Oscar Talousosasto® on tänä syksynä palvellut asiakkaitamme kymmenen vuoden ajan.

Ecosir Group Oy on yksi Oscar Talousosaston® ensimmäisistä asiakkaista, he ovat ulkoistaneet pääkirjanpitonsa Oscar Talousosastolle®, Oscar Liiketoiminta-alusta toimii heillä pilvipalveluna. Ecosir Groupilla on yli 30 vuoden historia ja kokemus teollisuusalan laitteista ja järjestelmistä. Pirjo Nummelin-Stenman on hoitanut heidän pääkirjanpitoaan vuodesta 2017 lähtien. Pirjo tuli Oscarille 2014 laskentakonsultiksi, nyt elokuun lopulla hän jäi eläkkeelle talouspäällikkönä ja laskentakonsulttitiimin tiiminvetäjänä.

”Tein alkuun asiakkaillemme päivittäisiä reskontra- ja kirjanpitotöitä sekä kuukausittaista pääkirjanpitoa. Talousosastomme kasvaessa huomattiin, että tarvitsemme tiiminvetäjiä. Olin jo aikaisemmin tehnyt paljon koulutustyötä, opettaen muun muassa harjoittelijoillemme tilinpäätöksen tekoa. Hiljalleen kouluttamisesta tulikin yksi tärkeimmistä työtehtävistäni, sillä vuosien varrella meillä on ollut paljon opiskelijoita harjoittelussa. Tiiminvetämisen myötä luovuin osasta asiakkaistani, mutta jäin talouspäälliköksi muutamalle asiakkaallemme. Omia asiakkaita minulla on kevääseen asti ollut kymmenen, joten pääkirjanpitotyötä on riittänyt.” Pirjo kertoo urapolustaan Oscarilla.

Ecosir Group toimittaa jätteen ja pyykin alipainesiirtoratkaisuja sairaaloihin, kaupunkiympäristöihin, hotelleihin sekä vanhustenhoitoon. Alipainesiirtoratkaisujen tuoteportfolio sisältää useita automatisoituja järjestelmiä jätteille ja pyykille. Heidän teknologiansa tarjoaa parempaa hygieniaa, turvallisuutta ja hajujen hallintaa sekä nopeuttaa jätteen uudelleenkierrätystä. Yhtiön pääkonttori ja kotipaikka sijaitsee Espoossa, hallinto- ja projektitoiminnat Tampereella. Ecosir Group työllistää noin 200 henkilöä partneriverkostojensa kautta.

Ulkoistettu taloushallinto mahdollistaa Ecosirille keskittymisen heidän omaan ydintoimintaansa

Taloushallinnon näkökulmasta olennaista Ecosirillä on heidän pitkäkestoiset projektinsa, jotka voivat kestää useamman vuoden. Vuosittain he käsittelevät noin 15–18 projektitoimitusta kotimaahan ja ulkomaille. Minna Kuivalainen toimii Ecosirillä hallintoassistenttina, hän vastaa päivittäisistä taloushallinnontöistä, hoitaen myynti- ja ostoreskontran työt itse. Pääkirjanpidon Ecosir on ulkoistanut Oscarille. Heidän projektiluonteisen toimintansa vuoksi kuukausittaiset kirjanpitotyöt koostuvat pääasiassa osatuloutuksen laskemisesta. Pirjon mukaan osatuloutuksessa isona apuna on ollut meidän BI-raporttimme, joista tarvittavat tiedot saa helposti kerättyä.

Muutaman vuoden ajan Pirjo on vastannut kuukausittaisen pääkirjanpidon lisäksi lomien ajan Ecosirin ostolaskujen kierrätyksestä ja maksamisesta sekä tiliotteen käsittelystä.

Kuivalainen on kokenut erittäin toimivaksi sijaistuspalvelumme. Hänestä parasta on se, ettei lomalta palattua rästihommat odottele, vaan hän saa itse jatkaa suoraan päivittäisiä tekemisiä. Lomalle lähteminenkin on Kuivalaisen mukaan sijaistuspalvelun myötä helpottunut, kun suuria työmääriä ei tarvitse tehdä etukäteen. Puheissa korostuu lisäksi luottamus siihen, että työt hoidetaan ammattitaidolla lomien ajan, jolloin lomilta voi palata töiden pariin murehtimatta odottavia työmääriä.

