Tehokasta toiminnanohjausta infra-rakentamiseen ja valmisbetoniliiketoimintaan

Profi-ratkaisut ovat toimialakohtaisia täsmäratkaisuja. Ne on toteutettu tiiviissä yhteistyössä alansa merkittävimpien toimijoiden kanssa. Oscar Profi-ratkaisut on integroitu Oscarin liiketoiminta-alustaan, mutta ratkaisut voidaan integroida myös asiakkaalla jo olevaan ERP-ympäristöön.
 

BetoniProfi ja KiviProfi-ratkaisujen hyödyt

BetoniProfi ja KiviProfi yhdessä Oscarin kattavan liiketoiminta-alustan kanssa muodostavat yrityksen kokonaisvaltaisen liiketoiminnan ohjauksen. Sen avulla:
Muodostuu selkeä ja yhteneväinen prosessi asiakkaan ensimmäisestä kontaktista laskuiksi
Tuote- ja palveluhinnoitteluille syntyy selkeä sopimuspohjaisuus
Tarjoukset ja sopimukset syntyvät kattavasti ja nopeasti
Kate ja omakustannushinnat ohjaavat hinnoittelua ja varmistavat näin kannattavan toiminnan
Toimitusten massakäsittely ja automatisointi tehostaa laskutusta ja varmistaa sen kattavuuden
Alihankkijoiden tilitysten automatiikka vähentää konkreettisesti hallinnointityötä
Kun viestintä kenttähenkilöstön, auton/koneen ja toimiston välillä on tehokasta ja toimituspiste / kuljettaja saa selkeät ohjeet, jäävät tiedonkulkuongelmista johtuvat viivästymiset ja virheet pois. 
 
Virheet vähenevät myös muussa tiedonkäsittelyssä, kun manuaalinen tietojen syöttäminen vähenee. Virheiden vähentyminen näkyy asiakkaille toiminnan parempana laatuna. Lisäksi asiakkaille voidaan aiempaa helpommin tarjota erilaisia yhteenvetoja, lisätietoja tai uusia tapoja tilata valmisbetonia, maa-aineksia, kuljetuksia ja erilaisiapalveluja. Laadukas toimintatapa ja mahdollisuus vastata asiakkaan erilaisiin tarpeisiin tuovat kilpailuetua ja antavat mahdollisuuden erottautua kilpailijoista.
 

BetoniProfi

BetoniProfi-ratkaisu on valmisbetoniliiketoiminnan myynninohjausratkaisu, joka yleisominaisuuksien lisäksi tarjoaa hyvät työkalut
Betonimassojen tehdaskohtaisen hinnoitteluun. BetoniProfi on tarvittaessa integroitu betonireseptien hallintaan ja materiaalien keskihintojen hallintaan omakustannushintojen selvittämiseksi
Betonin lisien tahdaskohtaisen hinnoitteluun
Betonin kuljetuksen ja pumppauksen tehdaskohtaiseen hinnoitteluun
Tarjouksen wizard-tyyppiseen tekemiseen, joka on automatisoitu vakio-osioiden osalta
Tarjous- ja sopimuskohtaisten betonimassojen sekä kuljetus- ja pumppauspalvelujen hinnoitteluun alennusprosentein tai myyntihinnat netottamalla
Tehdaskohtaisten hinnoittelua ohjaavien parametrien määrittelyyn ja niiden tarjous- ja sopimuskohtaiseen virittämiseen
Tarjouksien ja sopimuksien kopiointeihin asiakkaalta toiselle, kohteelta toiselle
 
Alihankkijoiden yleisten tilityssopimuksien lisäksi ratkaisu tarjoaa välineet kohdekohtaisten tilityshintojen hallintaan.
 
BetoniProfi:n prosessi ja perusintegraatiot
 

KiviProfi

KiviProfi-ratkaisu on maa-ainesten ja maanrakennuksen myynninohjausratkaisu, jokayleisten osien lisäksi tarjoaa hyvät työkalut
Maa-ainestuotteiden hinnoittelun ja varantomäärien hallintaan ottopaikoittain
Laitteiden ja kaluston hallintaan monipuolisine hinnoitteluperusteineen
Laitteiden ja kaluston käytön seurantaan ja huollon hallintaan
Alihankkijoiden ja heidän kalustonsa hallintaan tilitysperusteineen
Kuljetuksen, palvelujen ja töiden hinnoitteluun
Tarjouksen wizard-tyyppiseen tekemiseen, joka on automatisoitu vakio-osioiden osalta.
Työmääräinkäsittelyyn ja töiden seurantaan
Hanke- ja projektiseurantaan sekä ottopaikkojen varastoseurantaan
 
KiviProfi:n prosessi ja perusintegraatiot
 
 

 

 
Ota yhteyttä! Oscar Software Oy, Risto Sivonen, 050-3888 099, risto.sivonen@oscar.fi