M-Components kytki Oscar Pro:n suunnittelujärjestelmäänsä

Vuonna 1996 perustettu M-Components Oy on erikoistunut vaativien ajoneuvo- ja koneenosien valmistukseen maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiville asiakkailleen. M-Components on järjestelmällisesti panostanut avainteknologioiden ja valmistusprosessien ajanmukaisuuteen ja henkilöstön osaamiseen.

Avainteknologioissa M-Components on nähnyt integroidut ratkaisut selkeästi erillisratkaisuita paremmin tehoa ja ketteryyttä tuovina. Vuonna 2004 M-Components panosti integroituun CAD/CAM-järjestelmään ja saavutti tällä ratkaisullaan selkeitä hyötyjä ja kustannussäästöjä verrattuna aiempaan tilanteeseen. Nykyaikainen Oscar Pro toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmä otettiin heillä käyttöön vuoden 2007-08 vaihteessa

Vuonna 2009 M-Components päätti astua seuraavan askeleen järjestelmä- ja  prosessikehityksessään ottamalla käyttöön Windchill ProductPoint-ratkaisun suunnitteludatan hallintaan ja jakeluun. ProductPointin avulla M-Components hallitsee tuote- ja menetelmäsuunnittelun dokumenttien sekä koneistusohjelmien pohjana olevat 3D-mallit, niiden revisiot ja jakelun CAD-ryhmän ulkopuolelle.

Dokumentin hallinnan ja jakelun jälkeen seuraava looginen askel M-Componentsille oli yhdistää Oscar Pro ja Pro/ENGINEER -suunnittelujärjestelmä toisiinsa kahdensuuntaisella linkillä. Nimikkeiden ja rakenteiden siirto suunnittelujärjestelmän ja Oscar Pro:n välillä toteutettiin kevään 2010 aikana. Integraation ansiosta sekä suunnittelu- että tuotannonohjausjärjestelmissä oleva tieto on samansisältöistä ja -versioista ilman manuaalista tiedon päivittämistä. Tällä tulee olemaan yrityksen toiminnassa erittäin suuri toiminnan tehokkuutta ja laatua parantava vaikutus.