Yhtiön toimitusjohtaja Mauri Leponen painottaa aloituspalaverin tärkeyttä sijaistuksen onnistumisessa. Palaverissa käymme yhdessä läpi ennen sijaistuksen alkua, millaisia toiveita ja tavoitteita sijaistukselle asetetaan. Myös sisäiseen viestintään ja ohjeistukseen on kiinnitettävä yrityksessä huomiota, jotta kaikki tietävät mitä tehdä ja millaista tietoa mahdollisesti heiltä sijainen tarvitsee. Näin taataan sijaisen töiden onnistuminen lomien aikana.

”Aloituspalaveri on minustakin avain onnistumiseen. Valmistaudumme sijaistukseen pitämällä palaverin ennen lomia, jossa sovimme, kuinka sijaistus hoidetaan. Nyt kun meillä on muutamalta kesältä jo sijaistuksesta kokemusta olemme voineet peilata edellisiinkin kertoihin, että mikä meni hyvin ja mitä olisi hyvä tehdä toisella tapaa tällä kertaa.” Kuivalainen sanoo.

Ohjelma on äärettömän hyvä ja osaavat henkilöt siihen piste iin päälle 

Ecosirillä ollaan yhtä mieltä siitä, että yhteistyö Oscarin ja Ecosirin välillä on sujunut onnistuneesti. Leponen ja Kuivalainen kuvailevat yhteistyötä mutkattomaksi ja ammattimaiseksi, he pitävät erityisesti siitä, että Oscar Talousosastolta® on saanut nimetyn henkilön hoitamaan yrityksen kirjanpitoa ja taloushallinnontöitä. Etuna tässä he näkevät erityisesti sen, että tekijä oppii koko ajan yrityksestä ja yrityksen toimintamalleista, jolloin reagointiaika on pienempi, kun henkilö on koko ajan kartalla missä yritys menee tavoitteellisesti sekä strategisesti.

”Pirjolla on vahva osaaminen ja taito ymmärtää projektiliiketoimintaa, joka korostuu tässä meidän tekemisessämme. Tuloutusmenettelyissä helpottaa oleellisesti se, että ymmärretään mistä liikevaihtomme ja katteemme kertyvät jokaisen projektin aikana. Pirjosta ja hänen ammattiosaamisestansa olemme todella kiitollisia.” Leponen sanoo.

”Tyytyväisiä olemme myös Oscarin kehittymiskyvykkyyteen ja kykyyn kuunnella asiakasta. Se että Oscarilla on kehittymishalukkaita yrityksiä asiakkaina, vie meitäkin eteenpäin. Muiden tarpeista järjestelmiin voidaan saada ominaisuuksia, jotka ovat myös meille tarpeellisia.” Leponen jatkaa.

Reilu vuosi sitten Ecosirillä lähdettiin jakamaan liiketoimintaa bisnesalueisiin, tarkoituksena on seurata kannattavuutta ja kehitystyötä tarkemmin. Tässä apuna oli Oscarin aikana järjestelmään kertynyt data ja Oscarin BI-raportit. Leposen mielestä tiivis yhteydenpito Pirjon, Oscarin talouspäällikön, kanssa sekä Oscar BI -raportit ovat erinomainen tapa seurata, miten asiat kehittyvät ja onko tiedossa talouden haasteita.

”Se että liiketoiminta-alusta ja taloushallinnon palvelut tulevat samalta toimijalta on meille ehdoton etu. Oscarin myötä kaikki tieto on saatavissa yhdestä järjestelmästä, mikä mahdollistaa prosessien nopeutumisen turhien työvaiheiden karsiutuessa pois.” Leponen sanoo.

”Kun data on yhdessä paikassa, olemme voineet helposti rakentaa tällaisia liiketoimintamalleja, joista pystymme tekemään sitten erilaisia vertailuja. Vertailut auttavat pohdinnassa, kun mietimme, mitä toimintaa lähdemme kasvattamaan. Tuolla alueella me saamme datasta eniten irti. Reaaliaikainen tiedonsaanti ja tiedon oikeellisuus ovat tätä päivää ja auttavat meitä yrityksenä menemään eteenpäin.”

Jos haluat kuulla lisää Oscar Liiketoiminta-alustasta tai taloushallinnon ulkoistamisesta Oscar Talousosastolle®, ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme lisää! myynti@oscar.fi