Oscar eCommerce tarjoaa huomisen ratkaisuja verkkoliiketoimintaan

Oscarin verkkoliiketoimintayksikkö sai lisävoimaa syksyllä 2016 toteutetun ProsperCart -verkkokauppaohjelmiston liiketoimintakaupan myötä.

Suomi 100 -juhlavuonna on hienoa nostaa esiin suomalaista teknologiaosaamista. Oscar Prosper on täysin suomalainen verkkokauppaohjelmisto verkkoon, myymälään ja kaikkiin päätelaitteisiin. Asiakkaiden sanoin se on ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään paras verkkokauppaohjelmisto ja sen osaajat vahvistavat o entisestään kasvussa ollutta Oscarin verkkoliiketoimintayksikköä.

Verkkokauppa osana liiketoiminta-alustaa

Siinä missä Oscarilla on aikaisemmin rakennettu asiakkaiden verkkokaupat ERPjärjestelmän päälle, tuo Oscar Prosper verkkoliiketoiminnan palveluihin uuden lähestymiskulman asiakkaille, jotka haluavat lähteä verkkokaupankäyntiin ketterästi itsenäisen ratkaisun avulla säilyttäen kuitenkin täyden integroitavuuden Oscarin
sekä muiden toimijoiden järjestelmiin.

Oli asiakkaan tarve mikä hyvänsä, voidaan palveluita ja järjestelmiä yhdistellä Oscarin liiketoiminta-alustalla juuri asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi verkkokaupan käyt töliittymään voidaan suoraan liittää ERP:n huoltotoiminnallisuuksia.

Toimintaa pystytään laajentamaan käyttöönotetun verkkokaupan lisäksi esimerkiksi Oscarin varaston- ja taloudenhallintaan tai Oscar-verkkokauppajärjestelmä voidaan lisätä osaksi asiakkaan jo käytössä olevaa Oscarin palvelupakettia – ilman kumppanin vaihdosta. Samalla kasvaa myös järjestelmäkokonaisuuden käytettävyys.

Kasvua hakevia asiakkaita

Oscar eCommerce -asiakkaat ovat yleensä kasvua hakevia yrityksiä, jotka eivät lähtökohtaisesti etsi pelkkää järjestelmää verkkokaupalle tai toiminnan automatisointia. He hakevat kasvua ja siihen sopivaa kumppania.

Sen sijaan, että yhteistyössä keskityttäisiin pelkän verkkokauppajärjestelmän käyttöönottoon, pyritään asiakkaan kanssa toteuttamaan projektin alussa selvitystyö kasvupotentiaalista jo pidemmälle aikavälille. Entä jos liiketoiminta nelinkertaistuukin kolmessa vuodessa? Miten tähän pystytään vastaamaan? Tällainen ajattelu voi olla suomalaiselle tietenkin hankalaa, mutta Oscarin tehtävänä on kertoa asiakkaalle, millainen on huomisen hyvä ratkaisu.

Ei pelkkä järjestelmä

Parhaan hyödyn Oscarin verkkoliiketoimintaratkaisuista saavat ne asiakkaat, jotka ovat ymmärtäneet, ettei kyseessä ole pelkkä järjestelmä. Verkkokauppaa pystytään optimoimaan myös markkinoinnillisesti ja kaupallisesti. Enää ei liikuta pelkän järjestelmän ympärillä, vaan keskusteltavaksi tulevat muun muassa markkinoinnin automaatio, datan keruu ja sisällöt. Varsinaisten järjestelmäpalveluiden ohella Oscar on kasvattanut verkkoliiketoiminnan ympärille nivoutuvia konsultoivia asiantuntijapalveluitaan. Lisäksi liiketoimintaa tukevat hallintopalvelut, kuten taloudenhallinta, nivoutuvat sujuvasti yhteen.

Asiakkaat haluavat nykyään yhä enemmän vaihtoehtoja samalta toimittajalta. Ja siihenhän Oscar vastaa.