Reaaliaikainen tieto ja toiminnanohjaus


Liiketoiminta-alustamme luo vahvat perustuksen yrityksesi menestykselle. Ei enää palapelileikkejä vaan yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus yrityksellesi.

Alustamme on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, joka vaaditaan kannattavan ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Järjestelmä on koko yrityksesi toiminnan ydin, jonka avulla eri osastot ja niiden prosessit saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Liiketoiminta-alustamme mahdollistaa yrityksesi kaikkien prosessien reaaliaikaisen hallinnan ja seurannan yhdestä järjestelmästä.


Yrityksesi toimintaa ohjataan järjestelmällä, jossa kaikki tieto on samassa paikassa reaaliaikaisena ja näin toiminta on läpinäkyvää koko henkilökunnalle. Tällöin esimerkiksi myynnin, varaston ja materiaalihallinnan tiedot ovat hyödynnettävissä henkilökunnan omien tarpeiden mukaan juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Tieto syötetään järjestemään vain kerran ja se esimerkiksi verkkokaupan tilaus ohjautuu yhtenäisessä liiketoiminta-alustassa aina varastoon ja taloushallintoon asti, ja yrityksen hankintatarpeet ovat ostajien hyödynnettävissä reaaliajassa.


Tuotannon työkalujen, avulla työnjohto ja työntekijät saavat tarvitsemansa tiedon ja dokumentit toisiltaan reaaliajassa, mikä parantaa yrityksen kommunikaatiota. Yrityksen johto sen sijaan saa ajankohtaisen tiedon esimerkiksi tuotteiden kannattavuudesta ja menekistä.

 

Pyydä lisätietoa