Oscar eCommerce tarjoaa huomisen hyviä ratkaisuja verkkoliiketoimintaan

Oscarin verkkoliiketoimintayksikkö sai lisävoimaa syksyllä 2016 toteutetun ProsperCart verkkokauppaohjelmiston liiketoimintakaupan myötä.


Suomi 100 -juhlavuonna on hienoa nostaa esiin suomalaista teknologiaosaamista. Oscar Prosper on täysin suomalainen verkkokauppaohjelmisto verkkoon, myymälään ja kaikkiin päätelaitteisiin. Asiakkaiden sanoin  se on ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään paras verkkokauppaohjelmisto ja sen osaajat vahvistavat jo  entisestään kasvussa ollutta Oscarin verkkoliiketoimintayksikköä.

Verkkokauppa osana liiketoiminta-alustaa

Siinä missä Oscarilla on aikaisemmin rakennettu asiakkaiden verkkokaupat ERPjärjestelmän päälle, tuo Oscar Prosper verkkoliiketoiminnan palveluihin uuden lähestymiskulman asiakkaille, jotka haluavat lähteä verkkokaupankäyntiin ketterästi itsenäisen ratkaisun avulla säilyttäen kuitenkin täyden integroitavuuden Oscarin sekä muiden toimijoiden järjestelmiin. 

Oli asiakkaan tarve mikä hyvänsä, voidaan palveluita ja järjestelmiä yhdistellä Oscarin liiketoiminta-alustalla juuri asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi verkkokaupan käyttöliittymään voidaan suoraan liittää ERP:n huoltotoiminnallisuuksia. Toimintaa pystytään laajentamaan käyttöönotetun verkkokaupan lisäksi esimerkiksi Oscarin varaston- ja taloudenhallintaan tai Oscar-verkkokauppajärjestelmä voidaan lisätä osaksi asiakkaan jo käytössä olevaa Oscarin palvelupakettia – ilman kumppanin vaihdosta. Samalla kasvaa myös järjestelmäkokonaisuuden käytettävyys.

Kasvua hakevia asiakkaita

Oscar eCommerce -asiakkaat ovat yleensä kasvua hakevia yrityksiä, jotka eivät lähtökohtaisesti etsi pelkkää järjestelmää verkkokaupalle tai toiminnan automatisointia. He hakevat kasvua ja siihen sopivaa kumppania. 
Sen sijaan, että yhteistyössä keskityttäisiin pelkän verkkokauppajärjestelmän käyttöönottoon, pyritään asiakkaan kanssa toteuttamaan projektin alussa selvitystyö kasvupotentiaalista jo pidemmälle aikavälille. Entä jos liiketoiminta nelinkertaistuukin kolmessa vuodessa? Miten tähän pystytään vastaamaan? Tällainen ajattelu voi olla suomalaiselle tietenkin hankalaa, mutta Oscarin tehtävänä on kertoa asiakkaalle, millainen on huomisen hyvä ratkaisu.

Ei pelkkä järjestelmä 

Parhaan hyödyn Oscarin verkkoliiketoimintaratkaisuista saavat ne asiakkaat, jotka ovat ymmärtäneet, ettei kyseessä ole pelkkä järjestelmä. Verkkokauppaa pystytään optimoimaan myös markkinoinnillisesti ja kaupallisesti. Enää ei liikuta pelkän järjestelmän ympärillä, vaan keskusteltavaksi tulevat muun muassa markkinoinnin automaatio, datan keruu ja sisällöt. Varsinaisten järjestelmäpalveluiden ohella Oscar on kasvattanut verkkoliiketoiminnan ympärille nivoutuvia konsultoivia asiantuntijapalveluitaan. Lisäksi liiketoimintaa tukevat hallintopalvelut, kuten taloudenhallinta, nivoutuvat sujuvasti yhteen. Asiakkaat haluavat nykyään yhä enemmän vaihtoehtoja samalta toimittajalta. Ja siihenhän Oscar vastaa. 

Verkkoliiketoiminnan kehittyminen on synnyttänyt kaupan ja teollisuuden aloilla omia haasteitaan etenkin pk-yrityksille. Kaupanalan isot toimijat sanelevat tilaus-toimitusketjun pelisäännöt ja tilaajien edellyttämä sähköinen sanomanvälitys on suurten kustannusten takia ollut aikaisemmin lähes mahdotonta pienemmille toimittajille. Osana verkkoliiketoimintayksikkönsä vahvistamista Oscarin palvelupalettiin kuuluu nykyään myös Oscar Connector -palvelu yhteistyössä Trade Connector Oy:n kanssa. Palvelu tarjoaa uuden, tuotteistetun  vaihtoehdon sähköisten yhteyksien vaivattomaan muodostamiseen kustannustehokkaasti.

Helppoa ja kustannustehokasta

Oscar-toiminnanohjausjärjestelmiin on saatavilla helposti ja nopeasti sähköisen tilausvälityksen mahdollistavat EDI/OVT -yhteydet. Perinteisesti EDI-yhteyksiä on rakennettu tapauskohtaisesti, jolloin kustannukset ovat olleet melko suuret. Oscar Connector -palvelun ja standardoitujen rajapintojen myötä käyttöönotto ja kuukausikustannukset ovat kuitenkin edulliset.

Kustannussäästöjen lisäksi asiakkaan logistinen prosessi tehostuu, kun manuaalista työtä jää pois. Myös virheiden todennäköisyys laskee. Siinä missä aikaisemmin esimerkiksi puhelimitse tehdyissä tilauksissa väärinymmärryksen riski on kasvanut, sähköinen sanomanvälitys parantaa koko tilaus-toimitusketjun laatua. Palvelusta hyötyvät sekä määrällisesti paljon tilauksia että sisällöltään monimutkaisia erikoistilauksia toimittavat yritykset.

Toimii, kun ei näy ulospäin

Oscar Connector tarjoaa nopeutta ja varmuutta tilausten välitykseen. Oikeat määrät, oikeat nimikkeet ja tavarat tulevat oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Toisin sanottuna sähköinen kaupankäynti toimii silloin, kun sähköinen sanomanvälitys toimii.

Palvelu kattaa yhdysliikenteen rakentamisen lisäksi rajapinnoista huolehtimisen, liikenteen valvomisen ja virheiden raportoinnin. Palvelu on hiottu asiakkaalle päin mahdollisimman helpoksi. Teknisten syötetietojen sijaan puhutaan asiayhteyksistä, kuten ostotilausviitteistä, ja asiakkaalle päin näkyy käytännössä vain yksi putki asiakkaan ja toimittajan välillä.