Lapin sähköyhtiöt Oscariin

Oscar lähti ennakkoluulottomasti kehittämään järjestelmää toimialan erityispiirteisiin

Rovaniemeläinen Rovakaira-, kemijärveläinen Koillis-Lapin Sähkö- sekä pellolainen Tornionlaakson Sähkö –konsernit ovat käyttäneet Oscar Softwaren toimittamaa toiminnan- ja taloudenohjausjärjestelmää vuoden vaihteesta lähtien. Tässä erittäin merkittävässä järjestelmätoimituksessa otettiin uusi systeemi käyttöön yli kymmenessä yrityksessä samanaikaisesti. Jo aiemmin Oscaria hyödynnettiin sähköverkkojen rakennuksessa eräissä verkkoyrityksissä, joten aivan uudesta aluevaltauksesta ei ollut kyse.

Alkuvaiheessa Oscar ERP -järjestelmästä otettiin käyttöön taloushallinnon toiminnot, kuten myynti- ja ostoreskontrat, laskutus, sähköinen ostolaskunkierrätys sekä kirjanpito. Lisäksi käyttöön on otettu muun muassa nimikerekisteri, myyntitilausten käsittely sekä työnumeroiden käsittely. Parhaillaan on alettu ajaa sisään uutta palkka- ja henkilöstöjärjestelmää.

Myyntitilausten yhteydessä käytetään toteumalaskutusta, jonka avulla töille kirjatut työt ja materiaalit generoituvat hyväksynnän jälkeen automaattisesti laskuille. Tämä vähentää manuaalista työtä ja virheitä merkittävästi.  Lisäksi konserniyhtiöiden välisiä transaktioita on automatisoitu. Lisäksi integraatioita on tehty energia-alan omiin järjestelmiin, kuten esimerkiksi energiavertikaaliin, josta sähkön laskutustiedot tulevat.     

Oscarin kumppaniratkaisuista käyttöön otettiin lisäksi käyttöomaisuuden hallintaan Kasperi sekä BI-raportointiin QlikView’n Business Intelligence -järjestelmä, jolla useamman tietolähteen data on joustavasti yhdistettävissä havainnollisiksi näkymiksi muun muassa töiden ja taloudenseurannasta.

Oscar tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa jatkokehittämisen tiimoilta. Muun muassa ostolaskujen hyväksynnän helppokäyttöliittymää kehitetään asiakkaan toiveiden mukaiseksi, sekä kokonaan uutena toimintona matkalaskujen sähköistä käsittelyä ja hyväksymisprosessia.

Oscar tarjoaa energia- ja sähköalalle sovitettu ERP-ratkaisua myös muille toimialan yhtiöille. Yhteyttä voi ottaa suoraan myyntiosastolle!