Extranet/intranet

Sitouta ja palvele yritykselle tärkeitä sidosryhmiä

Yrityksen sidosryhmille toteutettua, tarvittaessa ERP- tai verkkokauppajärjestelmään integroitua extranet-palvelua voivat hyödyntää esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät. Lisäksi yrityksen omaa henkilöstöä varten voidaan luoda intranet-näkymiä, joita aiemmin on totuttu pitämään erillisenä järjestelmänä. 

  • Käyttäjätunnistuksiin perustuvan suojauksen ansiosta extranet- ja intranet -palveluihin voidaan sijoittaa luottamuksellista materiaalia.
  • Eri käyttäjäryhmille voidaan antaa erilaisia oikeuksia, jolloin sisältöä voidaan räätälöidä käyttäjäryhmäkohtaisesti.
  • Tarvittaessa sisältö voidaan muodostaa dynaamisesti jokaiselle käyttäjälle erilaisena.
  • Käyttäjä voi päästä myös itse vaikuttamaan siihen, minkälainen näkymä hänellä on palveluun.
  • Tarvittavat tiedot extranetiin ja intranetiin päivittyvät automaattisesti Oscarin järjestelmistä - ja toisinpäin.
  • Tarvittava tieto on ajantasaista yhdellä päivityksellä kaikille tiedon tarvitsijoille.
Pyydä lisätietoa