Materiaalihallinto

Materiaalihallinto nivoo yrityksesi tilaus-varasto-tuotanto-toimitusprosessit sujuvasti yhteen ollen kaiken keskipisteenä. Materiaalihallintoon linkittyvät kaikki tuotteisiin liittyvät tapahtumat myynneistä, ostoista, tuotannon materiaaliotoista ja valmistumisista tuotteiden siirtoihin, inventointeihin ja romutuksiin asti. Tehokas materiaalihallinto muun muassa vähentää yritykseen sitoutuneen käyttöpääoman määrää.

Tuoterakenteiden hallinta

Oscarin avulla pystyt hallitsemaan tuotteesi kaikkein monimutkaisimmatkin rakenteet tuotannon työvaiheineen. Tuoterakenteita voi hyödyntää tukkukaupassa kokoonpanorakenteina, mutta varsinaisiin oikeuksiinsa rakenteiden käsittelyt pääsevät tuotannollisessa yrityksessä.

Tuoterakenteita voi helposti käsitellä jo tarjouslaskennasta lähtien, jolloin tarvittava kustannustieto on myynnin hyödynnettävissä.

 • Rajaton määrä rakennetasoja ja työvaiheita
 • Tuoterakenteet ja nimikkeet voidaan tuoda eri suunnitteluohjelmista tai excelistä
 • Tarvittaessa tiedot päivittyvät suunnitteluohjelmaan
 • Tuoterakenteita hyödyntävä tarjouslaskenta
 • Helppokäyttöinen raahaa ja pudota -käyttöliittymä
 • Eri rakennetasojen työvaiheet käsiteltävissä samassa paikassa
 • Materiaalitarpeet ja tuotannon resurssitarpeet sekä kustannukset samassa näkymässä 
 • Tuoterakenteet hyödynnettävissä esimerkiksi verkokaupassa tai palveluportaaleissa
Pyydä lisätietoa

Varastokirjanpito

Varasto on yrityksen materiaalihallinnon ja logistiikan keskipiste. Oscarin avulla helpotat ja nopeutat varastossa työskentelyä. Varastonhallinnan avulla hallitaan tavaran siirtelyä varaston sisällä, vastaanottoa, hyllytystä, keräilyä, pakkausta ja toimitusta. Varastonhallintajärjestelmän avulla pyritään optimoimaan ja tehostamaan kaikkia varaston sisällä tehtäviä prosesseja.  

 • Myyntituotteiden, valmistettavien tuotteiden sekä puoli- ja osavalmisteiden, raaka-aineiden, alihankintatuotteiden ja imuohjausnimikkeiden ylläpito
 • Nimikkeet saadaan tuotua haluttaessa automaattisesti suunnitteluohjelmasta
 • Erittäin laaja valikoima nimikekohtaisia tietoja, joita voidaan yrityksen tarpeen mukaan myös lisätä ja muokata
 • Helppokäyttöinen toimitusten ja saapumisten hallinta
 • Mobiiliratkaisut mm. saapumisissa, keräilyissä ja inventoinneissa
 • Varastossa työskentelyä sujuvoittavat helppokäyttöiset keräily- ja vastaanottotoiminnot sekä esimerkiksi langaton online-varastotiedonkeruu
 • Monivarasto- ja hyllypaikkakäsittely omine ohjauksineen
 • Verkkokauppaa käytettäessä saldot näkyvät tarvittaessa reaaliajassa asiakkaille
 • Käytössäsi myös mm. hälytysrajat, tilauspisteet, ostoerät ja puskurivarastot
 • Mahdolisuus hyödyntää viivakoodeja ja rfid-tunnisteita

Erä- ja sarjanumeroseuranta

Oscar sisältää monipuoliset erä- ja sarjanumeroseurannan toiminnallisuudet, jotka auttavat jäljittämään yksittäiset tuotteet ja materiaalierät. Mikäli jokin nimike on asetettu sarjanumero- ja/tai eräseurantaan, järjestelmä kysyy automaattisesti kyseistä nimikettä käsiteltäessä mitä erää tai yksilöä tapahtuma koskee. Yksilötason seurantaa voidaan hyödyntää lisäksi huolto- ja kunnossapitotoiminnoissa.

 • Lopputuotteen raaka-aineiden erät jäljitettävissä helposti
 • Yksilöidyn tuotteet takana voi olla useita eri eriä tai sarjanumeroita
 • Tuotteen koko elinkaaren aikainen kannattavuus mahdollista selvittää
 • Mobiilit helppokäyttöliittymät nopeuttavat erä- ja sarjanumerotapahtumien kirjaamista
 • Pilaantuvien tuotteiden osalta hyödynnettävissä parasta ennen -päiväyksiä
 • Järjestelmä ehdottaa käyttämään vanhempia tuotteita/eriä ensin
 • Tarvittaessa asiakkaat pääsevät käsiksi omiin yksilötietoihin palveluportaalien kautta, jolloin voidaan tilata esim. lisävarusteita
 • Jäljitettävyys linkittyy saumattomasti tuotantoon ja projekteihin
Pyydä lisätietoa