. Lisäksi tuotekohtaisesti pystyy tarkentamaan tuotteen myyntihistoria-raporttiin, josta näkee tuotteen myynnin kuukausikohtaisesti, sekä tuotteen konversiotason kussakin kuussa. Tuotteen myyntihistoriasta näkee myös tuotteen keskimääräisen myyntihinnan, eli sieltä näkee esim mahdollisten alennuskampanjoiden vaikutuksia tuotteen konversiotasoon.

Haluatko konversiotason raportoinnin käyttöön?

Onnistuu! Hanki Oscar Prosper. Meidän tietääksemme missään muussa verkkokauppaohjelmistossa ei ole vastaavaa toiminnallisuutta.

Esittelyvideo

Tällä esittelyvideolla kerrotaan Oscar Prosper verkkokauppaohjelmiston raporteista ja siinä esitellään lyhyesti myös konversiotasoraporttia: