Tulorekisteri muuttaa palkanlaskentaa


Tammikuun 2019 alusta lähtien palkanlaskentaa muutti pinnalla ollut sähköinen tulotietojärjestelmä eli tulorekisteri. Tulorekisteriin on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti henkilöiden palkat, ansiotulot, palkkiot sekä matkakustannusten korvaukset. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viisi kalenteripäivää maksupäivän jälkeen.

Tulorekisteriin on ilmoitettava tulonsaajien perustiedot entistä tarkemmin, jotta ne ovat tiedon käyttäjille, kuten Kelalle, verohallinnolle ja eläkeyhtiöille, aina saatavilla. Esimerkiksi luontoisetujen muuttuessa on uudet tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen ja siltä ajalta, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Myös kaikki laskutetut työkorvaukset, palkkaennakot ja matkalaskut on ilmoitettava heti maksupäivän jälkeen. 

Tulorekisteriin tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta. Yrityksen on annettava tilitoimistolleen valtuudet palveluun, jotta tilitoimisto voi asioida tulorekisterissä asiakkaansa puolesta. Tilitoimistot ovat ottaneet yhteyttä asiakkaisiinsa asian tiimoilta. 
 

Lisätietoa tulorekisteristä täältä.


Yritysten tosiasiallisten edunsaajien luettelointi alkoi 1.1.2019


Vuoden 2019 alusta lähtien yritysten hallitusten on huolehdittava, että yrityksen tosiasiallisista edunsaajista, eli yksityishenkilöistä, jotka käyttävät yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa, pidetään rahanpesulainsäädännön edellyttämää luetteloa.  

Luetteloa on pidettävä niistä henkilöistä, joiden suora tai välillinen omistusosuus tai äänivalta yrityksessä on yli 25 prosenttia.

Patentti- ja rekisterihallitus alkaa ylläpitämään julkista rekisteriä yritysten tosiasiallisista edunsaajista ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto rahanpesun valvontarekisteriä 1.7.2019 alkaen.
 

Lue lisää Taloushallintoliiton sivuilta täältä.

Oscar Talousosasto®