Työntekijöiden esittely

Antti Heikkilä

Antti aloitti toukokuussa 2016 teknisenä asiantuntijana it-tiimissä, mutta toimenkuva on laajentunut sisäisistä it-asioista asiakasasennuksiin, versiopäivityksiin ja Oscar IT - tietohallintopäällikköpalveluihin. Työviikkoon kuuluvat myös kaverin auttelu ja ”tulipalojen sammuttelu”.

1. MINKÄLAINEN ON OSCARIN YRITYSKULTTUURI?

Oscarin yrityskulttuuri on välitön ja ketterä - asioista puhutaan ja niihin reagoidaan. Tarvittaessa tehdään suuriakin liikkeitä nopeasti mutta kuitenkin hallitusti.

2. MITEN OSCARILAISUUS NÄKYY TYÖARJESSASI? ENTÄ ULOSPÄIN YRITYKSESTÄ?

Oscarilaisuus näkyy ainakin siten, että yksinäisyyden tunnetta ei pääse syntymään. Asioista keskustellaan tiimeissä ja ongelmatilanteissa löytyy taatusti aina joku, jolta
voi pyytää apua. Tämä näkyy varmasti myös asiakkaan suuntaan yhteistyökykynä ja määrätietoisena asioiden loppuun saattamisena.

3. MIKÄ OSCARILAISIA YHDISTÄÄ? KUVAILE OSCARILAISIA 3 ADJEKTIIVILLA.

Nuorekkuus, yhteisöllisyys ja ammattimaisuus.

4. MIKÄ ON SIISTEINTÄ OSCARILLA?

Tyypit ja fiilis!

INFO:

Titteli
Tekninen asiantuntija

Aloitusvuosi
2016

Toimipaikka
Tampere