Tervetuloa LEAN!


Oscar Softwaren tuotekehitys on osaltaan lähtenyt hukkajahtiin ja jalkauttanut LEAN-filosofiaa. Oscar kokee tärkeäksi korostaa tuotekehityksessä asiakaslähtöistä ja ihmisten johtamisen prosessia, jossa kaikissa prosessin osissa poistetaan arvoa lisäämättömät toiminnot. Tarkoituksena on keskittyä asiakkaan saaman arvon maksimointiin.
 
LEAN-filosofian juuret ovat alkujaan tuotannollisessa teollisuudessa. Menetelmä pohjautuu Toyotan TPS (Toyota Production System) -toimintamalliin. LEANilla pyritään poistamaan tuotannon prosessista kaikki, mitkä eivät lisää arvoa asiakkaille, ja keskitytään tehtäviin, jotka ovat läpimenoajan osalta kriittisiä. LEAN-filosofian avulla pyritään parantamaan laatua, pienentämään kustannuksia sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. LEANin perusideana on siis tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paljon arvoa ja karsia pois asiat, joita asiakas ei arvosta.
 
Lean-filosofia sekoitetaan helposti ketteriin menetelmiin kuten Scrumiin. Kyseessä on kuitenkin jatkuva kokonaisvaltainen prosessi eli toimintaa ei jaeta määrättyihin jaksoihin. Molemmissa menetelmissä on toki samoja piirteitä, mutta Lean on filosofia ja ketterät menetelmät luovat malleja toiminnalle.
 
Myös ohjelmistokehitysprojektista voidaan havainnoida vaiheita tai osioita, joka ovat toiminnan kannalta poistettavaa hukkaa. Esimerkkinä ohjelmistoprojektin hukasta ovat vaatimukset, joita ei ole otettu tuotantoon, koodi jota ei ole integroitu, testattu tai käyttöönotettu. LEAN-filosofian mukaan nämä ovat osittain tehtyä työtä ja siksi hukkaa. Hukka voidaan jakaa ohjelmistoprojektissa seuraaviin kategorioihin:
Osittain tehty työ
  • Esimerkkinä vaatimukset, joita ei ole otettu tuotantoon, koodi jota ei ole integroitu, testattu tai käyttöönotettu.
 
Ylimääräiset ominaisuudet
  • Ominaisuudet jotka eivät ole käytössä tai käytetään harvoin. Näiden ominaisuuksien tekemiseen sidotut tunnit ja koodikannan monimutkaistuminen ovat hukkaa.
 
Uudelleenopettelu
  • Tässä kategoriassa hukkaa syntyy tiedon unohtamisesta ja uudelleen opettelusta, mikäli tietoa ei kerätä järjestelmiin.
 
Siirrot
  • Hukkaa syntyy, kun esimerkiksi ohjelmistokomponentti tai sen osa siirretään toiselle projektin jäsenelle. Tällöin aikaa joudutaan käyttämään tiedon siirtoon ja uuden opetteluun.
 
Tehtävien vaihtaminen
  • Työtehtävien vaihtaminen rikkoo keskittymisen, jolloin uuden tehtävän aloittaminen ottaa aikansa. Hukka syntyy tarpeettomasta viiveestä uuden työn aloittamiseen ja orientoitumiseen.
 
Viivytykset
  • Hukkaa syntyy tarpeettomasta odottelusta, jolloin esimerkiksi kehittäjä joutuu odottamaan välttämätöntä tietoa työnsä jatkamiselle. Tämä voi olla esimerkiksi epäselvyys järjestelmän vaatimuksessa.
 
Viat
  • Tässä kategoriassa syntyvä hukka on kertautuva. Tämä tarkoittaa mitä myöhäisemmässä vaiheessa ohjelmistovirhe huomataan, sitä enemmän hukkaa syntyy.

Mika Muurinen
Tuotekehitysjohtaja
Oscar Software Oy