Työntekijöiden esittely

Sari Lähteenmäki

Sari aloitti keväällä 2013 projektipäällikkönä Oscar Pro -käyttöönottoprojekteissa. Projektityön väliin on mahtunut myös kaksi äitiyslomaa. Tällä hetkellä Sarin toimenkuva keskittyy olemassa olevien asiakkaiden palveluun muun muassa avainasiakkuuspalveluun sekä asiakkuuksien hallinnan kehitykseen yhdessä asiakaspalvelun ja projektiorganisaation
kanssa. Sarin työpäivä koostuu joko asiakaskäynneistä tai toimistolla ollessaan asiakkaiden ongelmien ratkomisesta ja sisäisen kehityksen eteenpäin saattamisesta.

1. Minkälainen on Oscarin yrityskulttuuri?

Kunnianhimoinen, eteenpäin katsova ja yhteisöllinen. Pyritään koko ajan kehittämään omaa toimintaa ja vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Vaativassa ympäristössä on kuitenkin helposti saatavilla tukea ja yhdessä tekemisen meininki on vahva.

2. Miten Oscarin arvot näkyvät työarjessasi? Entä ulospäin yrityksestä?

Siinä, miten työtäni hoidan ja asiakkaiden kanssa kommunikoin. Kiireestä huolimatta jokaisen asiakkaan asioille löytyy aikaa. Ulospäin sillä, että asiakkaille tarjotaan uusia ohjelmistoratkaisuja sekä palvelumalleja. Lisäksi monia kehityspolkuja viedään eteenpäin yhdessä asiakkaiden kanssa.

3. Mikä oscarilaisia yhdistää? Kuvaile kolmella ominaisuudella.

Ahkeruus, iloisuus ja avuliaisuus.

4. Mikä on siisteintä Oscarilla?

Ehdottomasti hyvä työilmapiiri, avuliaat ja ihan huiput työkaverit sekä työtehtävien monipuolisuus. 

INFO:

Titteli
Tuotantopäällikkö

Aloitusvuosi
2013

Toimipaikka
Tampere