Johtamisen välineet

Oscarin ERP-ratkaisut tarjoavat erilaisia välineitä yrityksen johtamisen tueksi. Oscarin toiminnanohjaus kattaa erityyppiset raportointitarpeet, antaa luotettavaa tietoa johtamiseen, avustaa yritysviestinnässä sekä parantaa asiakkaan kokemaa laatua, kun voidaan keskittyä oikeiden asioiden johtamiseen.

Laadunhallinta

Useissa yrityksissä on nykyisin käytössä jokin laatujärjestelmä, joka vaatii tietyntyyppistä järjestelmällistä laatuun liittyvien tapahtumien raportointia ja seurantaa. Oscarissa laatutapahtumien hallinta on sisäänrakennettu ominaisuus, joka mahdollistaa organisaation kaikkien eri prosessien laatutapahtumien kirjaamisen, seurannan ja raportoinnin halutulla tarkkuudella. Asioihin voidaan puuttua ajoissa.

 • Kaikki laatuun vaikuttavat tapahtumat yhdessä järjestelmässä
 • Automaattiset linkitykset käsiteltäviin asioihin ja objekteihin
 • Dynaaminen raportointi
 • Laatutapahtumien kustannukset saadaan selville
 • Laatutapahtumien kirjaus helposti mistä vain prosessien osa-alueesta
Pyydä lisätietoa

Dokumenttien hallinta

Oscarissa oleviin objekteihin (kuten asiakkaat, tarjoukset, tuotantotyöt, nimikkeet, laatutapahtumat jne.) on mahdollista joko linkittää tai tallentaa tietokantaan suoraan vapaavalintaista dokumentaatiota. Tilaus-toimitusketjuun liittyvät dokumentit löytyvät yhdestä paikasta helposti.

 • Toiminnan-, tuotannon- ja taloudenohjaukseen liittyvä dokumentaatio yhdessä tietokannassa
 • Dokumenttien saatavuus rajoitettavissa käyttöoikeuksilla
 • Eri tiedostot siellä missä päivittäinen tekeminenkin
 • Tiedostot eivät ole pelkästään omalla tietokoneella
Pyydä lisätietoa

Raportointi ja Business Intelligence (BI)

Oscarin toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät vakiona satoja erilaisia raportteja liiketoiminnan eri osa-alueista. Raportteja voidaan muodostaa myös itse ja muokata omien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi erilaiset kojetaulu-/dashboard-näkymät havainnollistavat liiketoimintojen menestystä.

Vakioraportoinnin lisäksi Oscar tarjoaa maailmanluokan BI-raportoinnin QlikView ja QlikSense -sovelluksien avulla, jolloin vain mielikuvitus asettaa rajoja halutuille liiketoimintanäkymille.

 • Kattava määrä erilaisia vakioraportteja valmiina
 • Mahdollisuus tehdä itse halutunlaisia raportteja
 • Linkitykset suoraan raporteilta
 • BI-raportointi erittäin vaativiin raportointitarpeisiin
 • Raporttien jatkojalostusmahdollisuudet excelissä
Pyydä lisätietoa

Viestintä

Oscar lähettää automaattisesti muistutusviestejä liiketoiminnan eri alueisiin liittyen. Lisäksi yritysjohto ja eri henkilöt pystyvät lähettämään toisilleen viestejä ja muistutuksia, jotka tarvittaessa linkittyvät suoraan käsiteltävänä olevaan asiaan. Tällöin asiaan pääsee pureutumaan suoraan ilman turhaa hakemista. Viestihistoria jää lisäksi tietokantaan talteen, jolloin siihen on tarvittaessa helppo palata jotain asiaa tarkistettaessa.

Yrityksen sisäistä viestintää voi helpottaa myös Oscarin Info-TV-toiminnolla, jolla pystyy jakamaan havainnollisesti erilaista tietoa esim. suurilla taulutelevisioilla. Info-TV-hakee automaattisesti tietoa Oscarin tietokannasta ja esittää sitä visuaalisesti, kirjallisesti tai numeerisesti. Lisäksi voidaan syöttää vapaamuotoista informaatiota.

 • Turha sähköpostin lähettely vähenee
 • Työhön liittyvä viestintä yhdessä paikassa
 • Tiedon alkulähteille pääsee suoraan ilman turhia mutkia
 • Info-TV-toiminto löytyy ERP:n sisältä, jolloin liittymiä ei tarvita
 • Ajantasaista tietoa saatavilla esim. taukotiloissa, tuotannossa ja aulatiloissa
Pyydä lisätietoa

Talousosasto®-palvelut

Oscar Talousosasto® tarjoaa kaikki taloudenhallintapalvelut asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti taloushallinto tilinpäätöksineen hoidetaan suoraan asiakkaan käyttämässä Oscar-tietojärjestelmässä. Tällöin erillisiä tiedonsiirtoja eri ohjelmistojen välillä ei tarvita lainkaan.

Tämä takaa reaaliaikaisen ja laadukkaan tiedon sekä yritysjohdolle että kaikille muille taloustiedon tarvitsijoille. Esimerkiksi myyjä näkee itse asiakkaan saatavatilanteen tarjousta tai myyntitilausta tehdessään, jolloin hän voi arvioida esimerkiksi luottotappioriskiä. Yhtiön johto voi tarkastella esimerkiksi monipuolisia BI-raportteja liiketoiminnan eri osa-alueista.

 • Taloudenhallintapalvelun tuottaja tuntee yrityksen koko toiminnanohjauksen
 • Katkeamaton kirjausketju aina tositetasolta tuotannon työlle
 • Kaikki tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä
 • Tiedot ovat luotettavia
 • Tiedonsaanti nopeutuu
 • Aikaa ja rahaa säästyy
Pyydä lisätietoa