Tekoäly käsitteenä saa monen ajan hermoillakin olevan suomalaisen yrityspäättäjän tuskastumaan. Algoritmi, koneoppiminen, syväoppiminen, neuroverkko, tekoäly. Jo pelkät käsitteet saavat tekoälyn kuulostamaan kaukaiselta, jokapäiväisestä liiketoiminnasta irralliselta kokonaisuudelta. Menestyvissä suomalaisissa yrityksissä ja johtoryhmissä on edelleen ihmisiä, jotka eivät täysin ymmärrä, mitä tekoäly tekee ja missä tekoälyä on.
 
Tekoälyä lähestytään usein hyvin teknisistä, IT-alan ammattilaisia puhuttelevasta näkökulmasta. Mutta entä suomalaiset yrityspäättäjät ja päätöksenteko? Missä vaiheessa ja miten tähän jo kiihdyttävää vauhtia ruksuttavaan tekoälyjunaan tulisi hypätä? Jututimme helmikuussa ”Tekoäly - matkaopas johtajalle” julkaistun kirjan kirjoittajaa Antti Merilehtoa.
 

Tekoälyn ja koneoppimisen soveltaminen vaativat pohjalle perusymmärryksen

 
Viime vuosien suurten CRM- ja Big data -hankkeiden määrä kertoo jo itsessään, että yrityksissä on oivallettu datan keräämisen merkitys. Siinä kenellä tulisi olla pääsy tähän dataan ja miten yritykseen luodaan jatkuva datan hyödyntämistä kehittävä toimintamalli ja kulttuuri liiketoiminnan tehostamiseksi, onnutaan kuitenkin vielä pahasti.
 
Tekoäly tulee muuttamaan yhteiskuntarakenteita ja yritysten toimintaa merkittävästi. Koneita on jo pitkään hyödynnetty muun muassa taloushallinnon ja mainonnan automatisointiin. Kun koneen suorittaman tehtävän toistojen määrä saadaan tiettyyn pisteeseen, alkaa oppiminen. Koneoppimista tapahtuu, kun tietyn tehtävän suoritustehokkuus paranee harjoituskierrosten myötä yli ajan. Koneet ovat yksinkertaisesti ihmistä tehokkaampia tietyissä asioissa.
 
- Mikäli olet kiinnostunut paremman tuloksen tekemisestä yrityksessäsi, tulee sinun alkaa soveltamaan koneoppimista omassa liiketoiminnassasi. Soveltaminen edellyttää kuitenkin ensin perusasioiden ymmärrystä siitä, miten koneoppiminen ja tekoäly toimivat, painottaa Merilehto.
 

Mihin tekoälyä tulisi soveltaa?

 
Yhdysvallat ja Kiina ovat ottaneet jo selkeän etumatkan tekoälyn kehityksessä, tutkimuksessa ja patenteissa. Euroopan rooli on hyvin maltillinen, Suomessa kehitetään tekoälyä jonkin verran. Huomio tulisikin viedä suomalaisten yrityspäättäjien keskuudessa tekoälyn kehittämisestä sen soveltamiseen, mikä tutkimus ja kehitys huomioiden on tehty verrattain helpoksi yrityksille.
 
Mihin tekoälyä sitten tulisi soveltaa? Asioihin, jotka säästävät osaajien aikaa. Koneet tekevät ihmistä nopeammin laskennan, toistot sekä rutiininomaiset toiminnot, jossa valinnat ovat “kyllä” tai “ei” -tyyppiä. Mikäli tehtävän suorittamiseen on useampia eri tapoja, kuuluu sen suorittaminen ihmiselle. Tekoäly onkin korvaavan älyn sijasta ennemmin apuälyä.
 

Johtaminen ja empatia ovat tulevaisuuden taitoja

 
Koneoppimisen ansiosta ihminen pystyy keskittymään syvällisemmin itse asiakkuuteen, ihmisyyteen, empatiaan ja ryhmätyötaitoihin. Asiakaskokemuksessa yhdistyvät siten operatiivinen tehokkuus ja empatia. Vuorovaikutustaitojen ja tunteiden ymmärtäminen tulevat painamaan entisestään tulevaisuuden yritysmaailman taitoina.
Myöskään johtaminen ei tule muuttumaan yhtään helpommaksi. Miten hahmottaa missä mennään tekoälyn osalta ja mikä on olennaista juuri oman yrityksen osalta? Kaikki lähtee ajatusmallin muutoksesta.
 
