Oscar IT -palvelut


Oscar Software Oy toteuttaa vahvasti "yhden luukun" periaatetta, jolloin asiakas saa tarvittavat palvelut kokonaisuutena Oscarin kautta ja asiakas voi keskittyä liiketoimintansa kasvattamiseen. Oscar IT huolehtii asiakkaiden IT-ratkaisuiden toimivuudesta sekä kehittämisestä.

Oscar IT -palvelut on jaettu kolmeen pääpalveluun:

 • Pilvipalvelut
 • Laitteistopalvelut
 • IT-päällikköpalvelut

Oscar Pilvi -palvelut


Oscar Softwaren pilvipalvelut sisältää helposti käyttöönotettavia IT-ratkaisuja, jotka ovat helposti laajennettavia ja kustannustehokkaita. Keskittämällä palvelut Oscarin tarjoamaan pilveen, asiakas pystyy keskittymään liiketoimintansa kasvattamiseen, palvelinten ja palveluiden jatkuvuudesta huolehtimisen sijasta. Lisäksi Oscar IT tarjoaa mahdollisuuden siirtää asiakkaan muita nykyisiä ohjelmistoja pilvipalveluun, asiakkaalle räätälöityyn virtuaalipalvelimeen. Pilvipalvelumme sijaitsevat aina Suomessa. 

Tarjottavat palvelut:

 • Asiakkaalle omistetut virtuaalipalvelimet
 • Valvomme palvelinympäristöä sopimuksen mukaan esim. 24/7
 • Käyttötuki/neuvontapalvelu klo 8-16 tai sovitun palvelutason mukaan
 • Huolehdimme varmistuksista, jotta voit huoletta keskittyä liiketoimintaasi.
 • Vikasietoisuus, kahdennettu palvelu toimintahäiriöiden varalta

Oscar Laitteistopalvelut


Oscar IT -laitteistopalvelujen hoitama ylläpito mahdollistaa, että yrityksen työasemat, palvelimet, verkkolaitteet sekä tulostimet toimivat luotettavasti. Laitteistopalvelut tarjoavat kustannustehokkaan tavan huolehtia yrityksen laitteiden elinkaaresta ja uudistaa laitekantaa.


Tarjottavat palvelut:

 • Laitteistohankinnat
 • Lisenssien ylläpito sekä hallinta
 • Laitteiston ylläpitopalvelut
 • Käyttäjien tuki – ongelmatilanteiden ratkaisu

Oscar IT-päällikköpalvelut


Oscar IT-päällikköpalvelu kantaa vastuun asiakkaan IT-järjestelmäkokonaisuudesta ja sen kehittämisestä. Tätä kautta saadaan maksimoitua nykyisten järjestelmien sekä infrastruktuuriin käyttömahdollisuudet ja voidaan vähentää jatkuvien palveluiden kuluja. Oscar IT-päällikkö voi tarvittaessa ottaa ylläpitovastuun asiakkaan koko infrastruktuurista tai vain osasta asiakkaan palveluista.

Tarjottavat palvelut:
Asiakkaalle nimetty IT-päällikkö, joka huolehtii oma-aloitteisesti asiakkaan IT-tarpeista ja liiketoiminnan jatkuvuudesta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Muun muassa seuraavilta osa-alueilta

 • IT-verkot
 • Operatiiviset sovellukset (esim. Oscar ERP ja muut sovellukset, …)
 • Toimistosovellukset (Office 365)
 • Tietoturva
 • Palvelinarkkitehtuuri
 • Hankinnat