Panostaja investoi Oscar Softwaren kasvuun ja kehitykseen

Tavoitteena on moninkertaistaa nykyinen liikevaihto

Panostaja Oyj on 8.5.2018 allekirjoitetulla sopimuksella ostanut yhdessä Oscar Softwaren nykyisten omistajien kanssa koko Oscar Software Group Oy:n osakekannan. Kaupan jälkeen Panostaja omistaa uudesta kokonaisuudesta 55 % ja aiemmat omistajayrittäjät Jukka Hakosalo, Simo Salminen, Markku Virtanen, Jarno Lahtinen, Pekka Mäki, Mari Tapiola, Sami Kosmala ja Juuso Mustonen yhteensä 45 %.

– Olemme kartoittaneet jo pitkään sopivaa kumppania Oscarin menestyksekkään kasvutarinan jatkon mahdollistamiseksi. Olemme pitkäaikaisen asiakkuuden kautta oppineet tuntemaan Panostajan luotettavana, yrittäjähenkisenä ja menestystä kasvattavana yrittäjän tasavertaisena yhteistyökumppanina. Näin ollen oli lopulta helppo valita Panostaja partneriksemme tuomaan entistä enemmän resursseja ja uskottavuutta yhtiömme kehittämiseksi entistä paremmaksi ja menestyksekkäämmäksi kasvavassa markkinassa, kertoo toimitusjohtaja Simo Salminen.

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä aktiivisesti yhdessä yrittäjien kanssa. Panostajalle kasvu ja omistaminen ovat vastuullista ja pitkäjänteistä työtä menestyksen eteen. Heidän avullaan useat yritykset ovat päässeet alansa kärkijoukkoon ja jopa markkinajohtajaksi. Oscar Software on kasvanut kannattavasti reilussa 10 vuodessa noin 20-kertaiseksi ja nyt on aika kasvustrategian seuraavan vaiheen.

Panostajan avulla Oscar muun muassa parantaa kykyä tehdä kasvua ruokkivia yritysjärjestelyjä, saa lisää harteita tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin sekä kehittää johtamista henkilöstön hyvinvointi keskiössä. Oscarin ennestään tuttu ydintiimi jatkaa edelleen aktiivisesti yhtiön kehittämistä ja omistamista, kuten aiemminkin. Panostajan tavoitteena on auttaa kehittämään Suomen johtava ja kattavin pk-yritysten liiketoiminta-alusta, jonka asiakasyritykset kokevat parhaimmaksi käytettävyydeltään.

– Toiminnanohjausjärjestelmien kasvunäkymät ja kasvun taustalla olevat ajurit ovat vahvat. Digitalisaation tuoma murros, verkkokaupan yleistyminen sekä yritysten jatkuva tarve tehostaa sisäisiä liiketoimintaprosessejaan tarjoavat positiivisia mahdollisuuksia. Nykyaikaisen liiketoimintaympäristön asettamat haasteet luovat tarpeita nopealle ja ajantasaiselle raportoinnille sekä reaaliaikaiselle liiketoimintatiedon hallinnalle. Olemme vakuuttuneet Oscarin kyvyistä jatkaa voimakasta kasvua sekä uudistaa ja laajentaa ohjelmistotuotetarjontaansa. Oscar on erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa oleva yhtiö ja sillä on vahva brändi kasvavilla pk-sektorin toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla.
 
Haluamme omalta osaltamme auttaa suomalaista pk-yrityskenttää menestymään digitalisaation murroksessa, Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099
Toimitusjohtaja Simo Salminen 050 308 1050
 


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on Oscar-yrityskaupan jälkeen yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.