Oscar Profi tarjoaa parhaan ratkaisun kiviaines- ja valmisbetoni-liiketoimintaan

 
Profi-ratkaisut ovat toimialakohtaisia täsmäratkaisuja. Ne on toteutettu tiiviissä yhteistyössä alansa merkittävimpien toimijoiden kanssa.
 
Kiviaines- ja valmisbetoni-aloilla menestys ja kilpailukyky perustuvat nopeuteen. Vauhdissa pysyminen edellyttää nopeasti muuttuvien tekijöiden tehokasta hallintaa reaaliajassa. Oscar Profi on toiminnanohjausratkaisu, jonka monipuoliset ominaisuudet ovat tulosta vuosien kehitysyhteistyöstä erilaisten kuljetus-, maanrakennus-, maansiirto-, maa-aines- ja valmisbetonipalveluja tarjoavien yritysten kanssa.
 
Oscar Profi on hallinnoinnin ratkaisuna joustava ja mukautuva kokonaisuus. Järjestelmästä voidaan ottaa yrityksen käyttöön kulloinkin tarvitut osat. Eri toimialojen erityisvaatimukset on huomioitu, joten toimialastasi riippumatta saat käyttöösi tehokkaat työkalut yrityksen toiminnan ohjaamiseen ja seuraamiseen.


Oscar Profi sisältää muun muassa seuraavat osat:

 • Asiakkuudenhallinta
 • Kohde- ja työmaatietojen hallinta
 • Tilausten ja tarjousten hallinta
 • Kustannusseuranta
 • Toimitusten hallinta
 • Laskutuksen ja alihankkijatilityksen hallinta
 
Oscar Profin avulla säästät kustannuksissa, automatisoit rutiinit ja tiedonkulku paranee. Nämä vähentävät mahdollisia virheitä, mikä näkyy asiakkaalle toiminnan parempana laatuna ja tuo kilpailuedun.


Ei kalliita ajoneuvopäätteitä – pelkkä älypuhelin tai tabletti riittää!

 
Oscar Profissa tilaukset voidaan käsitellä mobiilisti. Työtilaukseen voi liittää kohde- ja kuvaustietojen lisäksi dokumentteja ja kuvia. Tilaukset siirretään halutulle henkilölle, autolle tai koneelle. Kuljettajahenkilöstö kirjautuu omalla tabletillaan tai älypuhelimella sovellukseen ja valitsee auton tai koneen, jolla työskentelee. Kuljettaja näkee itselleen kohdistetut tilaukset liitteineen ja hän voi kuitata työn vastaanotetuksi. Työtä aloittaessaan hän tekee aloituskuittauksen ja lopettaessaan kuittaa sen valmiiksi. Valmiit toimitukset tarkistetaan ja hyväksytään Oscar Profissa laskutettaviksi ja tilitettäviksi.
 

Prosessi

Profin tuotehallinta ja hinnoittelu tukevat esimerkiksi

 • Kivi- ja maa-ainesten hinnoittelua
 • Valmisbetonin hinnoittelua
 • Töiden, tuote-, materiaali- ja palvelukokonaisuuksien hinnoittelua
 • Kuljetusten ja konetöiden hinnoittelua
 • Edellä mainittuihin kokonaisuuksiin perustuvaa urakoiden tarjouslaskentaa ja hinnoittelua

Hyödyt tiivistettynä:

 • Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin säästyneinä kustannuksina
 • Järjestelmä varmistaa oikea-aikaisen ja osuvan hinnoittelun
 • Järjestelmä parantaa toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä
 • Järjestelmän avulla on mahdollisuus tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja saavuttaa näin kilpailuetua
 • Rahankierto nopeutuu
 • Samalla kalusto- ja henkilöstömäärällä voidaan hoitaa aikaisempaa suurempi määrä toimituksia
 • Oscar Profin avulla asiakas kehittää paitsi nykyistä toimintaansa, myös mahdollistaa nopean reagoimisen tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin

Tuetut toimialat

 • Kivi- ja maa-ainestoimitukset
 • Valmisbetonitoimitukset
 • Maarakennustyöt, maanrakennusurakat, koneurakat
 • Kuljetustoiminta