Henkilöstövahvistuksia jälleen

Syksy lähti liikkeelle neljän uuden oscarilaisen voimin

Ohjelmistotekniikan insinööri Jonas Nyman on aloittanut 23.6.2014 Oscar Softwaren Tampereen konttorilla ohjelmistosuunnittelijan tehtävissä vastuualueenaan muun muassa uusien web-pohjaisten Oscar Helppokäyttöliittymien toteutus. Jonas on toiminut aiemmin vastaavissa tehtävissä tuotannon- ja valmistuksensuunnitteluun liittyvien ohjelmistojen parissa.

Laskentatoimen tradenomi Outi Huhdankorpi on aloittanut 4.8.2014 Oscar Talousosastolla palkanlaskennan asiantuntijan tehtävissä vastuualueenaan nimettyjen asiakkuuksien palkkahallinnosta vastaaminen. Outi on toiminut aiemmin vastaavantyyppisissä tehtävissä muun muassa tilitoimistossa.

Yo-merkonomi, johdon assistentti Arja Heikkilä on aloittanut 18.8.2014 Oscarin toimisto- ja markkinointisihteerin tehtävissä vastuualueenaan yrityksen yleishallinto sekä myynnin- ja markkinoinnin tukitehtävät. Arjalla on takanaan monipuolinen ja mittava kokemus vastaavista tehtävistä ohjelmisto- ja konsultointitalon palveluksessa.

Kauppatieteiden maisteri Pirjo Nummelin-Stenman aloittaa 15.9.2014 Oscar Talousosastolla laskentakonsultin tehtävissä vastuualueenaan nimettyjen asiakkaiden taloudenhallinnan asiantuntijatehtävät. Pirjolla on kokemusta vaativista taloushallinnon tehtävistä yli 30 vuoden ajalta.