Hajanaisista järjestelmistä kohti toimivaa kokonaisuutta

Koulutus- ja tutkimusorganisaatio Työtehoseura valitsi Oscarin kumppanikseen pitkän valintaprosessin jälkeen. Yhteistyön tavoitteena oli luoda järjestelmä eri prosessien yhdistämistä varten.

TTS – Työtehoseura ry on yksi Suomen vanhimmista itsenäisistä ja valtakunnallisesti toimivista koulutus- ja tutkimusorganisaatioista. Vahva työn kehittämisen tutkimusosaaminen on perusta, jolle Työtehoseura n jo 90 vuotta sitten perustettu. Tämän työn parissa Työtehoseura jatkaa edelleen koulutuksen ja tutkimuksen keinoin ja se kouluttaa vuosittain noin 8 000 opiskelijaa eri teknillisten alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi.

Tavoitteena prosessien yhtenäistäminen

Työtehoseuran visio on olla johtava suomalaisen työn kehittäjä. Oscar lähti tukemaan tätä visiota vuonna 2016, kun Työtehoseura valitsi Oscarin kumppanikseen tarjouskilpailun päätteeksi.

– Koimme Oscarin juuri meille sopivan kokoiseksi organisaatioksi, jossa on mahdollista saada oma äänensä kuuluviin, toteaa Työtehoseuran varatoimitusjohtaja Anna-Maija Kirkkari.

Oscarin kanssa on lähdetty rakentamaan yhdenmukaista järjestelmää, jolla pystyttäisiin yhtenäistämään prosesseja.

Tavoitteena on ollut helpottaa toimintoja kentän ja hallinnon välillä. Projekti on vielä kesken, mutta aikomuksena on saada järjestelmien räätälöinti päätökseen lähitulevaisuudessa. Kirkkarin mukaan tähänastisiin tavoitteisiin on päästy erinomaisesti. 

Poikkeukselliset tarpeet järjestelmälle

Nykyään Työtehoseuralla on useita eri Oscarin tuotteita ja palveluita käytössään. Kokonaisuus kattaa palveluita aina taloushallintopalvelusta CRM-järjestelmään. Oscar on myös tiiviissä toiminnassa Työtehoseuran Primus-koulutusjärjestelmän ja HR-ohjelma Mepcon kanssa. 

– Meidän tarpeet ovat poikkeuksellisia siltä osin, että yrityksellä on paljon tekemistä julkisen rahoituksen ja viranomaisten kanssa. Täten toiminta on paikoitellen hyvinkin tarkkaa ja yksityiskohtaista, kommentoi Kirkkari. Oscarin palveluvalikoiman etuna on ollut sen joustavuus ja monipuolisuus. Palvelut ja ratkaisut räätälöidään suoraan Työtehoseuran palveluympäristöjen ja taloushallinnon tarpeiden mukaisesti.

Aitoa tekemisen meininkiä yhdessä

Varatoimitusjohtaja Kirkkarin mukaan Oscarin kanssa tehty yhteistyö on ollut onnistunutta ja toiminnasta on huokunut aito yhdessä tekemisen meininki.

Oscar Software ja Työtehoseura ovat aktiivisesti yhteistyössä kehittäneet ratkaisuja juuri niihin osa-alueisiin, joita alun perin haluttiinkin lähteä ratkaisemaan, toteaa Kirkkari tyytyväisenä.

Kirkkari kuvailee oscarilaisia palvelualttiiksi ja asiantunteviksi. Tulevaisuuden kehitys etenee vauhdilla ja tiivis yhteistyö jatkuu vaiheittain. Alustavia puheita on jo ollut seuraavista jatkokehitysvaiheista, joissa tarkoituksena on keskittyä etenkin
laajennettuun Oscarin CRM-järjestelmän käyttöön sekä erilaisiin personointeihin. Kirkkari kertoo, että esimerkiksi kassatoimintojen käyttöönotto on jo suunnitteilla seuraavaan projektiin.