Sähköinen taloushallinto

Tehokkaat talouspalvelumme parantavat yrityksesi suorituskykyä

Sähköinen taloushallinto ja automaatio:

Sähköinen taloushallinto muuttaa perinteisen taloushallinnon tehostamalla toimintaa ja sähköistämällä työnkulun. Se poistaa runsaasti päällekkäisiä työvaiheita, kun kerran tietokoneelle tallennettua tietoa ei välillä siirretä paperille ja tallenneta uudelleen. Tämä tehostaa ajankäyttöä, lisää läpinäkyvyyttä sekä tuo kustannussäästöjä.

Sähköisessä taloushallinnossa on pohjimmiltaan kyse taloushallinnon työnkulun ja tietojen käsittelyn eri vaiheiden automatisoinnista organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä sekä turhien toimintojen poistamisesta.

  • Oscar Talousosasto® tekee kaikki yrityksesi taloushallinnon prosessit laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hyödynnämme Oscar-ohjelmien ominaisuuksia laajasti ja tuomme käyttöösi välineitä, joilla parannat yrityksesi taloushallinnon kulkua.
  • Oscar-liiketoiminta-alusta tarjoaa työkalut sähköiseen taloushallintoon, jolloin kirjanpidon työnkulku ja tositemateriaalin käsittely helpottuvat huomattavasti. Kirjanpitomateriaali on koko henkilöstön käytettävissä ja pystyt näkemään ajantasaisen tilanteen päivittäin.
  • Sähköinen taloushallinto mahdollistaa myös tehokkaamman tilintarkastuksen suoraan kirjanpitojärjestelmässä.
Pyydä lisätietoa

Oscarin taloushallinto palvelee yritystäsi

Yrityksen tehokas sähköinen taloushallinto - huippujärjestelmät ja palvelut saman katon alta!

Yrityksien taloushallinto on nykyään sähköistynyt verkkoon ja tietojärjestelmiin. Oscar Sofwaren kehittämien tietojärjestelmien ansiosta yrityksen koko taloushallinto voidaan hoitaa yhden järjestelmän kautta. Oscarin sähköisen taloushallinnon ansiosta yrityksen taloushallinto automatisoituu, suoraviivaistuu ja muuttuu kustannustehokkaammaksi, koska kaikki operatiiviset asiat voidaan jatkossa hoitaa saman järjestelmän avulla ilman turhia kirjauksia ja tiedonsiirtoja. Näin kokonaiskustannukset pienenevät jo päällekkäisen työn, paperin käytön ja virheiden vähenemisen kautta. Lisäksi kaikki tarvittavat talousdata on tarvittaessa kaikkien ERP-jär­jes­tel­män käyttäjien saatavilla yrityksessäsi. Näin kenenkään ei tarvitse sitä erikseen lähetellä eteenpäin ja data on saatavilla milloin tahansa.

Taloushallintopalvelut kauttamme

Os­car Ta­lou­so­sas­to® tarjoaa tarvittaessa myös taloushallintopalvelut asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti taloushallintopalvelut tilinpäätöksineen hoidetaan suoraan asiakkaan käyttämässä Oscar-tietojärjestelmässä, jolloin erillisiä tiedonsiirtoja eri ohjelmistojen välillä ei tarvita lainkaan. Tämä takaa reaaliaikaisen ja laadukkaan tiedon sekä yritysjohdolle, että talouden hallinnasta vastaavalle henkilölle. Tietoja ei myöskään syötetä koskaan useampaan kertaan, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Oscar Softwaren tavoitteena on tarjota asiakkailleen yksilöllistä taloushallintopalvelua, ja antaa asiakkaan käyttöön tehokkaat työkalut liiketoimintaa koskevien päätösten tekoon. Päätöksen teko helpottuu, kun tarvittava tieto on helposti saatavilla. Halutessaan asiakas voi ulkoistaa meille koko talousosastonsa, jolloin huolehdimme järjestelmien ja taloushallintoon liittyvien palveluiden lisäksi myös taloustietojen analysoinnista ja raportoinnista. Tähän vastauksen on ns. talouspäällikköpalvelu, joka huolehtii taloustietojen tulkinnasta ja raportoinnista yritysjohdolle.

Sähköisen taloushallinnon palveluita:

  • Kirjanpito- ja talouden asiantuntijapalvelut
  • Ostolaskujen käsittely
  • Myyntisaatavien hallinta
  • Palkka- ja henkilöstöhallinto
  • Raportointi ja BI (Business Intelligence)
  • Controller- ja talouspäällikköpalvelut