- Ihminen on vastuussa koneoppimisesta ja sen vastuullisuudesta. Suomalaiset johtajat eivät voi lähteä defenssilinjalle tekoälyn suhteen. Johtajien tulee saada yksittäiset liiketoiminnan tuntevat työntekijät ymmärtämään, että heidän tulee aktiivisesti etsiä koneoppimisen hyödyntämisen mahdollisuuksia, linjaa Merilehto.
 
Johtamiskulttuurin ohessa muutos edellyttää sitä, että yrityksen data tulee lain sallimissa määrin olla kaikkien työntekijöiden saatavilla. Erityisesti niiden, jotka ovat lähellä asiakasta. Johtajan tehtävänä onkin tuoda myyjä ja data scientist lähemmäksi toisiaan sekä luoda kulttuuri, jossa on mahdollista dataa hyödyntäen tutkia ja kokeilla, miten asiakkaan elämästä ja asiakassuhteesta saataisiin parempaa.
 

Aloita testaaminen ja “nauruversioiden” teko jo tänään

 
Tekoäly on uusi sähkö ja sitä tullaan sähkön tavoin soveltamaan tulevaisuudessa tavanomaisiin asioihin. Koneoppimisen rajapintoja on lukuisia, ja koneoppimisen ja tekoälyn soveltaminen lähtee pienistä kokeiluista. Merilehto kehottaa aloittamaan kokeilun jo tänään, vaikka se johtaisi alkuun hänen sanoin “nauruversioihin”.
 
Moni yritys saattaa ajatella, että heidän tulee ensin odottaa vuosi, jotta heidän datansa on niin sanotusti kunnossa. Aloita tekoälyn ja koneoppimisen perusymmärryksen hankkiminen ja testaamisen kuitenkin jo tänään. Datahankkeesi valmistuttua voit hyödyntää jo vuoden aikana hyväksi havaittuja ja liiketoimintaasi tehostaneita koneoppimisen sovelluksia. Merilehto esittääkin kysymyksen jokaiselle suomalaiselle yrityspäättäjälle: “Mitä yrityksessäsi voidaan tehdä tekoälyn hyödyntämiseksi juhannukseen mennessä?”.
 

Tekoäly käytännössä

Oscarilla pohditaan jatkuvasti keinoja tunnistaa tekoälyn käyttötarpeita, ja otamme konkreettisia askelia kehityksessä eteenpäin.

  • Potentiaalisia käyttökohteita esimerkiksi valvonnan ja virheiden automatisointi, erilaisten toimintojen ennustaminen ja tulevien tapahtumien tunnistaminen. Taloushallinnon osalta kehitetään esimerkiksi kuvantunnistukseen perustuvaa kuittien ja laskujen tulkintaa.
  • Varaston ja tuotannon toiminnoissa on mahdollista kehittää esimerkiksi älykkäät hyllypaikat tai optimoida keräilyreittejä. Älylasien avulla mobiilikäyttäjiltä vapautetaan kädet ja tunnistetaan tuotteet sekä hyllypaikat automaattisesti.
  • Myynnissä asiakasta autetaan huomaamaan mahdolliset virheensä muun ostokäyttäytymisen perusteella. Tekoäly voi esimerkiksi kysyä, haluaako asiakas juuri tämän lisäosan, kun valtaosa on yhdistänyt tuotteeseen toisen paremman lisäosan.
  • Kaikki tämä mahdollistuu, kun yritys saa oman tekemisensä mallinnettua digitaaliseen muotoon mahdollisimman kattavasti. Tässä apuna on tietysti Oscarin liiketoiminta-alusta, joka varmistaa sen, ettei ydindata pirstaloidu erijärjestelmiin, vaan toimii aina yhtenäisenä päätöksenteon tukena.

Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia.