Oscar Työajanseuranta

Sähköistä läsnäolovalvontaa ja työajanseurantaa

Oscar Työajanseuranta on helppokäyttöinen ja moderni ohjelmakokonaisuus, jonka avulla saavutetaan automaation tuomat edut. Järjestelmää voi käyttää itsenäisenä ohjelmistona tai sitten kytkettynä Oscarin toiminnan- ja tuotannonohjaukseen. Leimauksista kerätyt tuntilajikohtaiset työaikatiedot ovat virheettömiä ja tarkkoja, ja tietokone suorittaa vertailun suunniteltuihin työvuoroihin. Näin palkanlaskennan vaatima työtunti-informaatio saadaan vaivattomasti tuotettua ja se on silti sisällöltään luotettavaa. Palkanlaskentadata saadaan ulkoiseen palkanlaskentajärjestelmään sähköisesti liittymän avulla.

Työajanseurannan työvuorosuunnittelu pitää sisällään kattavan työvuorojen suunnittelun periodi– tai viikkopohjaisena sekä eri työpisteiden järjestelmällisen toiminnanohjauksen. Työajanseurannassa voidaan tarkastella henkilöiden tehtyjä, leimattuja ja suunniteltuja työvuoroja. Henkilöiden lomat voidaan suunnitella havainnollisen kalenterinäkymän avulla, jossa näkyy myös ansaitut lomapäivät.

Työaikatyyppirekisteri ylläpitää työajan luonnetta ja kuvausta sekä työaikaa tunteineen ja taukoineen. Rekisteriin voidaan määritellä myös eri työpisteiden henkilömäärä, jonka perusteella ohjelma tunnistaa, jos samaan työpisteeseen syötetään liikaa tai liian vähän henkilöitä samaan työvuoroon. Työaikatyyppejä voidaan helposti luoda lisää, ja olemassa olevia työaikatyyppejä on mahdollista helposti muokata vastaamaan yrityksen tarpeita.

Tuotannollisessa yrityksessä tuotannon työvaiheille ja projekteille voidaan kirjautua samalla, kun saavutaan työpaikalle. Myöskin työvaiheen ja/tai projektin työajanlaskenta päättyy samalla, kun henkilö leimaa itsensä päivän päättyessä vapaalle, mikäli erillinen kirjaus on unohtunut tehdä. Toisin sanoen kokonaistyöajanseuranta ja työkohtainen seuranta toimivat samasta käyttöliittymästä. Työaikakirjaus voidaan tehdä myös esim. matkapuhelimella helppokäyttöliittymän avulla.  

Oscar Työajanseuranta on mahdollista liittää myös yrityksen kulunvalvontajärjestelmään, eli esimerkiksi sähkölukkoihin ja hälytysjärjestelmiin. Henkilöiden tunnistus voi tapahtua esim. pin-koodilla, viivakoodilla, rfid-tunnisteella tai sormenjäljellä.

Oscarin kautta on saatavilla Deltabitin luotettavat sormenjälkitunnistimet työajanseurantaan, niin toimistoissa, kuin teollisuuslaitoksissa.

Kysy lisää, miten Oscarin ratkaisu voi tehostaa yrityksesi työajanseurantaa.