Työntekijöiden esittely

Martti Löyttyniemi

Martti aloitti vuonna 2018 asiakaspalveluprojektipäällikönä palvellen nykyisiä asiakkaita erilaisissa liiketoiminnan kehittämishankkeissa kuten uusien toimintojen käyttöönottoprojekteissa. Vastuu  laajeni projektipäälliköksi kokonaisvaltaisiin liiketoiminta-alustan käyttöönottoihin. Martti on lisäksi varasto- ja huoltoprosessin tuotepäällikkö vastuullaan kummankin tuotealueen pitkän tähtäimen kehitys ja roadmap sekä lyhyemmän tähtäimen työjonojen priorisointi. Työviikkoon kuuluu asiakaskäyntejä käyttöönotto- tai kehitysprojektien parissa ja toimistolla työskentelyä, jossa Martin aika jakautuu asiakasprojektien edistämiseen sekä omien tuotealueiden hoitamiseen.

1. Minkälainen on Oscarin yrityskulttuuri?

Oscarin yrityskulttuuri on tsemppaava ja vastuuttava. Vastuuta saa ottaa ja sitä annetaan. Toisaalta vastuun mukana tulee myös vapaus omaan tekemiseen ja rento ilmapiiri.

2. Miten Oscarin arvot näkyvät työarjessasi? Entä ulospäin yrityksestä?

Projektipäällikkönä olen henkilökohtaisesti tekemisissä asiakkaiden kanssa ja myös vastuussa asiakkaiden Oscarmielikuvista
ja varsinaisista liiketoimintaalustan toteutuksista. Tuotepäällikkönä pyrin saamaan tuotteistamme helposti lähestyttäviä ja helppokäyttöisiä. Olemme asiakkaita kohtaan reiluja ja pyrimme aina yhteisesti parhaaseen rohkeaan ratkaisuun.

3. Mikä oscarilaisia yhdistää? Kuvaile kolmella ominaisuudella.

Huono huumorintaju, halu onnistua, rentous.

4. Mikä on siisteintä Oscarilla?

Työkaverit ja tekemisen meininki. Jokaisella oscarilaisella on oma rooli ja erityisosaamisalueensa. Yhteistyö ja jokaisen panos auttaa selviytymään haastavistakin tilanteista menestyksekkäästi. Jokaista tarvitaan.

INFO:

Titteli
Projektipäällikkö

Aloitusvuosi
2018

Toimipaikka
Tampere