Työntekijöiden esittely

Mikko Ruuskanen

Mikko työskentelee Oscarin Talousosastolla controllerina ja hänen työnkuvaansa kuuluvat Oscarin asiakkaiden ulkoistamat monipuoliset työtehtävät.

1. MINKÄLAINEN ON OSCARIN YRITYSKULTTUURI?

Oscarin yrityskulttuuri perustuu muutamaan tärkeään teesiin. Se mitä luvataan, se myös pidetään. Asiakasta ei jätetä yksin ongelmiensa kanssa, ja työkavereita autetaan. Jokainen oscarilainen on ”sisäinen yrittäjä”, joka sallii työssään paljon omaa päätöksentekoa ja sitä kautta vastuuta.

2. MITEN OSCARILAISUUS NÄKYY TYÖARJESSASI? ENTÄ ULOSPÄIN YRITYKSESTÄ?

Pystyn itse määrittämään työtahtini ja priorisoimaan oman työni. Apua saa aina, ja jokainen meistä arvostaa toisen tekemää työtä. Mikään ei synny itsestään yrityksessä. Ulospäin oscarilaisuus näkyy ylpeytenä omasta työstämme. Haluamme viedä yritystä eteenpäin.

3. MIKÄ OSCARILAISIA YHDISTÄÄ? KUVAILE OSCARILAISIA 3 ADJEKTIIVILLA.

Motivoitunut, vastuullinen ja yhteisöllinen.

4. MIKÄ ON SIISTEINTÄ OSCARILLA?

Pidän siitä, että yrityksemme johto on mukana jokapäiväisessä toiminnassa ja tavoitettavissa aina, jos tulee eteen jokin isompi kysymys, jota pitäisi ratkoa. Oscarilla on myös panostettu tapahtumiin, mikä on todella positiivista.

INFO:

Titteli
Controller

Aloitusvuosi
2014

Toimipaikka
Tampere