Työntekijöiden esittely

Aleksi Luukko

Aleksi on tullut taloon keväällä 2017, jolloin hän aloitti ohjelmistosuunnittelijaharjoittelijana. Työnkuvaan kuuluu pääsääntöisesti ohjelmistosuunnittelijan tehtäviä, mutta vähitellen yhä enemmän myös projektipäällikön työtehtäviä. 
Aleksin työviikko muodostuu pääasiassa asiakasprojektipainotteisesta tuotekehitystyöstä ja projektien hallinnasta sekä sisäisten tuotekehitystöiden ja projektien läpiviennistä.

1. MINKÄLAINEN ON OSCARIN YRITYSKULTTUURI?

Oscarin yrityskulttuuri on yrittäjämäinen. Vastuuta saa, jos sitä on valmis ottamaan ja vaikeatkin tehtävät hoidetaan yhteen hiileen puhaltamalla. Oscarilla kukin voi olla oma itsensä ja tulla kohdatuksi sellaisenaan ilman ennakkoluuloja.  

2. MITEN OSCARILAISUUS NÄKYY TYÖARJESSASI? ENTÄ ULOSPÄIN YRITYKSESTÄ?

Työarjessa oscarilaisuus näkyy valmiutena hypätä erilaisiin tilanteisiin ja olla jättämättä ketään pulaan. Ulospäin se näkyy varmuutena ja ylpeytenä omasta tekemisestään.

3. MIKÄ OSCARILAISIA YHDISTÄÄ? KUVAILE OSCARILAISIA 3 ADJEKTIIVILLA.

Rentous, yhteisöllisyys ja huumori

4. MIKÄ ON SIISTEINTÄ OSCARILLA?

Oscarilla siisteintä on monipuolisten mahdollisuuksien ja haasteiden tarjonta hyvän porukan kanssa.

INFO:

Titteli
Ohjelmistosuunnittelija

Aloitusvuosi
2017

Toimipaikka
Tampere