Controller- ja talouspäällikköpalvelut

Oscar Talousosasto® yrityksesi talousjohdon edustajana

Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi, neuvomme sinua talousasioissa ja olemme mukana yrityksesi kehityksessä. Palveluitamme ovat muun muassa sisäinen laskenta, konsernilaskenta ja -raportointi, laajempi kuukausitilinpäätösten analysointi ja yrityksesi taloussuunnittelu sekä rahoituslaskenta.

Raportointia sinulle

Toteutamme yrityksellesi erilaisia laskelmia, ennusteita ja analyyseja, joita pystyt hyödyntämään yrityksesi päätöksenteossa. Laadimme kuukausiraportit, analysoimme tuloksen ja käymme läpi huomioitavat asiat ja toimenpide-ehdotukset liiketoimintojen vastuuhenkilöiden kanssa. Raportoimme tarvittaessa tuloksen mm. johtoryhmälle tai hallitukselle. Kassavirtalaskelmat auttavat yritystäsi mm. kausivaihteluiden ja muiden muutostilanteiden hallinnassa. Tuotamme konserniraportoinnin hyödyntäen toiminnanohjausjärjestelmän tietoja.

Analysoimme liiketoimintaasi

Suunnitellemme liiketoimintojesi tulosseurannan, kuten kustannusrakenteet, laskentakohteet ja liiketoiminnalle tärkeiden asioiden seurannan. Analysoimme, annamme toimenpide-ehdotuksia ja keskustelemme tuloksista yhdessä liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Vertailemme ja analysoimme mm. tuote-, asiakas- ja projektikatteita ja tarvittaessa hyödynnämme liiketoimintatiedon hallintatyökaluja.

Yrityksesi suunnitteluprosessi

Laadimme yrityksellesi mm. budjetit, ennusteet, investointilaskelmat ja kassavirtaennusteet. Tuemme liiketoimintojasi lukujen tuottamisessa ja tarvittaessa esittelemme suunnittelulaskelmia pankeille, rahoittajille tai hallitukselle.

 

Pyydä lisätietoa