Esittelyssä uusia oscarilaisia

Viisi uutta osaajaa Oscarin vitjaan.

Laskentatoimen tradenomi Mikko Ruuskanen on aloittanut 13.10.2014 Oscar Talousosastolla® laskentakonsultin tehtävissä tehtäväalueenaan nimettyjen asiakkuuksien kokonaisvaltaisesta taloudenhallinnasta vastaaminen. Mikolta löytyy noin 10 vuoden kokemus pk-yritysten taloushallinnosta. Lisäksi hänellä on aiempaa Oscar-kokemusta.

Diplomi-insinööri Jari Lähde on aloittanut 20.10.2014 ohjelmistosuunnittelijan tehtävissä vastuualueenaan erityisesti Oscar Pro –toiminnanohjausratkaisun tuotekehitystehtävät. Jari on työkennellyt pitkään erilaisissa ohjelmistokehitystehtävissä, joista mainittakoon yli viidentoista vuoden työura Tieto Oyj:ssä.

Kauppatieteiden kandidaatti Veli-Antti Riihimäki on aloittanut 9.12.2014 nuoremman BI-analyytikon ja laskentakonsultin tehtävissä vastuualueenaan erilaiset raportointiratkaisut, kuten Qlik, Excel ja uusi raporttityökalu. Veli-Antilta löytyy monipuolista käytännön kokemusta erilaisten raportointiratkaisuiden toteuttamisesta sekä talousprosessien virtaviivaistamisesta. Hän on valmistumassa kohta maisteriksi.

Yo-merkonomi Mika Turpeinen on aloittanut 9.12.2014 ohjelmistotestaajana tehtäväalueenaan Oscarin eri ohjelmistojen testaus ja dokumentointi. Mikalta löytyy monipuolinen työkokemus testaustoiminnan kehittämisestä aina myyntityöhän asti.

Luonnontieteiden kandidaatti Tommi Ritola aloittaa 5.1.2015 ohjelmistosuunnittelijan tehtävissä vastuualueenaan erityisesti verkkoliiketoiminnan uudet ratkaisut. Tommilta löytyy vahvaa osaamista vaativista ohjelmistosuunnitteluprojekteista sekä tuotehallinnasta. Tommi on valmistumassa lähitulevaisuudessa maisteriksi.